khi đang làm việc với cấu trúc bảng muốn lưu cấu trúc vào đĩa ta thực hiện

Câu hỏi:

28/08/2022 4,846

Bạn đang xem: khi đang làm việc với cấu trúc bảng muốn lưu cấu trúc vào đĩa ta thực hiện

C. File / Save

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tao gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột:

A. File Name

B. Name

C. Name Field

D. Field Name

Câu 2:

Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của ngôi trường, tao xác lập thương hiệu loại tài liệu bên trên cột:

A. Data Type

B. Description

C. Field Type

D. Field Properties

Câu 3:

Khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, ham muốn xác lập khóa chủ yếu, tao thực hiện: .... -> Primary Key

A. Insert

B. File

C. Edit

Xem thêm: truyện tổng tài (h+ full) sủng vợ

D. Tools

Câu 4:

Trong khi thao tác làm việc với cấu tạo bảng, ham muốn chèn thêm 1 ngôi trường mới nhất, tao thực hiện:

A. Tools / Insert Rows

B. Insert / Rows

C. File / Insert Rows

D. Edit / Insert Rows

Câu 5:

Để thanh lọc theo đuổi dù tài liệu tao lựa chọn hình tượng này sau đây?

A. Để thanh lọc theo đuổi dù tài liệu tao lựa chọn hình tượng này sau đây? (ảnh 1)

B. img1

C. Để thanh lọc theo đuổi dù tài liệu tao lựa chọn hình tượng này sau đây? (ảnh 2)

D.Để thanh lọc theo đuổi dù tài liệu tao lựa chọn hình tượng này sau đây? (ảnh 3)

Câu 6:

Trong Access, khi hướng đẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa sổ khóa chủ yếu vẫn hướng đẫn, tao nháy con chuột vô nút lệnh?

A.Trong Access, khi hướng đẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa sổ khóa chủ yếu vẫn hướng đẫn, tao nháy con chuột vô nút lệnh? (ảnh 1)

B.Trong Access, khi hướng đẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa sổ khóa chủ yếu vẫn hướng đẫn, tao nháy con chuột vô nút lệnh? (ảnh 2)

C.Trong Access, khi hướng đẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa sổ khóa chủ yếu vẫn hướng đẫn, tao nháy con chuột vô nút lệnh? (ảnh 3)

D.Trong Access, khi hướng đẫn khóa chủ yếu sai, mốn xóa sổ khóa chủ yếu vẫn hướng đẫn, tao nháy con chuột vô nút lệnh? (ảnh 4)

TÀI LIỆU VIP VIETJACK