liên kết giữa các bảng cho phép

Câu hỏi:

Liên kết trong những bảng mang lại phép?

Bạn đang xem: liên kết giữa các bảng cho phép

A. Tránh được dư quá dữ liệu

B. cũng có thể đã có được vấn đề tổ hợp từ không ít bảng

C. Nhất quán dữ liệu

D. Cả A, B, C đều đích.

Đáp án đích D:

Liên kết bảng được cho phép hoàn toàn có thể đã có được vấn đề tổ hợp từ không ít bảng, tránh khỏi du quá tài liệu (dữ liệu không trở nên lặp lại), nhất quán tài liệu, như thế cả A, B, C đều đích.

Giải mến nguyên nhân lựa chọn đáp án D:

Liên kết bảng là định nghĩa mới mẻ với học viên. cũng có thể thấy nhập CSDL, những bảng thông thường sở hữu tương quan cho tới nhau. Liên kết được tạo nên trong những bảng được cho phép tổ hợp tài liệu từ không ít bảng. Hình như việc link được tạo nên trong những bảng sẽ hỗ trợ Microsoft Access: Quản lý tài liệu được hợp lý và phải chăng hơn; hướng dẫn vệ những buộc ràng kiêm toàn của dữ liệu; Cho luật lệ tổ hợp tài liệu từ không ít bảng; triển khai cập nhập ngoại dung CSDL dễ dàng và đơn giản rộng lớn,…

Có nhì cơ hội lập CSDL là lập CSDL bao gồm một bảng độc nhất chứa chấp toàn bộ những vấn đề quan trọng hoặc lập CSDL trở nên những bảng với những cấu tạo ứng. Tuy nhiên tình huống nếu như lập một bảng độc nhất chứa chấp toàn bộ những vấn đề cần thiết thiết  sẽ sở hữu được những điểm yếu kém sau chắc chắn như dư quá dữ liệu; Không đáp ứng sự nhất quán mang lại bảng tài liệu.

Xem thêm: liên bang nga đã từng là trụ cột kinh tế của

Ngược lại, link bảng được cho phép hoàn toàn có thể đã có được vấn đề tổ hợp từ không ít bảng, tránh khỏi du quá tài liệu (dữ liệu không trở nên lặp lại), nhất quán tài liệu.

Trong tình huống lập CSDL trở nên những bảng với những cấu tạo ứng tớ hoàn toàn có thể chỉ ra rằng nguyệt lão link trong những bảng cùng nhau nhằm mục đích nhằm Access biết cần liên kết những bảng ra sao khi kết xuất vấn đề. Do bại liệt ĐK cần thiết nhằm tạo nên link là cần sở hữu tối thiểu nhì bảng trở lên trên. Các nguyệt lão link được thể hiện tại nhập hành lang cửa số Relationships, những thao tác: coi, tạo nên, sửa, xoá được triển khai ở phía trên.

Để tạo nên link cho những bảng tớ triển khai công việc sau:

Bước 1: Xác ấn định nguyệt lão link thân ái nhì bảng bởi vì cách: Xác ngôi trường công cộng thân ái nhì bảng và ngôi trường công cộng bại liệt cần là khóa chủ yếu của tối thiểu một trong các nhì bảng;

Bước 2: Chọn thẻ Database Tools / lựa chọn Relationships;

Bước 3: Trong vỏ hộp thoại Show table tớ lựa chọn bảng sẽ tạo link và lựa chọn Add/ đoạn tớ lựa chọn Close;

Bước 4: Kéo thả ngôi trường công cộng tương hỗ trong những bảng sẽ tạo liên kết;

Bước 5: Trong vỏ hộp thoại Edit Relationships tớ lựa chọn Create nhằm xác nhận tạo nên link.

Xem thêm: anh ơi có phải ngoài trời đang mưa