"what does it mean life calling? " có nghĩa là gì?

 - 
If you believe sầu in life after death, you believe sầu that people continue lớn exist in some khung after they die.

Bạn đang xem: "what does it mean life calling? " có nghĩa là gì?


 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú saigonmachinco.com.vn.Học các từ bỏ bạn phải giao tiếp một bí quyết lạc quan.

Xem thêm: Điện Thông Là Gì - Cảm Ứng Điện Từ Là Gì


I left home at 16 khổng lồ see life (= have different experiences with a lot of people in lots of places).
the unique that makes people, animals, và plants different from objects, substances, và things that are dead:
In art, if you work from life, you paint, draw, etc. real people or objects, usually while they are in front of you rather than from memory:
especially in children"s games, one of the limited number of times that you can chiến bại, but still continue playing:
If you believe in life after death, you believe that a person continues to lớn exist in some way after dying.

Xem thêm: " Thrift Là Gì, Thrift Store, Tìm Hiểu Về Cửa Hàng Tiết Kiệm


If the maintenance continues at its current level, the useful life of the facility will be significantly shortened.
*

(someone who has) a natural ability to lớn be good at something, especially without being taught

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn saigonmachinco.com.vn English saigonmachinco.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tài liệu