listening unit 11 lớp 11Unit 11: Sources of Energy

C. Listening (Trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 11)

Before you listen (Trước khi chúng ta nghe)

Bạn đang xem: listening unit 11 lớp 11

- Work in pairs. List some of the things you use energy for in your house. (Làm việc theo dõi cặp. Liệt kê một số trong những trong mỗi loại dùng tích điện vô mái ấm của công ty.)

Quảng cáo

They are electricity, oil, coal, gas, ...

- Listen and repeat.

ecologist: mái ấm sinh thái xanh họcresources: tài nguyên
renewable: rất có thể khôi phụcfossil fuels: nhiên liệu hóa thạch
unlimited: vô tậnfertilized: thực hiện phì nhiêu (đất)

While you listen (Trong khi chúng ta nghe)

Task 1. Listen and complete the sentences by circling the letter A, B, C or D. (Nghe và hoàn thiện câu bằng phương pháp khoanh tròn trĩnh vần âm A, B, C hoặc D.)

Bài nghe:

Gợi ý:

Quảng cáo

1. D2. C3. D4. A5. B

Nội dung bài bác nghe:

The natural environment includes all natural resources that are necessary for life: the air, the oceans, the sun and the land. Because they are vital for life these resources must be protected from pollution and conserved. Ecologists study their importance and how đồ sộ use them carefully.

According đồ sộ ecologists, resources are divided into 2 groups: renewable and non-renewable. When a resource can be replaced quickly, it is called renewable. If it cannot be replaced quickly and easily, it is non renewable. For example grass for animals is a renewable resource. When cows eat the grass, the resource is used. If the soil is fertilized and protected, more grass will grow. Coal, however, is nonrenewable because it takes millions of years đồ sộ make coal. All fossil fuels are nonrenevvable resources.

Solar energy, air, and water are renewable resources because there is an unlimited supply. However, this definition may be changed if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth may be dangerous. If life is going đồ sộ continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygen (O), carbon dioxide (CO2), and other gases. If humans continue đồ sộ pollute the air, it will not contain the correct amount of these gases.

Hướng dẫn giải:

Môi ngôi trường ngẫu nhiên bao hàm toàn bộ những mối cung cấp khoáng sản vạn vật thiên nhiên quan trọng cho việc sống: bầu không khí, những biển, mặt mũi trời và khu đất. Vì bọn chúng là quan trọng nhất cho việc sinh sống, những mối cung cấp này cần được bảo đảm an toàn ngoài ô nhiễm và độc hại và được bảo đảm. Các mái ấm sinh thái xanh học tập nghiên cứu và phân tích vai trò của bọn chúng và cơ hội dùng bọn chúng một cơ hội cảnh giác.

Theo những mái ấm sinh thái xanh học tập, những mối cung cấp tích điện được tạo thành 2 nhóm: rất có thể khởi tạo và ko thể khởi tạo. Khi một mối cung cấp rất có thể được thay cho thế một cơ hội nhanh gọn, nó được gọi là khởi tạo. Nếu nó ko thể được thay cho thế một cơ hội nhanh gọn và đơn giản và dễ dàng, nó ko thể khởi tạo. Ví dụ cỏ cho tới động vật hoang dã là mối cung cấp khởi tạo. Khi trườn ăn cỏ, khoáng sản được dùng. Nếu khu đất được bón phân và bảo đảm an toàn, sẽ sở hữu được nhiều cỏ rộng lớn. Than tuy vậy ko thể tái mét tạo nên vì như thế cần rơi rụng mặt hàng triệu năm muốn tạo đi ra phàn nàn. Tất cả những nhiên liệu hóa thạch là mối cung cấp khoáng sản ko thể tái mét tạo nên.

Năng lượng mặt mũi trời, bầu không khí, và nước là mối cung cấp tích điện rất có thể khởi tạo vì như thế nó là mối cung cấp cung ứng giới hạn max. Tuy nhiên, khái niệm này rất có thể được thay cho thay đổi nếu như người tớ ko cảnh giác với những khoáng sản này. Lượng tích điện mặt mũi trời cho tới Trái Đất tùy thuộc vào khí quyển. Nếu bầu khí quyển bị ô nhiễm và độc hại, tích điện mặt mũi trời cho tới trái ngược khu đất rất có thể gian nguy. Nếu cuộc sống thường ngày vẫn nối tiếp, bầu không khí cần chứa chấp lượng phù hợp nitơ (N), oxy (O), CO2 (carbon dioxide), và những loại khí không giống. Nếu thế giới nối tiếp tạo nên ô nhiễm và độc hại bầu không khí, nó sẽ không còn chứa chấp con số của những khí này một cơ hội tương thích.

Task 2. Listen again đồ sộ the last part of the talk and write in the missing words. (Nghe lại cho tới phần cuối của bài bác thưa và viết lách những kể từ không đủ.)

Bài nghe:

Gợi ý:

(1) unlimited(2) atmosphere(3) may(4) gases(5) amount

Quảng cáo

After you listen (Sau khi chúng ta nghe)

Which group bởi these sources of energy belons to? Put a tick (v) in the right column. (Các mối cung cấp tích điện này nằm trong vô group nào? Đặt vết (v) vô cột chính.)

Xem thêm: vẽ tranh quê hương đơn giản mà đẹp

Bài nghe:

Gợi ý:

Sources of energyNon-renewableRenewable
Coalv
Geotherman heatv
Petroleumv
Solar energyv
Oilv
Wind energyv
Gasv

Xem thêm thắt những bài bác biên soạn, giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 11 Unit 11 khác:

 • A. Reading (trang 124-125-126-127 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work in pairs. Answer the following questions. While you read. Task 1. The words in the box ... Task 2. Scan the passage ... Task 3. Answer the questions. After you read. ...

 • B. Speaking (trang 127-128 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. The following statements list some ... Task 2. Work in pairs. Talk with your friend ... Task 3. Work in groups. Express your belief on the ...

 • C. Listening (trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in pairs. List some of ... While you listen. Task 1. Listen and complete ... Task 2. Listen again đồ sộ the ... After you listen. Which group bởi these ...

 • D. Writing (trang 130 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Study the chart about energy consumption in ... Task 2. Continue your mô tả tìm kiếm ... Task 3. Describe the chart, using the ...

 • E. Language Focus (trang 131-132 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Rewrite the following sentences, using ... Exercise 2. Rewrite the following sentences, using ... Exercise 3. Rewrite the following sentences, using ...

 • Test Yourself D (trang 133-134-135 SGK Tiếng Anh 11) I. Listening (2.5 points) Listen đồ sộ the passage ... II. Reading (2.5 points) Read the passage ... III. Pronunciation and Grammar (2.5 points) a) Listen and put ... IV. Writing (2.5 points) Write a paragraph ...

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 11

 • Ngữ âm Unit 11: Nhận biết cụm phụ âm /sl/ ...

 • Từ vựng Unit 11:

 • Ngữ pháp Unit 11: Mệnh đề mối quan hệ rất có thể ...

 • Ngữ pháp Unit 11: Mệnh đề mối quan hệ rất có thể ...

 • Bài tập dượt trắc nghiệm Unit 11 (Đề 1): Choose the word whose underlined ...

Xem thêm thắt tư liệu gom học tập chất lượng môn Tiếng Anh lớp 11 hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 11
 • 960 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 11 sở hữu đáp án
 • Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh 11 năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: vẽ hình con mèo

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-11-sources-of-energy.jspGiải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới mẻ những môn học