loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Câu hỏi:

30/07/2022 1,711

Bạn đang xem: loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

B. Poliacrilonitrin.

Đáp án chủ yếu xác

D. Poli(hexametylen adipamit).

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án chính là: B

Tơ nitron (poliacrilonitrin) được pha chế vày phản xạ trùng hợp:

nCH2=CH-CN → (-CH2-CH(CN)-)n.

Poli(vinyl clorua): hóa học mềm được pha chế vày phản xạ trùng hợp

Polibutadien: cao su đặc buna được pha chế vày phản xạ trùng khớp.

Poli(hexametylen adipamit): nilon-6,6 được pha chế vày phản xạ trùng dừng.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cặp hóa học nào là sau đây gây nên tính cứng vĩnh cửu của nước?

A. NaHCO3, KHCO3.

B. NaNO3, KNO3.

C. CaCl2, MgSO4.

D. NaNO3, KHCO3.

Câu 2:

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137.

Chất nào sau đây là este?

A. CH3COOH.

B. CH3COONa.

C. C3H5(OH)3.

D. CH3COOCH3.

Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cho Zn nhập hỗn hợp CuSO4 xảy ra ăn mòn điện hóa học

B. Kim loại Fe không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, giá buốt.

Xem thêm: muốn ngài hôn em

C. nhiệt độ cao, H2 khử được Na2O

D. Kim loại Fe dẫn điện tốt hơn kim loại Ag.

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Sau khi lưu hóa, tính đàn hồi của cao su giảm đi.

B. nilon-6,6 thuộc loại tơ thiên nhiên.

C. nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

D. Polietilen polime được dùng làm hóa học mềm.

Câu 5:

Cho Fe(OH)2 phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, tạo ra muối nào sau đây?

A. Fe2(SO4)3.

B. FeS.

C. FeSO4.

D. FeSO3.

Câu 6:

Cho hai chất hữu no, mạch hở E, F (đều công thức phân tử C4H6O4) tham gia phản ứng  theo đúng tỉ lệ mol như sơ trang bị bên dưới đây:

E + 2NaOHt° Y + 2Z

F + 2NaOHt° Y + T + X

Biết Y và T các hợp chất hữu cơ có cùng số vẹn toàn tử cacbon. Cho các phát biểu sau:

(1) Chất Z thuộc loại ancol no, hai chức, mạch hở.

(2) Chất Y với khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(3) Chất X với nhiệt độ sôi thấp hơn hóa học T.

(4) Có hai công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của E.

(5) Đốt cháy Y chỉ chiếm được Na2CO3 và CO2.

 Số phát biểu đúng

A. 1.

B. 3.

C. 4.

Xem thêm: mau sao thì vắng sao thì

D. 2.