lời bài hát last christmas

Last Christmas I gave you my heart Mùa Giáng sinh trước, em trao anh trái khoáy tim mình But the very next day, you gave it away Nhưng chẳng lâu tiếp sau đó, anh vẫn vứt vứt nó This year to tướng save mạ from tears Năm ni để giữ lại em ngoài những giọt nước mắt I'll give it to tướng someone special Em tiếp tục trao nó cho 1 người quánh biệt Once bitten and twice shy Một bài học kinh nghiệm ghi nhớ đời I keep my distance but you still catch my eye Em cố lưu giữ khoảng cách tuy nhiên anh vẫn khiến cho em cần chú ý Tell mạ baby bởi you recognise me? Hãy trình bày với em cút, anh đem nhìn thấy em không Well it's been a year, it doesn't surprise mạ Dù sao thì vẫn 1 năm rồi, điều này cũng chẳng thực hiện em sửng sốt gì (Happy Christmas!) I wrapped it up and sent it (Giáng sinh niềm hạnh phúc nhé!) Em gói này lại và gửi đi With a note saying "I Love You" I meant it Với một tin nhắn "Em yêu thương anh" đối với cả tấm lòng Now I know what a fool I've been Giờ thì em đã nhận được đi ra bản thân ngu ngốc cho tới nhịn nhường nào But if you kissed mạ now I know you'd fool mạ again Nhưng nếu như giờ đây anh thơm em, em biết anh tiếp tục lừa lọc gạt em thứ tự nữa Last Christmas I gave you my heart Mùa Giáng sinh trước, em trao anh trái khoáy tim mình But the very next day, you gave it away Nhưng chẳng lâu tiếp sau đó, anh vẫn vứt vứt nó This year to tướng save mạ from tears Năm ni để giữ lại em ngoài những giọt nước mắt I'll give it to tướng someone special Em tiếp tục trao nó cho 1 người quánh biệt A crowded room, friends with tired eyes Trong căn chống nhộn nhịp, bạn hữu với những góc nhìn mệt rũ rời I'm hiding from you and your soul of ice Em đang được cố tránh mặt anh và cả linh hồn giá buốt giá bán của anh My God I thought you were someone to tướng rely on Chúa ơi em vẫn nghĩ về anh là kẻ em rất có thể phụ thuộc vào Me? I guess I was a shoulder to tướng cry on Còn em? em nghĩ về tôi chỉ là bờ vai nhằm anh tựa vô khi khóc A face on a lover with a fire in his heart Một người tình với ngọn lửa nồng dịu vô trái khoáy tim A man undercover but you tore mạ apart Một người nam nhi kín, tuy nhiên anh vẫn khiến cho em nhức khổ Now I've found a real love you'll never fool mạ again Giờ phía trên em vẫn tìm kiếm được một tình thương yêu trung thực, anh sẽ không còn lúc nào lừa lọc gạt em được nữa đâu Last Christmas I gave you my heart Mùa Giáng sinh trước, em trao anh trái khoáy tim mình But the very next day, you gave it away Nhưng chẳng lâu tiếp sau đó, anh vẫn vứt vứt nó This year to tướng save mạ from tears Năm ni để giữ lại em ngoài những giọt nước mắt I'll give it to tướng someone special Em tiếp tục trao nó cho 1 người quánh biệt Last Christmas I gave you my heart Mùa Giáng sinh trước, em trao anh trái khoáy tim mình But the very next day, you gave it away Nhưng chẳng lâu tiếp sau đó, anh vẫn vứt vứt nó This year to tướng save mạ from tears Năm ni để giữ lại em ngoài những giọt nước mắt I'll give it to tướng someone special Em tiếp tục trao nó cho 1 người quánh biệt Last Christmas I gave you my heart Mùa Giáng sinh trước, em trao anh trái khoáy tim mình But the very next day, you gave it away Nhưng chẳng lâu tiếp sau đó, anh vẫn vứt vứt nó This year to tướng save mạ from tears Năm ni để giữ lại em ngoài những giọt nước mắt I'll give it to tướng someone special Em tiếp tục trao nó cho 1 người quánh biệt