lời bài hát phiến đá sầu

1. Mai em xa cách tách [Gm]tôi còn ai nằm trong chuồn thân thuộc [Cm]đời

Mênh [F]mông đó là [D7]đâu là đại dương vắng tanh tối [Gm]sâu

Bạn đang xem: lời bài hát phiến đá sầu

Khi em tảo mặt mũi [Gm]đi lòng tôi tựa phiến đá [Cm]sầu

Chơ [F]vơ nhập lặng [D7]câm phiền muộn theo đòi mon [Gm]năm.

ĐK:

Em chất vấn tôi phiến đá với tình thương yêu [Cm]không

Em chất vấn [F]tôi phiến đá với vong hồn [Bb]không

Linh hồn [D]tôi ni là đá sỏi

Nhưng đá [D7]nằm cực nhức với tình thương yêu [Gm]em.

Xem thêm: background tổng kết năm học

Em chất vấn [Gm]tôi đá biết thở nhiều năm xa cách [Cm]xôi

Em chất vấn [F]tôi đá với ngậm ngùi phân tách [Bb]phôi

Em và [D]tôi thiên đàng mất mặt rồi

Trên lối [D7]về bản thân tôi bước nhiều năm lê [Gm]thê.

2. Em vô tình thực hiện [Gm]sao hồn tôi giờ trên đây héo [Cm]nhầu

Xem thêm: unit 12 lớp 6

Trong [F]đêm thâu gọi [D7]tên lòng càng vắng tanh xa cách [Gm]thêm

Tôi thời điểm hôm nay là ai thà như 1 phiến đá [Cm]nằm

Trăm [F]năm như ngàn [D7]năm người nằm trong đá bâng [Gm]khuâng.