mã di truyền có tính thoái hóa vì

 • Câu hỏi:

  Mã DT với tính tha hóa vì:

  • A. Có nhiều cỗ phụ thân mã hóa đôi khi nhiều axit amin.
  • B. Có nhiều cỗ phụ thân không giống nhau nằm trong mã hóa cho 1 axit amin.
  • C. Một cỗ phụ thân mã hóa một axit amin.
  • D. Có nhiều axit amin được mã hóa vày một cỗ phụ thân.

  Đáp án đúng: B

  Bạn đang xem: mã di truyền có tính thoái hóa vì

  Tính tha hóa của mã DT là nhiều cỗ phụ thân nằm trong nhập cuộc mã hóa một axit amin.

  Xem thêm: siêu sao trở lại

  Xem thêm: sự thực bào là gì

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ NHÂN ĐÔI ADN

 • Người tao fake một số trong những phân tử ADN của vi trùng E.coli chỉ chứa chấp N15 sang trọng môi trường xung quanh chỉ mất N14.
 • Nội dung nào là sau đó là đúng lúc rằng về việc tự động nhân song của ADN?
 • Trên phân tử ADN với 10 tiểm tái ngắt phiên bản. Quá trình tái ngắt phiên bản tạo hình 50 đoạn okazaki.
 • Các mạch đơn vừa được tổ hợp nhập quy trình nhân song của phân tử ADN hình thành:
 • Phát biểu nào là tại đây ko đúng lúc nói đến mã di truyền?
 • Tính đặc hiệu của mã DT được hiểu là
 • Gen B với 390 guanin và với tổng số link hiđrô là 1662, bị đột biến chuyển thay cho thế một cặp nuclêôtit này vày một nuclêotit
 • Mỗi ren cấu tạo bao gồm 3 vùng trình tự động nuclêôtit: vùng điều hoà, vùng mã hoá và vùng kết đôn đốc. Trong số đó, vùng mã hoá
 • Cho một quãng ADN ở khoảng tầm đằm thắm với cùng 1 đơn vị chức năng sao chép như hình vẽ.
 • Trong bộ phận cấu tạo của một ren điển hình nổi bật bao gồm với những phần: