nắng ấm xa dần hợp âm

(Các chúng ta cũng có thể nghịch ngợm theo đòi vòng F G Em Am nếu như vượt lên trên khó)

tone [E]

Bạn đang xem: nắng ấm xa dần hợp âm

Vòng hợp ý âm:

[Amaj7] [B] [G#m] [C#m].......

Nắng rét xa vời dần

Chuuuu…

Chẳng cần anh đâu..

Chuuuu…

C cần anh đâu…!!!

Nắng rét xa vời [Amaj7]dần rồi.

Nắng rét xa vời [B]dần rồi.

Nắng rét xa vời [G#m]dần quăng quật rơi,nhằm lại

những giấc [C#m]mơ.(giữ lại cút,níu lại cút.)

Nắng rét xa vời [Amaj7]dần rồi.

Nắng rét xa vời [B]dần rồi.

Nắng rét xa vời [G#m]dần,xa vời dần dần theo đòi những tiếng

[C#m]cười.(Hãy mang theo hùn những nỗi buồn)

[Amaj7]Theo thời hạn những phân tử [B]mưa như nặng trĩu tăng.

Xóa không còn thương [G#m]yêu đậm nồng ngày nào là thân thiết bọn chúng [C#m]ta.

Anh lục thám thính vẫn tiếp tục mãi lục thám thính.

[Amaj7]Giơ bàn tay cố kìm [B]nén những xúc cảm.

Vùi bản thân nhập tối [G#m]đen anh chẳng nhìn thấy lối [C#m]ra.

Sau sống lưng là [Amaj7]tiếng trình bày yêu thương anh,chẳng tách xa vời [B]anh.

Trước đôi mắt anh điều [G#m]đấy,nó dối

trá,vì sao người hấp tấp quên [C#m]mau?

Là vì thế em.

Bài ca anh [Amaj7]viết sẽ không còn được trọn vẹn vẹn đâu [B]em.

Bước cút.

Em yêu thương một [G#m]ai thiệt rồi mãi chẳng là anh [C#m]đâu.

Vậy thì người cứ bước tiến xa vời điểm [Amaj7]này.

Ánh rạng đông tiếp tục không thể điểm [B]đây.

Bước ra đi điểm [G#m]này.

Những điều yêu thương tiếp tục không thể điểm [C#m]đây.

Phải tự động đứng [Amaj7]lên tuy nhiên thôi,che nhẹ

cút những niềm [B]đau và nỗi phiền.

Xung xung quanh anh giờ [G#m]đây đơn độc bản thân anh ôm giấc [C#m]mơ.

Nhìn em bước đi ra ra đi [Amaj7]dần.

Ehhhhhh… .[B]

em bước đi ra ra đi [G#m]dần

Ehhhhh…[C#m]

Nhìn em bước đi ra ra đi [Amaj7]dần.

Ehhhhh….[B]

Nhìn em bước đi ra ra đi [G#m]dần…

Xem thêm: thế tử hàn tư ân

[C#m]

[Amaj7]Đến rồi lại cút.

Cứ hấp tấp vàng cút.

[B]Trao mang lại anh bao mến thương rồi em lại loại bỏ.

[G#m]Gieo nhập anh từng nào niềm nhức,rồi em

mau,tách [C#m]bỏ anh,xa vời anh,xoay mặt mũi lặng lẽ quên mau.

[Amaj7]Uhhh..

Em yêu thương quên thiệt rồi.

[B]Uhhh..

Chẳng một điều phân tách li,[G#m]quên rồi,em yêu thương quên rồi,quên [C#m]rồi ……

Vậy thì người cứ bước tiến xa vời điểm này.

[Amaj7]Ánh rạng đông tiếp tục không thể điểm [B]đây.

Bước ra đi điểm [G#m]này.

Những điều yêu thương tiếp tục không thể điểm [C#m]đây.

Phải tự động đứng [Amaj7]lên tuy nhiên thôi,che nhẹ

cút những niềm [B]đau và nỗi phiền.

Xung xung quanh anh giờ [G#m]đây đơn độc bản thân anh ôm giấc [C#m]mơ.

Nhìn em bước đi ra ra đi dần dần.

Vậy thì người cứ bước tiến xa vời điểm [Amaj7]này.

Ánh rạng đông tiếp tục không thể điểm [B]đây.

Bước ra đi điểm [G#m]này.

Những điều yêu thương tiếp tục không thể điểm [C#m]đây.

Phải tự động đứng [Amaj7]lên tuy nhiên thôi,che nhẹ

cút những niềm [B]đau và nỗi phiền.

Xung xung quanh anh giờ [G#m]đây đơn độc bản thân anh ôm giấc [C#m]mơ.

Nhìn em bước đi ra ra đi [Amaj7]dần.

Ehhhhhh.[B]

Nh em bước đi ra ra đi [G#m]dần.

Ehhhhhh.[C#m]

Nhìn em,coi em bước [Amaj7]đi.

Ehhhhhh.[B]

Nhìn em bước đi ra ra đi [G#m]dần.

Ehhhhhh.[C#m]

Nhìn em bước đi ra ra đi [C#m]dần.

Nắng rét xa vời [Amaj7]dần rồi.

Nắng rét xa vời [B]dần rồi.

Nắng rét xa vời [G#m]dần quăng quật rơi,nhằm lại những

giấc [C#m]mơ.(giữ lại cút,níu lại cút.)

Nắng rét xa vời [Amaj7]dần rồi.

Xem thêm: những câu nói hay in trên ly trà sữa

Nắng rét xa vời [B]dần rồi.

Nắng rét xa vời [G#m]dần,xa vời dần dần theo đòi những tiếng

[C#m]cười.(Hãy mang theo hùn những nỗi buồn)