nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là

Mời những em nằm trong theo gót dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với tiêu xài đề
Lý thuyết Địa lí 10 Bài 25 (Chân trời tạo nên 2023): Vai trò, Điểm sáng, những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bạn đang xem: nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là

Với tóm lược lý thuyết Địa lí lớp 10 Bài 25: Vai trò, Điểm sáng, những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản sách Chân trời sáng sủa tạo hay, cụ thể cùng theo với bài bác tập dượt trắc nghiệm tinh lọc sở hữu đáp án canh ty học viên nắm rõ kỹ năng trọng tâm, ôn luyện nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Địa lí 10.

Địa lí lớp 10 Bài 25: Vai trò, Điểm sáng, những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Video giải Địa lí 10 Bài 25: Vai trò, Điểm sáng, những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản – Chân trời sáng sủa tạo

A. Lý thuyết Địa lí 10 Bài 25: Vai trò, Điểm sáng, những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

I. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM

1. Vai trò

Đóng tầm quan trọng cần thiết vô sự cách tân và phát triển của xã hội loại người, bao gồm:

– Cung cung cấp hoa màu, đồ ăn thức uống và lâm thổ sản cho tới nhu yếu xã hội; hỗ trợ nguyên vật liệu cho tới cách tân và phát triển công nghiệp, đái tay chân nghiệp; tạo ra rời khỏi những sản phẩm có mức giá trị xuất khẩu, gia tăng mối cung cấp nước ngoài tệ cho tới non sông.

– Tạo việc thực hiện và thu nhập cho tất cả những người dân.

– Góp phần khai quật đảm bảo chất lượng những ĐK sẵn sở hữu về bất ngờ, kinh tế tài chính – xã hội ở từng vùng, vương quốc.

– Giữ gìn thăng bằng sinh thái xanh, đảm bảo an toàn khoáng sản vạn vật thiên nhiên và môi trường thiên nhiên.

Lý thuyết Bài 25: Vai trò, Điểm sáng, những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản - Chân trời tạo nên (ảnh 1)

2. Đặc điểm

– Đất trồng là tư liệu tạo ra đa số của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, diện tích S mặt mày nước là tư liệu tạo ra của ngành thuỷ sản.

– Đối tượng tạo ra là cây xanh và gia súc.

– Cần cần nắm rõ và tôn trọng những quy luật sinh học tập, quy luật bất ngờ.

– Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản thông thường sở hữu tính mùa vụ.

– Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản Chịu tác dụng của ĐK bất ngờ.

– Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản có tương đối nhiều thay cho thay đổi vô nền tạo ra hiện nay đại: tư liệu tạo ra và mẫu mã tổ chức triển khai tạo ra đa dạng và phong phú, phần mềm khoa học tập technology, link ngặt nghèo vô tạo ra.

Lý thuyết Bài 25: Vai trò, Điểm sáng, những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản - Chân trời tạo nên (ảnh 1)

II. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN

1. Vị trí địa lí

– Hình ảnh hưởng trọn đến việc phân bổ của sinh hoạt tạo ra nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

– Hình ảnh hưởng trọn cho tới việc không ngừng mở rộng thị ngôi trường và dung nạp thành phầm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

2. Điều khiếu nại tự động nhiên

– Địa hình tác động cho tới quy tế bào, phương phía tạo ra nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản.

– Đất đai tác động cho tới quy tế bào, tổ chức cơ cấu và năng suất cây xanh, gia súc.

– Khí hậu tác động cho tới tổ chức cơ cấu tạo ra, mùa vụ và tính ổn định tấp tểnh vô tạo ra.

– Nguồn nước ngọt tác động thẳng đến việc phân bổ và quy tế bào của sinh hoạt tạo ra nông nghiệp, lâm nghiệp; là tư liệu tạo ra không thể không có của ngành thuỷ sản.

– Sinh vật là mối cung cấp hỗ trợ như là cây xanh, gia súc và là hạ tầng thực phẩm cho tới chăn nuôi.

Lý thuyết Bài 25: Vai trò, Điểm sáng, những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản - Chân trời tạo nên (ảnh 1)

3. Kinh tế – xã hội

– Dân cư tác động rất rộng lớn cho tới thị ngôi trường dung nạp.

– Nguồn làm việc, chuyên môn người làm việc, năng lực phần mềm khoa học tập technology,… tác động cho tới quy tế bào, năng suất và hiệu suất cao tạo ra.

– Cửa hàng vật hóa học – kỹ năng tác động cho tới quy tế bào, hiệu suất cao tạo ra, thêm phần xúc tiến tạo ra sản phẩm hoá.

– Tiến cỗ khoa học tập – technology canh ty nâng lên năng suất, sản lượng và quality thành phầm, dùng hiệu suất cao khoáng sản nông nghiệp.

– Thị ngôi trường dung nạp vô và ngoài nước sở hữu tầm quan trọng thay đổi tạo ra, tác động cho tới tính trình độ hoá tạo ra.

Lý thuyết Bài 25: Vai trò, Điểm sáng, những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản - Chân trời tạo nên (ảnh 1)

B. Bài tập dượt trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 25: Vai trò, Điểm sáng, những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Câu 1. Đặc điểm này sau đó là cần thiết nhất so với tạo ra nông nghiệp?

A. Sản xuất sở hữu đặc điểm là mùa vụ.

B. Đối tượng là cây xanh, gia súc.

C. Sản xuất tùy thuộc vào bất ngờ.

D. Đất là tư liệu tạo ra đa số.

Đáp án: D

Giải thích: Đất trồng là tư liệu tạo ra đa số của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, diện tích S mặt mày nước là tư liệu tạo ra của ngành thuỷ sản. Vì vậy, vô tạo ra rất cần phải lưu giữ và nâng lên chừng phì cho tới khu đất, cần dùng phù hợp và tiết kiệm ngân sách và chi phí khu đất vô tạo ra nông nghiệp và lâm nghiệp; Đồng thời, cần thiết đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên và quality diện tích S mặt mày nước vô tạo ra thuỷ sản.

Câu 2. Năng suất cây xanh dựa vào đa số vào

A. diện tích khu đất.

B. độ sức nóng độ ẩm.

C. chất lượng khu đất.

D. nguồn nước tưới.

Đáp án: C

Giải thích: Năng suất cây xanh dựa vào đa số vô quality khu đất. Các loại khu đất đảm bảo chất lượng, nhiều mùn, đủ dinh dưỡng thì năng suất cây xanh cao; Còn điểm này sở hữu khu đất xấu xí, mất màu, túng đủ dinh dưỡng,… thì năng suất cây xanh thấp.

Câu 3. Để xử lý những giới hạn vì thế tính mùa vụ vô tạo ra nông nghiệp phát sinh, quan trọng phải

A. phát triển ngành nghề ngỗng cty và tôn trọng quy luật bất ngờ.

B. đa dạng hoá tạo ra và cần dùng phù hợp và tiết kiệm ngân sách và chi phí khu đất.

C. đa dạng hoá tạo ra và xây đắp tổ chức cơ cấu nông nghiệp phù hợp.

D. xây dựng tổ chức cơ cấu nông nghiệp phù hợp và nâng lên chừng phì khu đất.

Đáp án: C

Giải thích: Để xử lý những giới hạn vì thế tính mùa vụ vô tạo ra nông nghiệp phát sinh, quan trọng cần đa dạng và phong phú hoá tạo ra và xây đắp tổ chức cơ cấu nông nghiệp phù hợp.

Câu 4. Nhân tố tác động thực hiện cho tới tạo ra nông nghiệp sở hữu tính cập kênh là

A. nguồn nước.

B. sinh vật.

C. đất đai.

D. khí hậu.

Đáp án: D

Giải thích:

Nhân tố tác động thực hiện cho tới tạo ra nông nghiệp sở hữu tính cập kênh là nhiệt độ. Sự thất thông thường, phân hóa đa dạng và phong phú của những nhân tố không khí và nhiệt độ thực hiện cho tới tạo ra nông nghiệp cũng bất bênh. Ví dụ: năm rét muộn, năm rét sớm; năm mưa nhiều, năm mưa không nhiều, năm nhiều lũ, năm không nhiều lũ,… thực hiện cho tới sinh hoạt nông nghiệp cũng trở thành tác động theo gót.

Câu 5. Tiền đề cần thiết nhất nhằm tổ chức trồng trọt là

A. đất trồng.

B. khí hậu.

C. địa hình.

D. nguồn nước.

Đáp án: A

Giải thích: Tiền đề cần thiết nhất nhằm tổ chức trồng trọt là khu đất trồng.

Câu 6. Giải pháp này sau đây không phải nhằm xử lý tính mùa vụ vô nông nghiệp?

A. Xây dựng tổ chức cơ cấu nông nghiệp phù hợp.

B. Đẩy mạnh cơ giới hoá, chất hóa học hóa.

Xem thêm: truyện tổng tài (h+ full) sủng vợ

C. Đa dạng hoá tạo ra (tăng vụ, gối vụ).

D. Phát triển nhiều ngành nghề ngỗng cty.

Đáp án: B

Giải thích: Một số biện pháp vô nông nghiệp nhằm mục đích xử lý tính mùa vụ là xây đắp tổ chức cơ cấu nông nghiệp phù hợp với từng thời gian vô năm, đa dạng và phong phú hóa tạo ra (tăng vụ, xen canh, gối vụ) và cách tân và phát triển những ngành nghề ngỗng cty nông nghiệp.

Câu 7. Đặc điểm này sau đây không đúng với tạo ra nông nghiệp?

A. Đối tượng tạo ra của nông nghiệp là cây xanh, gia súc.

B. Đất trồng là tư liệu tạo ra đa số và ko thể thay cho thế.

C. Sản xuất dựa vào nhiều vô khu đất đai, nhiệt độ, loại vật, nước.

D. Sản xuất bao hàm quá trình khai quật khoáng sản và chế trở thành.

Đáp án: D

Giải thích:

Đặc điểm của tạo ra nông nghiệp là

– Đất trồng, mặt mày nước là tư liệu tạo ra đa số.

– Đối tượng tạo ra là những khung hình sinh sống (cây trồng, vật nuôi).

– Phụ nằm trong nhiều vô bất ngờ, sở hữu tính thời vụ và phân bổ kha khá rộng thoải mái.

– Có côn trùng link ngặt nghèo tạo nên trở thành chuỗi độ quý hiếm sản phẩm nông nghiệp,link tạo ra và nhắm đến nền nông nghiệp xanh rờn.

Câu 8. Yếu tố này tại đây của tạo ra nông nghiệp không nhiều tùy thuộc vào khu đất đai rộng lớn cả?

A. Mức chừng rạm canh.

B. Cơ cấu gia súc.

C. Tổ chức cương vực.

D. Quy tế bào tạo ra.

Đáp án: B

Giải thích: Đất đai với những nhân tố như quỹ khu đất trồng, đặc điểm và chừng phì của khu đất tiếp tục tác động cho tới quy tế bào, tổ chức cơ cấu và năng suất 9cây trồng, gia súc -> Trong những nhân tố như quy tế bào tạo ra, cường độ rạm canh, tổ chức cơ cấu gia súc và tổ chức triển khai cương vực thì nhân tố tổ chức cơ cấu gia súc của tạo ra nông nghiệp không nhiều tùy thuộc vào khu đất đai hơn hết.

Câu 9. Biện pháp công cộng nhằm đẩy mạnh nền nông nghiệp sản phẩm hoá vô nền kinh tế tài chính tân tiến là

A. phát triển quy tế bào diện tích S những loại cây lâu năm từng năm.

B. nâng cao năng suất và quality những cây lâu năm nhiều năm.

C. tích cực kỳ không ngừng mở rộng thị ngôi trường xuất khẩu những loại sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.

D. hình trở thành và cách tân và phát triển những vùng trình độ hoá nông nghiệp.

Đáp án: D

Giải thích: Biện pháp công cộng nhằm đẩy mạnh nền nông nghiệp sản phẩm hoá vô nền kinh tế tài chính tân tiến là tạo hình và cách tân và phát triển những vùng trình độ hoá nông nghiệp.

Câu 10. Yếu tố này sau đó là cần thiết nhất thực hiện cho những nước đang được cách tân và phát triển, tấp nập dân coi tăng nhanh nông nghiệp là trách nhiệm kế hoạch sản phẩm đầu?

A. Sản xuất rời khỏi những sản phẩm có mức giá trị xuất khẩu.

B. Cung cung cấp đa số tư liệu tạo ra cho những ngành.

C. Đảm bảo hoa màu, đồ ăn thức uống cho tới trái đất.

D. Cung cung cấp nguyên vật liệu cho tới công nghiệp đồ ăn thức uống.

Đáp án: C

Giải thích: Yếu tố cần thiết nhất thực hiện cho những nước đang được cách tân và phát triển, tấp nập dân coi tăng nhanh nông nghiệp là trách nhiệm kế hoạch tiên phong hàng đầu là ngành nông nghiệp đáp ứng hoa màu, đồ ăn thức uống cho tới trái đất.

Câu 11. Nhân tố bất ngờ sở hữu tác động rộng lớn cho tới việc xác lập tổ chức cơ cấu cây xanh, gia súc và mùa vụ vô nông nghiệp là

A. khí hậu và nước.

B. đất và nhiệt độ.

C. nước và loại vật.

D. đất và địa hình.

Đáp án: B

Giải thích:

Nhân tố bất ngờ sở hữu tác động rộng lớn cho tới việc xác lập tổ chức cơ cấu cây xanh, gia súc và mùa vụ vô nông nghiệp là khu đất và nhiệt độ.

– Đất đai với những nhân tố như quỹ khu đất trồng, đặc điểm và chừng phì của khu đất tiếp tục tác động cho tới quy tế bào, tổ chức cơ cấu và năng suất cây xanh, gia súc.

– Khí hậu với những nhân tố như cơ chế sức nóng, độ ẩm, nhân tố không khí,… tiếp tục tác động cho tới tổ chức cơ cấu tạo ra, mùa vụ và tính ổn định tấp tểnh vô tạo ra.

Câu 12. Sản xuất nông nghiệp ko thể ra mắt khi không có

A. đất đai.

B. nguồn nước.

C. sinh vật.

D. địa hình.

Đáp án: A

Giải thích: Đất trồng là tư liệu tạo ra đa số của ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, diện tích S mặt mày nước là tư liệu tạo ra của ngành thuỷ sản. Sản xuất nông nghiệp ko thể ra mắt Khi không tồn tại khu đất đai.

Câu 13. Nhân tố tác động thâm thúy nhất cho tới tính thời vụ vô nông nghiệp là

A. đất.

B. khí hậu.

C. địa hình.

D. giống.

Đáp án: B

Giải thích: Nhân tố tác động thâm thúy nhất cho tới tính thời vụ vô nông nghiệp là nhiệt độ. Ví dụ: Tại VN sở hữu nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét, mùa hè nhiều nước và ngày đông số lượng nước -> Nông nghiệp cũng chia thành 2 mùa theo gót mùa của nhiệt độ.

Câu 14. Quảng canh là mẫu mã thông thường xuất hiện nay ở những vùng có

A. miền núi và cao nguyên trung bộ.

B. quỹ khu đất đai còn thật nhiều.

C. dân cư phân bổ thưa thớt.

D. khoa học tập chậm rì rì cách tân và phát triển.

Đáp án: D

Giải thích: Quảng canh vô nông nghiệp được hiểu là giải pháp tăng sản lượng đa số phụ thuộc không ngừng mở rộng diện tích S canh tác, nuôi trồng -> Quảng canh là mẫu mã thông thường xuất hiện nay ở những vùng có căn cứ khoa học – kỹ năng chậm rì rì cách tân và phát triển, nền kinh tế tài chính còn trở ngại, quan trọng ở vùng núi, vùng quê.

Câu 15. Hoạt động này tại đây Thành lập nhanh nhất vô lịch sử vẻ vang cách tân và phát triển của xã hội người?

A. Thương mại.

B. Nông nghiệp.

C. Thủ công nghiệp.

D. Công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản vào vai trò cần thiết vô sự cách tân và phát triển của xã hội loại người nhưng mà ko ngành này hoàn toàn có thể thay cho thế được, cả ở lúc này giống như vô sau này. Các sinh hoạt nông nghiệp Thành lập nhanh nhất vô lịch sử vẻ vang cách tân và phát triển của xã hội người.

 

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài bác học
Lý thuyết Địa lí 10 Bài 25 (Chân trời tạo nên 2023): Vai trò, Điểm sáng, những yếu tố tác động cho tới sự cách tân và phát triển và phân bổ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích canh ty những em triển khai xong đảm bảo chất lượng bài bác tập dượt của tớ.

Đăng bởi: http://saigonmachinco.com.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: top truyện tổng tài (h+ full)