như chưa từng có giây phút lìa xa

Mùa xuân vừa vặn cho tới hoa về bên trên những bàn tay

Spring is coming so sánh that flowers are falling into my hands

Bạn đang xem: như chưa từng có giây phút lìa xa

Và em vừa vặn cho tới thay cho color áo mới mẻ vì thế anh

And I have come without my new clothes because of you

Nguyện cho một ngày mon êm ắng đềm giống như các sớm mai

With the hope that our love will last forever lượt thích happy days

Những nặng nhọc nhằn chớm quen thuộc, vẫn nhập ngần đôi mắt em đang được quan sát về anh

I look at you, knowing that the early hard days will come and I will have to lớn come over it

Và anh lại lưu giữ những giờ em đứng đợi trông

And I reremember lots of time have waited for you

Một bản thân lặng lẽ ướt sũng giá buốt nhập mưa vì thế anh

Standing alone under rain because of you.

Tình yêu thương nhìn thấy vẹn nguyên nhập tối bão giông

The love we seek still be all right even in the storm

Giữa hoang toàng tàn quên lãng điểm cuối đàng với em riêng biệt mong chờ anh

After everything, I will still wait for you at the over of the road.

Như trước đó chưa từng với những phút rời khỏi xa

Like we have never broken up

Giấu khuôn mặt bên trên vai anh khóc òa

Những con phố anh lên đường rồi cũng fake anh về mặt mũi em

No matter which road you take, you still come back to lớn me

Như anh được sinh sống khoảng thời gian rất ngắn đầu tiên

Just lượt thích the time you can be born again

Có em tận cho tới những giây cuối cùng

And you have má until our last breath

Suốt cuộc sống em luôn luôn nhớ tấm lòng dành riêng không còn mang đến anh

All your life, you will never forget our love, and still love má then

Và anh lại lưu giữ những giờ em đứng đợi trông

And I reremember lots of time have waited for you

Suốt cuộc sống em luôn luôn nhớ tấm lòng dành riêng không còn mang đến anh— Lệ Quyên

Xem thêm: walkers can unwittingly damage the fragile environment

Một bản thân lặng lẽ ướt sũng giá buốt nhập mưa vì thế anh

Standing alone under rain because of you.

Tình yêu thương nhìn thấy vẹn nguyên nhập tối bão giông

The love we seek still be all right even in the storm

Giữa hoang toàng tàn quên lãng điểm cuối đàng với em riêng biệt mong chờ anh

After everything, I will still wait for you at the over of the road.

Như trước đó chưa từng với những phút rời khỏi xa

Like we have never broken up

Giấu khuôn mặt bên trên vai anh khóc òa

Những con phố anh lên đường rồi cũng fake anh về mặt mũi em

No matter which road you take, you still come back to lớn me

Như em được sinh sống khoảng thời gian rất ngắn đầu tiên

Just lượt thích the time you can be born again

Có anh tận cho tới những giây cuối cùng

And you have má until our last breath

Suốt cuộc sống em luôn luôn nhớ tấm lòng dành riêng không còn mang đến anh

All your life, you will never forget our love, and still love má then

Như trước đó chưa từng với những phút rời khỏi xa

Like we have never broken up

Giấu khuôn mặt bên trên vai anh khóc òa

Những con phố anh lên đường rồi cũng fake anh về mặt mũi em

No matter which road you take, you still come back to lớn me

Như anh được sinh sống khoảng thời gian rất ngắn đầu tiên

Just lượt thích the time you can be born again

Có em tận cho tới những giây cuối cùng

And you have má until our last breath

Suốt cuộc sống em luôn luôn nhớ tấm lòng dành riêng không còn mang đến anh

Xem thêm: hội lim ở đâu

All your life, you will never forget our love, and still love má then

Suốt cuộc sống em luôn luôn nhớ tấm lòng dành riêng không còn mang đến anh

All your life, you will never forget our love, and still love má then