nữ phụ trùng sinh

 • Reads 576,981
 • Votes 18,314
 • Parts 197
 • Time 43h 38m

Complete, First published Nov 22, 2018

Bạn đang xem: nữ phụ trùng sinh

Table of contents

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 67: Bồi thông thường tiền- Giới thiệu

  Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 71: Tức tức giận thơm mê

  Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 72: Trên lối đi gặp

  Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 73: Ủng hộ canh ty đỡ

  Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 83: Người quan tiền trọng

  Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 90: Quỳ gối cầu xin xỏ

  Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 98: Gây xích mích

  Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

  Xem thêm: em muốn tin tức tố của anh

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 123: Nghĩ cơ hội cứu giúp viện

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 126: Mầm mống ân oán hận

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 165: Lại đem thai

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 168: Phụ phái nữ sở hữu chồng

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 173: Nữ phụ trùng sinh

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 187: Mầm tai ương 1

  Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 188: Mầm tai ương 2

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 194: Được cứu giúp giúp

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 196: Ngoại truyện 1: Kiếp trước của Lan Lăng Yến

  Sat, Nov 24, 2018

  Xem thêm: phim trung quốc khánh nhật

 • Chương 197: Ngoại truyện 2: Lâm Ý

  Sat, Nov 24, 2018

Hóa trở nên phái nữ phụ của ngôn tình sắc dục, để thay thế thay đổi kết viên, Ninh Vân Hoan nên tủ lấp liếm phiên bản tính. Nữ công ty đang được là Bạch Liên Hoa thánh khuôn mẫu thì cô tiếp tục thực hiện mang đến quý khách thấy người hoàn thiện hơn hết Bạch Liên Hoa. Nhưng mặc dù cô sở hữu nỗ lực từng nào cũng ko bay ngoài kết viên thảm sợ hãi của phái nữ phụ.
  
  Sống lại lần tiếp nữa, ko ngụy trang phiên bản thân thích, đảm bảo sinh mạng, tách xa vời người nam nhi phúc hắc. Có điều, cô ko ngờ cô càng rời lại càng chui nguồn vào rọ, người tuy nhiên thánh khuôn mẫu Bạch Liên Hoa ko cầu được lại rớt vào tay phái nữ phụ Ninh Vân Hoan! Từ ni về sau, sở hữu đứa ở ở phía đằng sau thực hiện núi dựa, cô hoàn toàn có thể thực hiện công ty cả thiên hạ.

#2ngontinh