ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom

Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2 được VnDoc tổ hợp, biên soạn chỉ dẫn giải cụ thể thắc mắc hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Cũng như thể hiện nội dung lý thuyết thắc mắc bài xích tập dượt tương quan cho tới những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom.

Bạn đang xem: ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Ở ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2

A. Butan.

B. Benzen.

C. Metan.

D. Etilen.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Những hóa học này đem link π kém cỏi bền nhập phân tử đem tài năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Đáp án D

Những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Brom là

Anken, Ankin, Ankadien, … và những phù hợp hóa học tương tự động (Hợp hóa học hidrocabon ko no)

Xicloankan vòng ba cạnh

 Andehit và những phù hợp hóa học tương tự động đem group CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2

Câu chất vấn áp dụng tương quan

Câu 1. Cho những hóa học sau: ancol etylic, phenol, stiren, toluen, benzen. Số hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là: phenol; stiren.

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr
                                      ↓ trắng

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Câu 2. Hỗn phù hợp khí này tại đây ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom và KMnO4?

A. SO2, CO2, H2

B. CO2, H2, CH4

C. C2H4, C2H6, C3H8

D. CH4, C2H4, N2

Xem đáp án

Đáp án B

Hỗn phù hợp khí làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom và KMnO4: SO2, C3H8, C2H4

Phương trình phản xạ minh họa

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

C3H8 + 2Br2 → C3H6Br2 + 2HBr

3C3H8 + 5KMnO4 + H2O → 3C3H7O2 + 5MnO2 + 5KOH

CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

CH2 = CH2 + Br2 → Br - CH2 - CH2 - Br

Câu 3. Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom

A. metylpropan

Xem thêm: chèn hình vào pdf

B. cacbon đioxit

C. butan

D. but-1-en

Xem đáp án

Đáp án D

Những hóa học này đem link π kém cỏi bền nhập phân tử đem tài năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2.

(trừ link pi trong tầm benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Câu 4. Nhận quyết định này tại đây sai?

A. Stiren làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

B. Benzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom Khi đem xúc tác bột Fe.

C. Cumen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím Khi đun rét.

D. Toluen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím Khi đun rét.

Xem đáp án

Đáp án B

A đúng  Stiren làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

B sai Vì benzen ko phản xạ với hỗn hợp brom (chỉ phản xạ với brom khan Khi đem xúc tác bột sắt).

C đích thị Cumen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím Khi đun rét.

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMnO4 → 9C6H5COOH + 22MnO2 + 22KOH + 4H2O

D đích thị Toluen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím Khi đun rét.

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2+ H2O

Câu 5. Chất này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở nhiệt độ phỏng thường

A. Benzen

B. Toluen

C. Metan

D. Etilen

Xem đáp án

Đáp án D

Trong ĐK thông thường, etilen làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom bởi một link kém cỏi bền nhập link song bị đứt đi ra và phân tử etilen phối hợp thêm 1 phân tử brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Câu 6. Dãy những hóa học đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom là

A. C2H2, C6H6, CH4.

B. C2H2, CH4, C2H4.

C. C2H2, C2H4.

D. C2H2, H2, CH4.

Xem thêm: đại quản gia la ma hoàng truyenfull

---------------------------------------

Trên trên đây VnDoc.com vừa phải reviews cho tới độc giả Tại ĐK thông thường hóa học này tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2, nội dung bài viết vẫn gửi cho tới độc giả những nội dung về những hóa học làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2. Mong rằng qua quýt trên đây độc giả được thêm tư liệu ôn tập dượt môn Hóa học tập lớp 11 nhé. Mời độc giả nằm trong xem thêm thêm thắt Trắc nghiệm Hóa học tập 11, Phương trình phản xạ Hóa học tập...

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt một số trong những nội dung tư liệu liên quan:

  • Nhỏ nước brom nhập hỗn hợp phenol xẩy ra hiện tượng kỳ lạ gì
  • Dẫn khí X nhập nước brom thấy nước brom tổn thất màu sắc khí X là
  • Toluen đem làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom không
  • Cho vài ba giọt nước brom nhập hỗn hợp phenol nhấp lên xuống nhẹ nhõm thấy xuất hiện