on tập giữa học kì 1 lớp 5

Đề đua thân mật kì 1 lớp 5

Đề đua Toán lớp 5 thân mật học tập kì 1 bao hàm 71 đề đua thân mật kì 1 Toán 5 là cỗ đề đua toán thân mật kì 1 lớp 5 được VnDoc thuế tầm, tổ hợp. Các đề đua thân mật kì 1 lớp 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập luyện, gia tăng kiến thức và kỹ năng nửa đầu học tập kì 1 môn Toán lớp 5 và rèn luyện thêm thắt về những dạng bài xích tập luyện, ôn luyện sẵn sàng cho những bài xích đua thân mật học tập kì 1 lớp 5.

Bạn đang xem: on tập giữa học kì 1 lớp 5

Các đề đua thân mật kì 1 lớp 5 môn Toán sau đấy là đề ôn tập luyện, gia tăng kiến thức và kỹ năng, chung những em học viên bắt được những kiến thức và kỹ năng Toán nửa đầu học tập kì 1, sẵn sàng cho những bài xích đua thân mật kì 1 hiệu suất cao.

Đề đua Toán thân mật kì 1 lớp 5 theo đuổi Thông tư 22

Ma trận đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức và kỹ năng,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các quy tắc tính về phân số, lần x… Số thập phân và phân số, hỗ số, sánh sánh…

Số câu

2

1

1

1

2

3

Câu số

1, 2

6

5

9

Số điểm

2

1

1

0,5

2

2,5

Đại lượng và đo đại lượng: những đơn vị chức năng đo diện tích S, độ dài, khối lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

4

3

Số điểm

1

1

2

Yếu tố hình học: diện tích S, chu vi hình chữ nhật. Giải Việc tỉ lệ thuận, tổng hiệu

Số câu

1

1

2

Câu số

7

8

Số điểm

1,5

2

3,5

Tổng

Số câu

2

1

1

2

1

1

1

4

5

Số điểm

2

1

1

2,5

1

2

0,5

4

6

Đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Họ và tên: …………….

Lớp: 5….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC ............
BÀI THI MÔN TOÁN
Thời gian dối thực hiện bài xích : 40 phút

Bài 1: Hỗn số viết lách bên dưới dạng phân số là: (1 điểm) M1

A. \frac{17}{5}
B. \frac{15}{5}
C. \frac{6}{5}
D. \frac{5}{17}

Bài 2: a) Phần vẹn toàn của số 9042,54 là: (0,5 điểm) M1

A. 54

B. 904254

C. 9042

D. 9042,54

b) Chữ số 5 nhập số thập phân 9042,54 có mức giá trị là? (0,5 điểm) M2

A. Phần triệu

B. Phần mười

C. Phần trăm

D. Phần nghìn

Bài 3: a) 7cm 9mm = ..............centimet số tương thích viết lách nhập điểm chấm là: (0,5 điểm) M4

A. 7,09

B. 7,9

C. 0,79

D. 0,790

b) Điền vết < ; > ; = ; tương thích nhập dù trống: (0,5 điểm) M2

0,009 ......... 56, 1

Bài 4: Chiều lâu năm \frac{4}{5}m, chiều rộng lớn \frac{1}{2}m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (1 điểm) M3

A. \frac{5}{7}m
B. \frac{4}{10}m
C. \frac{13}{5}m
D. \frac{13}{10}m

Câu 5. (1 điểm): Tính: M2

a. \frac{3}{5}+\frac{1}{6}

b. 3\frac{4}{5}x\frac{1}{8}

Câu 6. Viết những số thập phân sau theo đuổi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn: (1 điểm) M1

34,075; 34,257; 37,303; 34,175

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 7. (1,5 điểm) Một người công nhân may 30 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục không còn 90 m vải vóc. Hỏi nếu như người công nhân tê liệt may 60 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục như vậy thì nên cần từng nào mét vải? M2

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 8. (2 điểm) Một khu đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 200 m. Chiều rộng lớn vị chiều lâu năm. Hỏi diện tích S khu đất nền tê liệt vị từng nào hec-ta? M3

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 9. (0,5 điểm) Tìm x: 150 - X + 35 = 100 M4

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Đáp án đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

PHẦN I. (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh đúng: ý A

1 điều

Câu 2. (1 điểm) Khoanh chính mỗi ý

0,5 điểm

a) Ý C ; b) Ý B

Câu 3. (1 điểm) Khoanh chính mỗi ý

0,5điểm

a) Ý B ; b) Điền chính dấu

Câu 4. (1 điểm) Khoanh chính Ý C

1 điều

PHẦN II. (6 điểm)

Câu 5. (1 điểm) Đặt tính và tính chính từng phần

0.5 điểm

Câu 6. (1 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm)

May một cỗ đồng phục không còn số mét vải vóc là:

90 : 30 = 3 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

May 60 cỗ đồng phục như vậy không còn số mét vải vóc là:

3 x 60 = 180 (m)

0,25 điểm

0.25 điểm

Đáp số: 180 mét vải

0.25 điểm

Câu 8. (2 điểm)

Chiều rộng lớn khu đất nền là:

200 x \frac{3}{4} = 150 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

Diện tích khu đất nền tê liệt sở hữu số hec-ta là:

200 x 150 = 30000 (m2)

0,25 điểm

0. 5 điểm

Đổi: 30000 m2 = 3 ha

0.25 điểm

Đáp số: 3 ha

0.25 điểm

Câu 9 .(0,5 điểm)

150 - X + 35 = 100

150 – X = 100 – 35

150 – X = 65

X = 150 - 65

X = 85

Đề đua Toán thân mật kì 1 lớp 5 năm 2023

Câu 1.(1 điểm) a) Phân số nào là bên dưới đấy là phân số thập phân?

A. \frac{100}{57}
B. \frac{25}{100}
C. \frac{15}{20}
D. \frac{10}{55}

b) Hỗn số 5\frac{7}{100} viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,70

Câu 2. (1 điểm)

a) Số thập phân bao gồm sáu mươi tám đơn vị chức năng, tía Xác Suất được viết lách là :

A. 68, 3

B. 6,83

C. 68, 03

D. 608,03

b) Giá trị của chữ số 5 nhập số 87,052 là:

A. \frac{5}{10}
B. \frac{5}{100}
C. \frac{5}{1000}
D. 5 đơn vị

Câu 3. (1 điểm)

a) Số bé nhỏ nhất trong những số : 57,843 ; 56,834 ; 57,354 ; 56,345

A. 57,843

B. 56,834

C. 57,354

D. 56,345

b) Số ngẫu nhiên x biết: 15,89 < x < 16,02 là :

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Câu 4. (1 điểm) Một group trồng rừng khoảng cứ 10 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi nhập 5 ngày group tê liệt trồng được từng nào cây thông?

A. 3000 cây

B. 750 cây

C. 300 cây

D. 7500 cây

Câu 5. (1 điểm): Viết số tương thích nhập điểm chấm.

a) 4,35m2 = …………….dm2

b) 8T 35kg = ………….tấn

c) 5 km 50m = …………..km

d) \frac{1}{4}ha =…..………...m2

Câu 6. (1 điểm): Điền vết > ; < ; = tương thích nhập điểm rỗng tuếch .

38,2 ……. 38,19

45,08 …… 45,080

62,123 ……. 62,13

90,9……89, 9

Câu 7. (1 điểm).Tính

a) \frac{1}{14}+\frac{3}{8}

b) 1-1\frac{1}{5}:1\frac{1}{2}=

Câu 8. (2 điểm) Giải Việc sau:

Một căn chống hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 6m, chiều lâu năm 9 m. Người tớ lát nền căn chống tê liệt vị loại gạch ốp vuông cạnh 3dm. Hỏi nhằm lát kín căn chống tê liệt cần thiết từng nào viên gạch? (diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Câu 9.(1 điểm) Hiện ni u rộng lớn con cái 30 tuổi hạc, sành rằng sau 3 năm nữa tuổi hạc u hấp tấp 3 thứ tự tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc lúc này của từng người.

Đáp án: Đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mỗi câu vấn đáp đúng: 1 điều. từng ý chính 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

a- B ; b- C

a- C ; b- B

a- D ; b- C

B

Câu 5. (1 điểm): Viết chính từng ý 0,25 điểm

Câu 6. (1 điểm): Điền chính từng ý 0,25 điểm.

Câu 7 (1 điểm). Mỗi ý chính 0,5 điểm

Câu 8 (2 điểm)

Diện tích nền căn chống là: 6 x 15 = 90 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích của một viên gạch: 3 x 3= 9 (dm2) (0,5 điểm)

Đổi 90 m2 = 9000 dm2 (0,25 điểm)

Để lát kín nền căn chống cần thiết số viên gạch ốp là :

9000 : 9 = 1000 (viên) (0,5 điểm)

Đáp số : 1000 viên (0,25 điểm)

Câu 9. (1 điểm)

Lí luận, Vẽ sơ đồ gia dụng, tìm ra hiệu số phần vị nhau: 0,25 điểm.

Tìm tuổi hạc u, tuổi hạc con cái lúc này 0,5 điểm.

Đáp số: 0,25 điểm

Đáp án:

Vì hàng năm, từng người gia tăng một tuổi hạc nên 3 năm nữa u cũng rộng lớn con cái 30 tuổi hạc.

Ta sở hữu sơ đồ:

Giải:

Hiệu số phần đều bằng nhau thân mật số tuổi hạc của u và số tuổi hạc của con cái 3 năm nữa là :

3-1 = 2 ( phần )

Tuổi u 3 năm nữa là :

30 :2 * 3 = 45 ( tuổi hạc )

Số tuổi hạc của u lúc này là

45-3 = 42 ( tuổi hạc )

Vậy tuổi hạc con cái lúc này là :

42-30 = 12 ( tuổi hạc )

Đáp số: tuổi hạc mẹ: 42 tuổi; tuổi hạc con: 12 tuổi hạc.

Lưu ý: Câu vấn đáp ko phù phù hợp với quy tắc tính thì ko cho tới điểm.

Danh số sai: ko cho tới điểm

Câu vấn đáp chính, quy tắc tính chính, thành quả sai cho tới 50% số điểm của câu tê liệt.

HS tuân theo cách tiếp chính thì cho tới điểm tối nhiều.

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp hoặc thành quả đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Số \frac{3457}{1000}được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

a. 34,57
b. 3,457
c. 345,7
d. 0,3457

Câu 2: (0,5 điểm) Số bao gồm sở hữu 6 phần mươi, 4 Xác Suất và 7 phần ngàn là:

a. 0,647
b. 0,467
c. 647
d. 0,746

Câu 3: (0,5 điểm) 2\frac{1}{4} hấp tấp từng nào thứ tự \frac{1}{8}?

a. 24 lần
b. 18 lần
c. 12 lần
d. 9 lần

Câu 4: (0,5 điểm) 23 m2 = …… ha?

a. 0,23
b. 0,023
c. 0,0023
d. 0,00023

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm chừng lâu năm nhưng mà 50% của chính nó vị 80 cm?

a. 40 m
b. 1,2 m
c. 1,6 m
d. 60 cm

Câu 6: (0,5 điểm) Phân số nào là hoàn toàn có thể viết lách trở thành phân số thập phân?

a. \frac{2}{3}
b. \frac{19}{25}
c. \frac{5}{7}
d. \frac{1}{6}

Câu 7: (0,5 điểm) Mua 15 vỏ hộp vật dụng học tập toán nên trả 900 000 đồng. Hỏi mua sắm 45 vỏ hộp vật dụng học tập toán như vậy nên trả từng nào tiền?

a. 2 700 000 đồng
b. 270 000 đồng
c. 27 000 đồng
d. 300 000 đồng

Câu 8: (0,5 điểm) Tìm nhị số ngẫu nhiên X và Y sao cho tới X < 50,67 < Y

a. X = 49 và Y = 50
b. X = 49 và Y = 51
c. X = 50 và Y = 51
d. Không lần được

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (0,5 điểm) Sắp xếp những số sau theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

……………………………………………………………………………………………..........................

Bài 2: (1 điểm) Điền số tương thích nhập điểm chấm

a. 3kg 5g = ............................kg

4 km 75 m =............................m

b. 3456 kilogam = ............................tấn

7,6256 ha = ............................m2

Bài 3: (2 điểm): Tính:

\text { a) } 6 \frac{2}{7}+5 \frac{3}{7}=

\text { b) } 3 \frac{1}{5}: 1 \frac{1}{3}=

Bài 4: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 240m, chiều rộng lớn vị 3/4 chiều lâu năm.

a. Tính diện tích S thửa ruộng tê liệt.

b. sành rằng khoảng cứ 100m2 thì thu hoạch được 50% tạ thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng tê liệt người tớ chiếm được từng nào tạ thóc?

Bài 5: (0,5 điểm): Hãy đối chiếu 2 phân số sau bằng phương pháp hợp ý lí: \frac{27}{26}\frac{38}{37}

Đáp án đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5

PHẦN I: (4 điểm) Khoanh chính từng ý : 0,5 điểm

Câu 1: Khoanh nhập ý b

Câu 2: Khoanh nhập ý a

Câu 3: Khoanh nhập ý b

Câu 4: Khoanh nhập ý c

Câu 5: Khoanh nhập ý c

Câu 6: Khoanh nhập ý b

Câu 7: Khoanh nhập ý a

Câu 8: Khoanh nhập ý c

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: Xếp chính trật tự những số kể từ rộng lớn cho tới bé: 0,5 điểm

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

Sắp xếp kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ như sau: 9,8 ; 9,31 ; 9,13 ; 9,08 ; 8,89 ; 8,09

Bài 2: Điền chính từng điểm chấm: 0,25 điểm

a. 3kg 5g = 3, 005 kg

4 km 75 m = 4075 m

b. 3456 kilogam = 3,456 tấn

7,6256 ha = 76256 m2

Bài 3: Mỗi phần tính đúng: 1 điểm

Bài 4: Tìm chính chiều rộng lớn của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm chính diện tích S của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm chính số tạ thóc thu hoạch của thửa ruộng (1 điểm)

Thiếu đáp số trừ 0,25 điểm

Chi tiết điều giải

a) Chiều rộng lớn thửa ruộng này đó là :

240\times\frac{3}{4} = 180 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật tê liệt là:

Xem thêm: cap hay về tình bạn chất ngắn gọn

240 x 180 = 43200 (m2)

b) Trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được \frac{1}{2} tạ thóc  là 50 kg

Thửa ruộng tê liệt thu hoạch được số kilogam thóc là:

50 x (43200 : 100) = 21600 ( kg)

Đổi 216 00 kilogam = 216 tạ

Đáp số: a) 43200 m2

b) 216 tạ

Bài 5: (0,5 điểm): Ta có

\begin{array}{l}
\frac{27}{26}=1+\frac{1}{26} \\
\frac{38}{37}=1+\frac{1}{37}
\end{array}

\frac{1}{26}>\frac{1}{27}

nên \frac{27}{26}>\frac{38}{37}

Chi tiết cỗ đề: Sở đề đua thân mật kì 1 lớp 5 môn Toán 

Đề Toán lớp 5 thân mật kì 1 bên trên bao hàm không hề thiếu đáp án và chỉ dẫn giải. Để ôn tập luyện, gia tăng kiến thức và kỹ năng, những em học viên nằm trong xem thêm những đề ôn tập luyện tại đây.

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 2

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 1

Môn: Toán Lớp 5

(Thời gian dối thực hiện bài: 40 phút)

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: Em hãy khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp chính.

1) Số tương thích viết lách nhập điểm chấm (…) để: 3kg 3g = … kilogam là:

A. 3,3

B. 3,03

C. 3,003

D. 3,0003

2) Phân số thập phân \frac{834}{10}được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

3) Trong những số thập phân 42,538; 41,83; 42,358; 41,538 số thập phân lớn số 1 là:

A. 42,538

B. 41,835

C. 42,358

D. 41,538

4) Mua 12 quyển vở không còn 24000 đồng. Vậy mua sắm 30 quyển vở như vậy không còn số chi phí là:

A. 600000 đ

B. 60000 đ

C. 6000 đ

D. 600 đ

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù rỗng tuếch.

1) 3 \frac{5}{9}>2 \frac{7}{9}

2) 5 \frac{2}{5}<5 \frac{4}{10}

3) 0,9 < 0,1 < 1,2

4) 96,4 > 96,38

5) 5m2 25dm2 = 525 dm2

6) 1kg 1g = 1001g

Phần II. Phần tự động luận:

Bài 1:

1) Đặt tính rồi tính.

Đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

2) Viết số tương thích nhập dù rỗng tuếch.

\frac{7}{2}=\frac{7\ \times\ .....}{2\times.....}=\frac{35}{10}

Bài 2: Tìm x?

Đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 3:

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn sở hữu cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống tê liệt, hiểu được căn chống sở hữu chiều rộng lớn 6m, chiều lâu năm 9m? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể).

>> Tham khảo đề đua mới mẻ nhất: Sở đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5  theo đuổi Thông tư 22

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 3

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 2

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian dối thực hiện bài: 40 phút)

Phần I: Hãy khoanh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính nhất:

Câu 1: Số “Bốn mươi bảy phẩy tư mươi tám” viết lách như sau:

A. 47,480

B. 47,0480

C. 47,48

D. 47,048

Câu 2: sành 12,... 4 < 12,14

Chữ số điền nhập dù rỗng tuếch là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3: Chữ số chín nhập số thập phân 17,209 nằm trong sản phẩm số nào?

A. Hàng nghìn

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

Câu 4: Viết 1/10 bên dưới dạng số thập phân được

A. 10,0

B. 1,0

C. 0,01

D. 0,1

Phần II:

Câu 1: Viết số thập phân tương thích nhập điểm chấm:

16m 75mm = …………..m

28ha = ………..km2

Câu 2: Tính:

Đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 80m và gấp hai chiều rộng lớn. sành rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng tê liệt người tớ thu hoạch được bao nhiều kilogam thóc?

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 4

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 2

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian dối thực hiện bài: 40 phút)

Bài 1:

Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng :

a) Chữ số 8 nhập số 30,584 có giá trị là:

A. 80

B.\frac{8}{10}

C. \frac{8}{100}

b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

A. \frac{235}{100}

B. 2\frac{35}{100}

C. 23\frac{5}{100}

c) Số lớn nhất nhập các số: 4,693; 4,963; 4,639 là số:

A. 4,963

B. 4,693

C. 4,639

d) Số 0,08 gọi là:

A. Không phẩy tám.

B. Không, ko tám.

Không phẩy ko tám

Bài 2: Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân :

4\frac{7}{10}= ……………………………

21\frac{8}{100} = ……………………………

Bài 3 : Điền dấu < , > , = vào dù trống :

17,5 .... 17,500

\frac{145}{10} .... 14,5

Bài 4 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5 m2= ……………………………cm2

b) 2 km2= ………………………ha

c) 2608 m2= …………dam2……………m2

d) 30000hm2= ……………… ha

Bài 5: Tính kết quả :

a/ \frac{6}{7}+\frac{5}{8}

b/ 10\frac{7}{10}-4\frac{3}{10}

Bài 6: 8 người đắp kết thúc một đoạn đường nhập 6 ngày. Hỏi muốn đắp kết thúc đoạn đường đó nhập 4 ngày thì phải cần từng nào người ?

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 5

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian dối thực hiện bài  40 phút)

I- Trắc nghiệm:

Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số thập phân bao gồm có:năm trăm; nhị đơn vị; sáu phần mười; tám Xác Suất viết lách là:

A. 502,608

B. 52,608

C. 52,68

D. 502,68

Câu 2. Chữ số 6 nhập số thập phân 82,561 có mức giá trị là:

A. \frac{6}{10}

B. \frac{6}{100}

C. \frac{6}{1000}

D. 6

Câu 3. 5\frac{6}{100}viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,06

B. 5,600

C. 5,6

D. 5,60

Câu 4. Số lớn số 1 trong những số: 6,235; 5,325; 6,325; 4,235 là:

A. 6,235

B. 5,325

C.6,325

D.4,235

Câu 5. Số thập phân 25,18 thông qua số thập phân nào là sau đây:

A. 25,018

B. 25,180

C. 25,108

D. 250,18

Câu 6. 0,05 viết lách bên dưới dạng phân số thập phân là:

A. \frac{5}{100}

B. \frac{5}{10}

C. \frac{5}{1000}

D. 5

II. Tự luận:

Bài 1: Viết số thập phân tương thích nhập điểm chấm:

a. 8m 5dm = ……….m

b. 2km 65m=………..km

c. 5T 562 kilogam = ……tấn

d. 12m25dm2 =……. m2

Bài 2. Bài toán

Mua 9 quyển vở không còn 36000 đồng. Hỏi mua sắm 27 quyển vở như vậy thì không còn từng nào tiền?

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 6

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian dối thực hiện bài xích : 40 phút)

Bài 1. Khoanh tròn trặn nhập vần âm đặt điều trước thành quả đúng:

Em hoặc khoanh tròn trặn nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính nhất cho từng thắc mắc sau đây:

1) Số bao gồm sáu trăm, tư chục, nhị đơn vị chức năng và tám phần mươi viết lách là:

A. 6,428

B. 64,28

C. 642,8

D. 0,6428

2) Số bao gồm năm ngàn, sáu trăm và nhị phần mươi viết lách là:

A. 5600,2

B. 5060,2

C. 5006,2

D. 56000,2

3) Chữ số 7 nhập số thập phân 12,576 nằm trong sản phẩm nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

4) Số thập phân 9,005 viết lách bên dưới dạng lếu số là:

A. 9\frac{5}{100}

B. 9\frac{5}{1000}

C. \frac{905}{1000}

D. \frac{9050}{1000}

5) Hai số ngẫu nhiên liên tục tương thích viết lách nhập điểm chấm (… < 5,7 < …) là:

A. 3 và 4

B. 4 và 5

C. 5 và 6

D. 6 và 8

Bài 2. So sánh nhị số thập phân:

a) 3,71 và 3,685

b) 95,2 và 95,12

Bài 3. Viết số tương thích nhập điểm chấm:

a) 7m2= ……..dm2

b) 6dm24cm2 = ……..cm2

c) 23dm2=…...m2

d) 5,34km2= …….ha

Bài 4. Tính:

Đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 5. Mua 15 cuốn sách Toán không còn 135000 đồng. Hỏi mua sắm 45 cuốn sách Toán không còn từng nào tiền?

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 7

Phần 1: Khoanh nhập thành quả chính.

Bài 1: Cho số thập phân 34,567 . Giá trị của chữ số 5 là:

a, 50

b, \frac{5}{10}

c, \frac{5}{100}

d, \frac{5}{1000}

Bài 2: Chuyển phân số thập phân trở thành số thập phân là:

a, 61,5

b, 6,15

c, 0,615

d, 615

Bài 3: 3m25dm2 = ………..m2

a, 3,5

b, 3,05

c, 30,5

d, 305

Bài 4: Số thập phân nào là rất khác với những số thập phân còn lại?

a, 3,4

b, 3,04

c, 3,400

d, 3,40

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Chuyển những phân số thập phân sau trở thành số thập phân rồi phát âm những số thập phân tê liệt.

\frac{135}{10} = ………………………………………………………….

\frac{2009}{1000}=………………………………………………………….

Bài 2: So sánh những số thập phân sau:

a, 7,899 và 7,9

b, 90,6 và 89,7

Bài 3: Xếp những số sau theo đuổi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn

7,8 ; 6,79 ; 8,7 ; 6,97 ; 9,7

…………………………………………………………………………

Bài 4: Điền số thập phân tương thích nhập điểm chấm

a, 42dm 4cm = …………………….dm

b, 2cm2 5mm2= ……………………cm2

c, 6,5ha = …………………….m2

d, 300g = ……………………..kg

Bài 5: Mua 15 cỗ vật dụng học tập toán không còn 450 000 đồng . Hỏi mua sắm 30 cỗ vật dụng học tập toán như vậy không còn từng nào tiền?

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 8

Phần I: Trắc nghiệm:

Em hãy khoanh tròn trặn nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính nhất:

Câu 1. Hỗn số 4\frac{3}{5} được viết lách trở thành phân số:

A. \frac{9}{5}

B. \frac{12}{5}

C. \frac{27}{5}

D. \frac{23}{5}

Câu 2. Viết số thập phân bao gồm có: Sáu mươi nhị đơn vị chức năng, sáu phần mươi, bảy Xác Suất và tám phần ngàn là:

A. 6,768

B. 62,768

C. 62,678

D. 62,867

Câu 3. Chữ số 6 nhập số thập phân 8,962 có mức giá trị là:

A. \frac{6}{10}

B. \frac{6}{100}

C. \frac{6}{1000}

D. \frac{6}{1000}

Câu 4. Phân số \frac{9}{100} thập phân viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9

B. 0,09

C. 0,009

D. 9,00

Câu 5. Hỗn số 58\frac{27}{1000} được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 58,27

B. 58,270

C. 58,0027

D. 58,027

Phần II: Tự luận:

1. Điền vết (>; <; =) tương thích nhập dù trống:

a. 83,2 ... 83,19

b. 48,5 ... 48,500

c. 7,843 .... 7,85

d. 90,7.... 89,7

2. Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 60m, chiều lâu năm vị \frac{5}{3} chiều rộng lớn.

a.Tính diện tích S thửa ruộng tê liệt.

b. sành rằng, khoảng cứ 100m2 thu hoạch được 30kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng tê liệt, người tớ thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 số 9

Phần I: Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn trặn nhập vần âm trước câu vấn đáp chính nhất.

Câu 1: (0.5 điểm) 5\frac{7}{100} viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,0007

Câu 2: (0.5 điểm) Viết số thập phân tương thích nhập điểm chấm 5km 302m= ……..km:

A. 5, 302

B. 53,02

C. 5,0302

D. 530,2

Câu 3: (0.5 điểm) Số lớn số 1 trong những số 5,798; 5,897; 5,789; 5,879 là:

A. 5,798

B. 5,897

C. 5,789

D. 5,879

Câu 4: (0.5 điểm) Viết số tương thích nhập điểm chấm: 7m2 2 dm2 = …………dm2

A. 72

B. 720

C. 702

D. 7002

Câu 5: (1 điểm) Mỗi xe pháo đổ 2 lít xăng thì vừa đủ số xăng cho tới 12 xe pháo. Vậy mỗi xe pháo đổ 3 lít thì số xăng đó đủ cho tới từng nào xe?

A. 18 xe

B. 8 xe

C. 6 xe

D. 10 xe

Câu 7: Một quần thể vườn hình chữ nhật có kích thước được ghi phía trên hình vẽ mặt mũi. Diện tích của quần thể vườn là:

Đề đua thân mật học tập kì 1 Toán lớp 5

A. 18 km2

B. 18 ha

C. 18 dam2

D. 180 m2

Phần II: Tự Luận

Câu 1: Tìm x

a) 1 \frac{5}{7} \times x=2 \frac{3}{6}

b) \frac{29}{7}-x=\frac{3}{2}

Câu 2: Viết số tương thích nhập điểm chấm: (1 điểm)

a. 6m 25 centimet = ................m

b. 25ha =..................km2

Câu 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu nửa chu vi là 64m, chiều lâu năm vị \frac{5}{3}chiều rộng lớn. Người tớ tiếp tục dùng \frac{1}{12}diện tích mảnh đất nền nhằm thực hiện căn nhà.

a. Tính chiều lâu năm chiều rộng?

b. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện nhà?

Đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 môn khác

  • Đề đua thân mật học tập kì 1 những lớp Tiểu học 
  • Bộ đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 năm 2022 - 2023 Có đáp án
  • 10 đề đua Toán lớp 5 thân mật học tập kì một năm 2022 - 2023
  • Bộ đề đua thân mật học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2022 - 2023
  • Bộ 11 đề đua thân mật kì 1 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023
  • Bộ đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 không hề thiếu những môn năm 2022-2023

Tham khảo cụ thể toàn cỗ đề đua bên trên tệp tin vận chuyển về.

Xem thêm: tìm việc đánh văn bản word tại nhà

71 đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5 với những dạng kiến thức và kỹ năng nhập tâm, cụ thể cho tới từng bài học kinh nghiệm, tập luyện tài năng giải Toán về phân số, lếu số, bảng đơn vị chức năng đo lượng, chừng lâu năm, diện tích S.

Ngoài đi ra, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm thêm thắt đề đua học tập kì 1 lớp 5 và đề đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo đuổi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Tham khảo những đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 khác:

  • Đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt ngôi trường đái học tập Trần Hưng Đạo
  • Đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 môn Toán ngôi trường đái học tập Phương Trung 2, Hà Nội