phát biểu nào sau đây không đúng về thế mạnh của đồng bằng sông hồng

Câu hỏi:

01/06/2020 33,680

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng về thế mạnh của đồng bằng sông hồng

A. Nguồn lao dộng đầy đủ, quality tiên phong hàng đầu toàn quốc.

B. Lao động với trình độ chuyên môn kinh nghiệm triệu tập phần rộng lớn ở vùng quê.

Đáp án chủ yếu xác

C. Thương hiệu hạ tầng nhập loại cực tốt đối với những vùng nhập toàn quốc.

D. Là điểm triệu tập nhiều di tích lịch sử, tiệc tùng, những thôn nghề nghiệp truyền thống lâu đời.

Đáp án: B

Giải thích: Phát biểu ko chính với thế mạnh tài chính - xã hội của Đồng tự sông Hồng là: Lao động với trình độ chuyên môn kinh nghiệm triệu tập phần rộng lớn ở vùng quê.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào là tại đây không chính với người ở và làm việc của Đồng tự sông Hồng?

A. Dồi dào, với truyền thống lâu đời và kinh nghiệm tay nghề tạo ra phong phú và đa dạng.

B. Chất lượng đứng tiên phong hàng đầu toàn quốc.

C. Có nhiều kinh nghiệm tay nghề và truyền thống lâu đời tạo ra sản phẩm hoá.

D. Đội ngũ với chuyên môn cao triệu tập phần rộng lớn ở những khu đô thị.

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây chính về lý thuyết vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu nhập ngành trồng trọt ở Đồng tự sông Hồng?

A. Giảm tỉ trọng của cây thực phẩm, tăng cây đồ ăn thức uống.

B. Tăng tỉ trọng của cây thực phẩm, tăng cây lâu năm.

C. Giảm tỉ trọng của cây đồ ăn thức uống, tăng cây thực phẩm.

D. Giảm tỉ trọng của cây lâu năm, hạn chế cây thực phẩm.

Câu 3:

Trong tổ chức cơ cấu nông nghiệp theo đòi ngành ở Đồng tự sông Hồng lúc này, ngành đang được cướp địa điểm tiên phong hàng đầu về độ quý hiếm tạo ra là

A. nuôi trồng thuỷ sản.

Xem thêm: giầy patin cho trẻ em

B. trồng cây thực phẩm.

C. trồng cây lâu năm.

D. chăn nuôi.

Câu 4:

Đồng tự sông Hồng là vùng với diện tích

A. lớn số 1 việt nam.

B. tương tự với Đông Nam Sở. 

C. nhỏ nhất việt nam.

D. to hơn Đông Nam Sở.

Câu 5:

Xu phía công cộng của sự việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính theo đòi khunh hướng tích cực kỳ ở Đồng tự sông Hồng là

A. hạn chế tỉ trọng chống I, tăng tỉ trọng chống 11, hạn chế tỉ trọng chống III.

B. tăng tỉ trọng chống ĩ và II, hạn chế tỉ trọng của chống III.

C. tăng tỉ trọng chống I, hạn chế tỉ trọng chống II và III.

D. hạn chế tỉ trọng chống I, tăng tỉ trọng chống II và III.

Câu 6:

Định phía công cộng vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính ở Đồng tự sông Hồng là

A. hạn chế tỉ trọng của chống III, tăng thời gian nhanh tỉ trọng của chống II và chống I.

B. hạn chế tỉ trọng của chống II, tăng thời gian nhanh tỉ trọng của chống I và chống III.

C. hạn chế tỉ trọng của chống I, tăng thời gian nhanh tỉ trọng của chống II và chống III.

D. tăng tỉ trọng của chống I, tăng thời gian nhanh tỉ trọng của chống II và chống III.

Xem thêm: anh ơi có phải ngoài trời đang mưa

TÀI LIỆU VIP VIETJACK