phát biểu nào sau đây không đúng với các nước phát triển

Câu hỏi:

05/01/2020 33,489

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với các nước phát triển

A. Đầu tư quốc tế (FDI) nhiều

B. Nợ quốc tế nhiều

Đáp án chủ yếu xác

C. Chỉ số cách tân và phát triển thế giới (HDI) ở tại mức cao

D. Tổng thành phầm nội địa trung bình đầu người (GDP/người) cao

Đáp án: B. Nợ quốc tế nhiều

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các nước đang được cách tân và phát triển thông thường có

A. nợ quốc tế nhiều

B. GDP/người cao

C. góp vốn đầu tư quốc tế (FDI) nhiều

D. chỉ số cách tân và phát triển thế giới (HDI) ở tại mức cao

Câu 2:

Các nước và vùng cương vực công nghiệp mới mẻ ở châu Á là

A. Đài Loan, Xin-ga-po, Thái Lan

B. Nước Hàn, Xin-ga-po, Đài Loan

C. Xin-ga-po, Nhật Bản, Hồng Kông

D. Nhật Bản, Đài Loan, Ma-lai-xi-a

Câu 3:

Các nước và vùng cương vực công nghiệp mới mẻ (NICs) với điểm lưu ý là

A. chuyên môn phát hành và technology rất rất cao, vững mạnh rộng lớn về kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư quốc tế nhiều

Xem thêm: hát chúc mừng sinh nhật tiếng trung

B. đều phải sở hữu tiềm năng rộng lớn về kinh tế tài chính, khoa học tập - kinh nghiệm, nguồn chi phí, hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm, kết cấu hạ tầng

C. GDP/người cao, góp vốn đầu tư quốc tế nhiều, chỉ số cách tân và phát triển thế giới ở tại mức cao

D. đang được trải qưa quy trình công nghiệp hoá và đạt được chuyên môn cách tân và phát triển chắc chắn về công nghiệp

Câu 4:

Điểm này tại đây không đúng với những nước đang được vạc triển?

A. GDP/người thấp          

B. HDI ở tại mức thấp

C. Nợ quốc tế nhiều

D. Đầu tư quốc tế (FDI) nhiều

Câu 5:

NICs là chữ ghi chép tắt của

A. những nước đang được vạc triển

B. những nước vạc triển

C. những nước công nghiệp mới

D. những nước công nghiệp cách tân và phát triển nhất

Câu 6:

Nước công nghiệp mới mẻ (NICs) ở điểm Khu vực Đông Nam Á là

A. Thái Lan

B. Ma-lai-xi-a

C. Phi-líp-pin

D. Xin-ga-po

Xem thêm: tổng đài bảo hành tivi samsung

TÀI LIỆU VIP VIETJACK