phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của đô thị hóa

Câu hỏi:

02/08/2019 107,288

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của đô thị hóa

A. Tỉ lệ dân khu đô thị với Xu thế tăng.

B. Quá trình đô thị mới ra mắt lờ đờ.

C. Trình chừng đô thị mới không vừa ý.

D. Phân phụ vương khu đô thị đồng đều toàn quốc.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn: SGK/77-78, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm của khu đô thị VN lúc bấy giờ là

A. đều sở hữu quy tế bào rất rộng.

B. có tương đối nhiều loại không giống nhau.

C. phân bổ đồng đều toàn quốc.

D. hạ tầng văn minh.

Câu 2:

Tỉ lệ dân trở thành thị của VN còn thấp, nguyên vẹn nhân đó là do

A. VN cải tiến và phát triển mạnh nông nghiệp rạm canh lúa nước.

B. trình độ chuyên môn cải tiến và phát triển công nghiệp của VN không vừa ý.

C. người dân quí sinh sống ở vùng quê rộng lớn vì như thế nấc sinh sống thấp.

D. VN với không nhiều TP. Hồ Chí Minh rộng lớn.

Câu 3:

Tác động lớn số 1 của quy trình khu đô thị hoá ở VN cho tới nền kinh tế tài chính là

A. Tạo việc thực hiện cho những người làm việc.

Xem thêm: cách tính ngày rụng trứng

B. Tăng thời gian nhanh độ quý hiếm xuất khẩu.

C. Làm di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính.

D. Tăng thu nhập cho những người dân.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đích thị với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị không bao giờ thay đổi.

B. Số khu đô thị như thể nhau ở những vùng.

C. Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D. Trình chừng đô thị mới còn vô cùng thấp.

Câu 5:

Số dân trở thành thị VN tăng thời gian nhanh trong mỗi năm mới gần đây đa số là vì nguyên vẹn nhân nào là sau đây?

A. Tác động của hội nhập kinh tế tài chính toàn thị trường quốc tế.

B. Tác động của quy trình công nghiệp hóa.

C. Tại khu đô thị với hạ tầng càng ngày càng chất lượng.

D. Tại khu đô thị dễ dàng lần việc thực hiện với thu nhập.

Câu 6:

Nhận tấp tểnh nào là tại đây không nên điểm lưu ý đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị cao.

B. Trình chừng đô thị mới thấp.

C. Tỉ lệ dân trở thành thị càng ngày càng tăng.

D. Đô thị hóa ra mắt lờ đờ.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK