phim quái vật sông mekong

The Lake - Drama, Thriller, Horror, Science Fiction

Bạn đang xem: phim quái vật sông mekong

Đặt toàn cảnh bên trên thôn Buengkan, một tỉnh nằm trong miền Bắc Thái Lan, Quái Vật Sông Mekong đầu tiên phát triển thành cơn ác chiêm bao so với dân thôn và được xem là khởi nguồn của thảm họa ngay lúc nó phá huỷ bỏ tất cả và khiến cho người xem bị thất lạc liên kết trọn vẹn với toàn cầu bên phía ngoài. Sự khiếu nại chấn động toàn Thái Lan này tiếp tục khiến cho những cơ sở tác dụng với những ngôi nhà khoa học tập vô tình cho tới Bueng Kan nhằm tổ chức nghiên cứu và phân tích nên kêu gọi toàn bộ những lực lượng nhằm bắt con cái quỷ quái vật rồ dại này trước lúc vượt lên trước muộn.

Khởi chiếu
16/09/2022

Thời lượng
105 phút

Giới hạn tuổi
T16

Xem thêm: sự phát triển của từ vựng

Cộng đồng

Phim cực kỳ xàm luôn luôn ạ :(( cảm nhận thấy coi uổng tiền

Phim vượt lên trước dở , hụ hú ầm ầm , chẳng đem gì rực rỡ ! Thêm kiểu mẫu kết lãng nhách !

Xem thêm: ẩn dụ và hoán dụ là gì

Dỡ nha má. Tốn thời hạn và chi phí nha

Xem thêm thắt những reviews khác