quả dâu đỏ genshin

Quả Dâu Đỏ

Quả Dâu ĐỏNameQuả Dâu Đỏ
Type (Ingame)Đặc Sản Khu Vực Mondstadt
FamilyCharacter Ascension Item, Char Local Material, Ingredient, Alchemy Ingredient
RarityRaritystr
Item Source (Ingame)Thu Thập Cạnh Ngoài
Kiến nghị: Thu thập ở Núi Vọng Phong
DescriptionQuả dâu mọng nước lung linh, lan đi ra mừi hương đuối nhẹ nhõm vô mồm. Trước trên đây, sự yên ủi với những người dân đứng gác vô giông bão đó là vị ngọt ngào và lắng đọng của trái ngược dâu và niềm kỳ vọng TP. Hồ Chí Minh yên lặng bình.

Lines Display

Tabs Display

Tabs

Bạn đang xem: quả dâu đỏ genshin

Xem thêm: những bộ phim siêu nhân

Xem thêm: kết bài vợ nhặt

Table of Content
Obtained From
Used By
Map Location
Gallery

Obtained From

Obtained From

Quest

Quest

Shop

Used By

Character

Character

Recipe

Map Location