Rỉ sét tiếng anh là gì

 - 
And it"s that orange dust spot, that orange dust problem, that"s the one we"re setting out lớn address.

Bạn đang xem: Rỉ sét tiếng anh là gì


The real danger lies in ignoring the rust, allowing it khổng lồ develop to lớn the point of causing structural damage or failure.
Giống như tương đối ẩm cùng bầu không khí có chất muối hạt làm sắt kẽm kim loại nkhô cứng gỉ sét, nghịch chình họa thường khiến họ lằm bằm.
Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ dự trù 90% thông Trắng miền tây bị giết mổ bị tiêu diệt vì nnóng gỉ sét này ngơi nghỉ phía tây hàng núi Cascade.
The United States Forest Service estimates that 90% of the Western trắng pines have besaigonmachinco.com.vn killed by the blister rust west of the Cascades.
Vô số xe cộ khá bị loại bỏ quăng quật, chưa hẳn vày đồ vật hỏng, mà bởi thân xe cộ bị gỉ sét không ít, không thể an ninh nữa.
Countless automobiles are scrapped, not because of mechanical failure, but because the metal is so rusted that the vehicles are unsafe.
Thế hệ trước tiên của Hondomain authority Civic đã biết thành sở hữu giờ đồng hồ xấu là hoàn toàn có thể bị gỉ sét trong gần đầy tía năm đầu áp dụng.
The first gsaigonmachinco.com.vneration Honda Civics were notorious for rusting in less than three years from purchase where salternative text was used in the winter.
Giống nlỗi những loài thông white châu Âu với châu Á không giống, thông Siberi đề kháng tốt nhất có thể trước gỉ sét phồng rộp thông Trắng (Cronartium ribicola).
Like other European and Asian Trắng pines, Siberian pine is very resistant to lớn Trắng pine blister rust (Cronartium ribicola).

Xem thêm: Thể Loại: Trung Tâm Văn Hóa Là Gì, Trung Tâm Văn Hóa Là Gì


Nếu kim loại bước đầu gỉ sét nhưng không có ai chú ý đến, thì nó có thể bị bào mòn dần dần cho độ không thể cần sử dụng được nữa.
If early signs of rust are ignored, metal can rust to the point that it can no longer serve sầu its purpose.
Giống nlỗi những loại thông trắng châu Âu với châu Á khác, thông Thụy Sĩ đề kháng cực tốt trước gỉ sét phồng rộp thông Trắng (Cronartium ribicola).
Like other European and Asian Trắng pines, Swiss pine is very resistant lớn Trắng pine blister rust (Cronartium ribicola).
“Đừng tàng trữ của cải ở trên khu đất nữa, ấy là nơi có sâu bọ, gỉ sét làm cho hỏng sợ hãi với kẻ trộm có thể vào lấy”.—Ma-thi-ơ 6:19.
“Stop storing up for yourselves treasures upon the earth, where moth và rust consume, và where thieves break in & steal.” —Matthew 6:19.
15 Người ta hoàn toàn có thể làm bớt tính dễ gỉ sét của sắt kẽm kim loại bằng cách mạ một tờ tô kháng sét cùng mau lẹ cách xử lý phần đông chỗ bị ăn mòn.
15 The tsaigonmachinco.com.vndsaigonmachinco.com.vncy of metal to rust can be reduced by coating it with rustproof paint & quickly treating isolated spots of corrosion.
Nhưng DDT được phun phủ lên bên, đang là một trong trang bị rất tốt để vứt bỏ gỉ sét, không dừng lại ở đó, nó còn tinh giảm côn trùng nhỏ sản xuất cùng con muỗi có tác dụng tổ.

Xem thêm: Nên Rửa Xe Máy Bằng Xà Bông Gì Để Giữ "Thanh Xuân" Của Xe, Rửa Xe Máy Bằng Xà Bông Gì Để Tốt Cho Xe


But DDT sprayed on local homes -- there"s nothing better lớn eliminate malaria, besides insect DDT-impregnated mosquikhổng lồ nets.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tài liệu