Room and board là gì

 - 
the meals và room that are provided when someone pays khổng lồ stay somewhere, for example when working or studying away from home


Bạn đang xem: Room and board là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use từ saigonmachinco.com.vn.Học các tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


Oneday meetings could have sầu been held, instead of the 2- to 3-day meetings which required covering the costs of room and board.
Apprentices contracted with master craftsmen khổng lồ be trained for a three-to-five sầu year period were often provided with room and board và other emoluments.
It never had more than fifty students at any one time, và it rarely had the funds lớn offer its faculty more than room and board.
There homeless youth could receive sầu không lấy phí room and board while attending school, working, và developing independent-living skills.
Residences provide traditional room and board style, furnished apartment style, and suite-style accommodation.
Students paid tuition of $8 a term (three terms per year), plus nearby room and board around $2 a week.
In 2011, scholarship recipients also received a $7,200 room and board stipend, and $1,800 annually for books.
Due payments may be a retroactive sầu penalty for services rendered by the school to the individual, including room and board.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của các chỉnh sửa viên saigonmachinco.com.vn saigonmachinco.com.vn hoặc của saigonmachinco.com.vn University Press giỏi của những nhà cấp phép.


Xem thêm: Game Critical Damage Là Gì, Tỉ Lệ Crit Và Sát Thương Chí Mạng

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn saigonmachinco.com.vn English saigonmachinco.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Phát Kiến Địa Lý Là Gì - Nghĩa Của Từ Phát Kiến Địa Lí Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu