sau khi cuộc phản công kinh thành huế thất bại tôn thất thuyết đã làm gì

Câu hỏi:

22/08/2019 25,278

Bạn đang xem: sau khi cuộc phản công kinh thành huế thất bại tôn thất thuyết đã làm gì

A. Đưa vua Hàm Nghi cho tới tô chống Tân Sở (Quảng Trị)

Đáp án chủ yếu xác

B. Tiếp tục kiến thiết khối hệ thống tô chống kháng Pháp

C. Bổ sung lực lượng quân sự chiến lược nhằm ngăn chặn quân Pháp

D. Đưa vua Hàm Nghi cho tới tô chống Âu Sơn (Hà Tĩnh)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…125...SGK Lịch sử 11 cơ bản

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau Khi vua Hàm Nghi bị tóm gọn, trào lưu Cần vương

A. trọn vẹn chấm dứt

B. chỉ sinh hoạt gắng chừng

C. vẫn nối tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục cách tân và phát triển, quy tụ dần dần trở nên những trung tâm lớn

Câu 2:

Nội dung này sau đây phản ánh ý nghĩa sâu sắc của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố cơ chế phong con kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp cần trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đáu giành giật cứu giúp nước nhập nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện nay trào lưu dân tộc bản địa công ty nghĩa đầu thế kỉ XX

Câu 3:

Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở

A. Trung Kì và Nam Kì

B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì

Xem thêm: sử thi đẻ đất đẻ nước

D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Câu 4:

Nguyên nhân hầu hết dẫn tới sự thất bại của trào lưu Cần vương vãi là gì?

A. Triều đình ngôi nhà Nguyễn đang được đầu sản phẩm thực dân Pháp

B. Các cuộc khởi nghĩa nhập phong trào ra mắt tách rộc, lẻ tẻ

C. Thiếu đàng lối hướng dẫn đích thị đắn và sự lãnh đạo thống nhất

D. Thực dân Pháp mạnh và đang được gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Câu 5:

Người hàng đầu phái công ty chiến công ty trương kháng Pháp nhập triều đình Huế là

A. Phan Thanh Giản

B. Vua Hàm Nghi

C. Tôn Thất Thuyết

D. Nguyễn Văn Tường

Câu 6:

Nội dung hầu hết của chiếu Cần vương vãi là

A. kêu gọi quần bọn chúng dân chúng đứng lên kháng chiến kháng thực dân Pháp

B. kêu gọi văn thân ái, sĩ phu và dân chúng cả nước đứng lên vì vua nhưng mà kháng chiến

C. kêu gọi văn thân ái, sĩ phu nhập toàn nước tổ chức cải tân chủ yếu trị - xã hội

D. tố cáo tội ác của thực dân Pháp và lôi kéo dân chúng nối tiếp kháng chiến

Câu 7:

Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất nhập khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân

B. nông dân

C. các dân tộc bản địa miền núi

Xem thêm: truyện ma không hồi kết

D. công dân và công nhân