Semen là gì

 - 
a thiông chồng, whitish liquid containing sperm that is produced by the sex organs of men & some male animals


Bạn đang xem: Semen là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự saigonmachinco.com.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một bí quyết sáng sủa.


*

khổng lồ act or work together for a particular purpose, or to lớn be helpful by doing what someone asks you khổng lồ do

Về bài toán này
*

*

*Xem thêm: Ghế Tantra Là Gì? Cách Sử Dụng Ghế Tình Yêu

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập saigonmachinco.com.vn English saigonmachinco.com.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: #1 Uống Nước Rau Ngót Sống Có Tác Dụng Gì? Nước Rau Ngót Sống Có Tác Dụng Gì?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語