Shan't

 - 

Thu gọnlà bề ngoài viết tắt của một từ, âm máu, hoặc đội trường đoản cú làm việc dạng nói hoặc dạng viết , được tạo ra bằng cách vứt bỏ một vài chữ cái (thực ra là một số âm thanh).

Đang xem: Học tiếng anh: phân minh, giải pháp thực hiện will và shall
Bạn đang xem: Shan't

*Xem thêm: Điều Kiện Được Đề Bạt Là Cán Bộ Nguồn Là Gì ? Điều Kiện Được Đề Bạt Là Cán Bộ Dự Nguồn

Tiếng Anhcó rất nhiều cáctrường đoản cú thu gọn, phần lớn bao gồm dạng đọc lướt một nguyên lòng (được thay thế bởi mộtvết nháy đơnngơi nghỉ dạng viết), nhưI”mđối với “I am”, với thỉnh thoảng là cả các thế thay đổi nữa, nhưwon”tđối với “will not”. Các từ viết tắt này được sử dụng phổ cập trong văn uống nói và văn viết không trọng thể, tuy vậy có xu hướng rời thực hiện trong văn uống viết trọng thể rộng.
Xem thêm: Kinh Chánh Tri Kiến Là Gì ? Tri Kiến Phật Hay Thấy Biết Của Phật

*

Dạng thứcÝ nghĩa
you”veyou have
you”reyou are
you”llyou shall / you will
you”d”veyou would have
you”dyou had / you would
y”all”d”veyou all should have sầu / you all could have sầu / you all would have
y”allyou all
wouldn”t”vewould not have
wouldn”twould not
would”vewould have
won”twill not
why”swhy has / why is
why”rewhy are
why”llwhy will
who”vewho have
who”swho has / who is
who”rewho are
who”llwho shall / who will
who”d”vewho would have
who”dwho would / who had
where”vewhere have
where”swhere has / where is
where”dwhere did
when”swhen has / when is
what”vewhat have
what”swhat has / what is / what does
what”rewhat are
what”llwhat shall / what will
weren”twere not
we”vewe have
we”rewe are
we”llwe will
we”d”vewe would have
we”dwe had / we would
wasn”twas not
they”vethey have
they”rethey are
they”llthey shall / they will
they”d”vethey would have
they”dthey had / they would
there”sthere has / there is
there”rethere are
there”d”vethere would have
there”dthere had / there would
that”sthat has / that is
that”llthat will
shouldn”t”veshould not have
shouldn”tshould not
should”veshould have
she”sshe has / she is
she”llshe shall / she will
she”d”veshe would have
she”dshe had / she would
shan”tshall not
oughtn”tought not
o”clockof the clock
not”venot have
needn”tneed not
mustn”tmust not
must”vemust have
mightn”t”vemight not have
mightn”tmight not
might”vemight have
ma”ammadam
let”slet us
it”sit has / it is
it”llit shall / it will
it”d”veit would have
it”dit had / it would
isn”tis not
I”veI have
I”mI am
I”llI shall / I will
I”d”veI would have
I”dI had / I would
how”show has / how is / how does
how”llhow will
how”dhow did / how would
he”she has / he is
he”llhe shall / he will
he”d”vehe would have
he”dhe had / he would
haven”thave not
hasn”thas not
hadn”t”vehad not have
hadn”thad not
don”tbởi vì not
doesn”tdoes not
didn”tdid not
couldn”t”vecould not have
couldn”tcould not
could”vecould have
can”tcannot
aren”tare not
ain”tam not
“ow”s”athow is that


Chuyên mục: Tài liệu