she filled the washing machine and switched it on

Câu căn vặn :

Ex 2. Rewrite the sentences replacing the underlined part with a perfect participle. 1. We switched off the lights before we went to tát bed. ________________________________, we went to tát bed. 2. The boy asked his mother's permission and then went out to tát play. __________________________________, the boy went out to tát play. 3. As he had drunk too much, he didn't drive trang chính himself. ____________________________________, he didn't drive trang chính himself. 4. We have written two tests today, so sánh we are very exhausted. __________________________________, we are very exhausted. 5. She filled the washing machine and switched it on. _______________________________, she switched it on. 6. She had been to tát the disco the night before and overslept in the morning. _____________________________, she overslept in the morning. 7. We had worked in the garden all day and were sunburned the in evening. _______________________________, we were sunburned in the evening 8. She had not slept for two days and therefore wasn't able to tát concentrate. _______________________________, she wasn't able to tát concentrate. 9. Since I had not seen him for ages, I didn't recognize him. ___________________________, I didn't recognize him. 10. I had not ridden a horse for a long time and found it very difficult to tát keep in the saddle ____________________________, I found it very difficult to tát keep in the saddle. re sunburned in the evening.

Lời giải 1 :

Bạn đang xem: she filled the washing machine and switched it on

Thảo luận

Lời giải 2 :

cũng có thể chúng ta quan tiền tâm

Quý khách hàng đem biết?

Tiếng Anh hoặc Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 trong ngôn từ German Tây, được rằng kể từ thời thời Trung cổ bên trên Anh, ngày này là lingua franca toàn thế giới.Từ English bắt mối cung cấp kể từ Angle, một trong mỗi cỗ tộc German đang được thiên di cho tới Anh (chính kể từ "Angle" lại bắt mối cung cấp kể từ cung cấp hòn đảo Anglia (Angeln) mặt mày biển cả Balt)

Xem thêm: ta luyện khí 10 vạn năm

Xem thêm: giải bài tập tiếng anh lớp 5

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự 11

Lớp 11 - Năm loại nhì ở cấp cho trung học tập phổ thông, ngay gần cho tới năm cuối cấp cho nên học hành là trọng trách cần thiết nhất. Nghe nhiều cho tới kim chỉ nan về sau rồi học tập ĐH. Ôi nhiều khi thiệt là kiêng dè, sợ hãi tuy nhiên những em hãy mạnh mẽ và tự tin và mò mẫm dần dần điều nhưng mà mình đang có nhu cầu muốn là nhập sau này nhé!

Nguồn : ADMIN :))