skill 1 unit 8 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1 a

Bạn đang xem: skill 1 unit 8 lớp 9

Video chỉ dẫn giải

1.a Work in groups. Name some famous caves in Viet Nam and in the world.

(Làm việc theo đòi những group. Liệt kê thương hiệu của một trong những hố động ở nước Việt Nam và bên trên toàn cầu.) 

Lời giải chi tiết:

+) Famous caves in Viet Nam (Một số động có tiếng của Việt Nam)

- Phong Nha Cave En Cave (Động Phong Nha - Hang Én)

- Thien Duong Cave (Động Thiên Đường)

- Sung Sot Cave ( Ha Long Bay) (Hang Sửng Sốt - Vịnh Hạ Long)

- Tam Coc - Bich Dong  (Tam Cốc Bích Động - Ninh Bình)

+) Famous caves in the world (Một số động có tiếng bên trên thế giới):

- Deer Cave (Borneo, Malaysia)  

- Onondaga Cave (Missouri, USA)   

- Gouffre Berger Cave (France)

- Reed Flute Cave (Guilin, China)

- Fingal's Cave (Scotland),

- Cave of Crystals (Mexico)

Bài 1 b

b. Answer the questions with your own ideas.

(Trả lời nói những thắc mắc với ý tưởng phát minh của doanh nghiệp.)

1. Where is Son Doong Cave located?

(Hang Sơn Đòong ở đâu?)

2. When was it discovered?

(Nó được vạc hiện tại vô thời hạn nào?)

3. How long is the cave?

(Chiều nhiều năm của động?)

Now read the passage and kiểm tra the information.

(Bây giờ hãy tham khảo đoạn văn và đánh giá vấn đề.)

Son Doong cave has become more famous after the American Broadcasting Company (ABC) aried a live programme featuring its magnficence on "Good Moring America" in May năm ngoái. 

Located in Quang Binh Province, Son Doong Cave was discovered by a local man named Ho Khanh in 1991, and became known internationally in 2009 thanks to lớn British cavers, led by Howard Limbert. The cave was formed about 2 to lớn 5 million years ago by river water eroding away the limestone underneath the mountain. It contains some of the tallest known stalagmites in the world - up to lớn 70 metres tall.The cave is more kêu ca 200 metres wide, 150 metres high, and nearly 9 kilometres long, with caverns big enough to lớn fit an entire street inside them. Son Doong Cave is recognised as the largest cave in the world by BCRA (British Cave Research Association) and selected as one of the most beautiful on earth by the Đài truyền hình BBC (British Broadcasting Corporation).

In August 2013, the first tourist group explored the cave on a guided tour. Permits are now required to lớn access the cave and are made available on a limited basis. Only 500 permits were issued for the năm ngoái season, which runs from February to lớn August. After August, heavy rains cause river levels to lớn rise and make the cave largely inaccessible. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Động Sơn Đoong vẫn trở thành có tiếng rộng lớn sau thời điểm đài vạc thanh truyền hình Mỹ vạc sóng một lịch trình thẳng nêu lên những nét xin xắn sang trọng của động vô lịch trình "Chào buổi sớm nước Mỹ" vô mon 5 năm năm ngoái.

Nằm ở tỉnh Quảng Bình, động Sơn Doong được khám đường quá vị một người con trai khu vực thương hiệu Hồ Khanh vô năm 1991, và trở thành có tiếng bên trên từng toàn cầu vô năm 2009 dựa vào những người dân mến tìm hiểu động người Anh do Howard Limbert đứng vị trí số 1. Động này được tạo hình từ thời điểm cách đó khoảng tầm 2 cho tới 5 triệu năm vị nước sông thực hiện xói hao mòn đá vôi bên dưới ngọn núi. Nó chứa chấp một trong những cây măng đá tối đa toàn cầu - cao cho tới 70 mét. Hang rộng lớn bát ngát 200m, cao 150m và nhiều năm ngay sát 9km với những hố động đầy đủ rộng lớn để tại vị cả tuyến phố phía bên trong. Hang Sơn Đoong được thừa nhận là hố động rộng lớn nhất toàn cầu vị BCRA (Hiệp hội nghiên cứu và phân tích hố động Anh) và được bầu lựa chọn là một trong trong mỗi hố đẹp tuyệt vời nhất bên trên Trái Đất vị Đài truyền hình BBC (Tổng vạc thanh truyền hình nước Anh).

Vào mon 8 năm trước đó một group khác nước ngoài thứ nhất chuồn tour được đặt theo hướng dẫn viên vẫn tìm hiểu hố động. Ngày ni giấy má quy tắc được đòi hỏi nhằm cho tới hố và con số số lượng giới hạn. Chỉ 500 giấy má quy tắc được cấp cho cho tới mùa phượt năm năm ngoái, sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành mon 2 cho tới mon 8. Sau mon 8 mưa rộng lớn đã từng cho tới mực nước sông tăng và thực hiện cho tới hố khó khăn cho tới được bên trên diện rộng lớn.

Lời giải chi tiết:

1. In Quang Binh Province, Viet Nam.

(Ở tỉnh Quảng Bình, nước Việt Nam.)

2.  In 1991. 

(Năm 1991.)

3. The cave is nearly 9 kilometers in length.

(Hang động nhiều năm ngay sát 9 km.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the passage again and answer the questions, or choose the correct answers.

(Đọc đoạn văn lại một đợt nữa và vấn đáp những thắc mắc hoặc lựa chọn trúng những đáp án.)

1. What happened in May 2015?

(Chuyện gì xẩy ra vô thắng 5 năm 2015?)

2. How was Son Doong Cave formed?

(Hang Sơn Đoong được tạo hình như vậy nào?)

3. When can tourists explore the cave?

(Khi này thì khác nước ngoài rất có thể tìm hiểu hố động?)

4. The word "inaccessible" in the passage probably means_____.

 (Từ "không thể tiếp cận" trong khúc văn sở hữu suy nghĩ là gì_______)

A. should not be accessed (không nên tiếp cận)

Xem thêm: one piece tap 1044

B. need to lớn be careful (cần cần cẩn thận)

C. cannot be reached (không thể cho tới được)

D. may be flooded (có thể bị ngập)

5. From the passage, we know that__________ .

(Từ đoạn văn, tất cả chúng ta biết rằng______)

A. there is a street inside Son Doong Cave (có một tuyến phố vô hố Sơn Đoong)

B. the cave is always covered with rain water (hang động luôn luôn luôn luôn được chứa đựng vị nước mưa)

C. few tourists want to lớn come to lớn the cave (một group khác nước ngoài ham muốn cho tới hố động)

D. tourists need permission to lớn explore the cave. (khách phượt cần được sở hữu sự được cho phép và để được tìm hiểu hố động.)

Lời giải chi tiết:

1. The American Broadcasting Company (ABC) aired a live programme (featuring the magnificence of Son Doong) on ‘Good Morning America’.

(Đài vạc thanh truyền hình Mỹ (ABC) vẫn vạc sóng một lịch trình thẳng (sự sang trọng của Sơn Đòong) bên trên 'Chào buổi sớm nước Mỹ'.)

2. By river water eroding away the limestone underneath the mountain.

(Bởi nước sông thực hiện xói hao mòn lớp đá vôi bên dưới núi.)

3. From February to lớn August.

(Từ mon 2 cho tới mon 8.)

4. C

The word "inaccessible" in the passage probably means cannot be reached.

(Từ "không thể tiếp cận" trong khúc văn sở hữu suy nghĩ là gì tiếp cận được.)

5. D

From the passage, we know that tourists need permission to lớn explore the cave.

(Từ đoạn văn, tất cả chúng ta biết rằng du khách hàng cần được sở hữu sự được cho phép và để được tìm hiểu hố động.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Which would you lượt thích to lớn vì thế most on holiday? Tick () three things in the list. 

(Bạn mến thực hiện nhất vô kì ngủ lễ? Đánh vết (√) 3 điều vô list tiếp sau đây.)

1. explore Son Doong Cave (khám đập hố Sơn Đoong)

2. climb the Great Wall of China (leo lên Vạn Lý Trường Thành)

3. visit the Pyramids of Egypt (tham quan tiền Kim Tự Tháp ở Ai Cập)

4. go on a wildlife safari to lớn Kenya (tham quan tiền cuộc sống thường ngày vạn vật thiên nhiên hoang dại ở Kenya)

5. relax on a beach (thư giãn ở kho bãi biển)

6. go camping in Cuc Phuong national Park (đi cắm trại ở vườn vương quốc Cúc Phương)

7. go on an expedition to lớn Mount Everest (đi thám hiểm ở đỉnh núi Everest)

8. take an adventure tour to lớn the Arctic (một chuyến du ngoạn phượt thám hiểm Bắc Cực)

9. take a sightseeing tour around New York (một chuyến du ngoạn ngắm nhìn vòng xung quanh New York)

10. take a Trans-Viet cycling tour (một chuyến phượt xuyên Việt vị xe pháo đạp)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in groups. Talk about one of choices, trying to lớn persuade your group join you.

(Làm việc theo đòi những group. Nói chuyện về 1 trong số lựa lựa chọn, nỗ lực thuyết phục group của doanh nghiệp nhập cuộc với chúng ta.) 

Lời giải chi tiết:

A: I'd lượt thích to lớn go on a wildlife safari to lớn Kenya as I'm very interested in the natural world and  preservation. You can experience wild animal in their natural habitat - elephants, hippos, cheetahs,and lions...

B:  I think a cycling tour from the north to lớn the south of Viet Nam with some friends is the best travel at your own pace. You stop whenever and wherever you lượt thích. You can enjoy the beauty of different parts of our country and at the same time improve your health...

Tạm dịch:

A: Tôi ham muốn nhập cuộc chuyến săn bắn phun động vật hoang dã hoang dại vì thế tôi vô cùng hào hứng với toàn cầu đương nhiên và quần thể bảo đảm. Quý khách hàng rất có thể thưởng thức động vật hoang dã hoang dại vô môi trường thiên nhiên đương nhiên - voi, trâu nước, báo đốm và sư tử,...

B: Tôi suy nghĩ một tour chuồn phượt vị xe đạp điện kể từ phía Bắc cho tới phía Nam của nước Việt Nam với một trong những đồng minh là chuyến du ngoạn rất tốt dành riêng cho chính mình. Quý khách hàng giới hạn ở bất kể chỗ nào và bất kể lúc nào chúng ta mến. Quý khách hàng rất có thể tận thưởng vẻ đẹp nhất của những điểm không giống nhau bên trên nước nhà và đôi khi nâng cao sức mạnh... 

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Xem thêm: ai chung tình được mãi hợp âm

7. 

8. 

9.