Sleep trong tiếng tiếng việt

 - 

giấc ngủ·giấc·ngũ·giấc hoa·ngủ giấc ndại thu·ngủ trọ·ngủ đỗ·ở yên·sự chết·sự nghỉ ngơi ngơi·sự ngủ·sự tĩnh dưỡng·Ngủ·ghèn·tulog·nhử


*

*

Jesus also compared death to a sleep because people can be awakened from death, thanks khổng lồ the power of God.

Đang xem: “sleep” dịch sang giờ việt là gì?

Chúa Giê-su cũng so sánh sự bị tiêu diệt cùng với giấc ngủ bởi vì bạn chết có thể được đánh thức, nhờ vào gia thế của Đức Chúa Ttách.So the next morning, when I woke up on too little sleep, worrying about the hole in the window, và a mental note that I had to hotline my contractor, và the freezing temperatures, và the meetings I had upcoming in Europe, &, you know, with all the cortisol in my brain, my thinking was cloudy, but I didn”t know it was cloudy because my thinking was cloudy.Vì vậy sáng sau, Lúc tôi ngủ dậy sau khoản thời gian ngủ không được, lo ngại về lỗ hổng bên trên cửa sổ, đừng quên bản thân đề xuất call đơn vị thầu, nhiệt độ rét cóng xung quanh ttách, cùng phần đông cuộc gặp mặt tiếp đây ở châu Âu, với cùng với tất cả cortisol ở vào óc, cân nhắc của tớ hết sức mờ mịt, cơ mà tôi không biết cân nhắc của tớ mơ hồ vị đầu óc tôi cũng mơ hồ nước.Alec Mapa of The Advocate elaborates: “While the rest of us were sleeping, Cher”s been out there for the last four decades lisaigonmachinco.com.vnng out every single one of our childhood fantasies …

Alec Mapa của The Advocate saigonmachinco.com.vnết: “Trong thời điểm chúng ta đã ngon giấc, Cher đang có tác dụng sinh sống dậy từng giấc mộng tthấp thơ của ta trong veo 4 thập kỷ vừa rồi …Cayce was often referred to lớn as the “sleeping prophet” who gave sầu over 2,500 readings to indisaigonmachinco.com.vnduals while in a deep trance state.Cayce thường xuyên được Gọi là “bên tiên tri ngủ“, Người đã đến rộng 2.500 bài xích đọc cho những cá nhân trong tinh thần xuất thần.One Parasite attempts to lớn crawl into Shinichi”s nose while he sleeps, but fails as Shiniđưa ra wakes up, và enters his body toàn thân by burrowing into lớn his arm instead.

Một ký kết sinch thụ nỗ lực trườn vào lỗ tai của Shinniđưa ra trong những khi cậu đã ngủ nhưng thua cuộc vị Shinnichi sẽ nghe tai nghe, phải ký sinh chấp nhận đột nhập khung người cậu ta bằng phương pháp đào hang vào cánh tay của Shinnichi.


Chuyên mục: Tài liệu