soạn anh 8 unit 3 a closer look 1Lời giải bài bác luyện Unit 3 lớp 8 A Closer Look 1 trang 30 vô Unit 3: Teenagers Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 3.

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: soạn anh 8 unit 3 a closer look 1

1 (trang 30 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Circle the correct options lớn complete the phrases (Khoanh tròn trặn những lựa lựa chọn đích nhằm hoàn thành xong những cụm từ)

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. A

2. A

3. B

4. B

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. upload a picture = chuyên chở hình họa lên

2. browse a trang web = duyệt một trang web

Quảng cáo

3. kiểm tra notifications = đánh giá thông báo

4. log on lớn an tài khoản = singin vào một trong những tài khoản

5. connect with friends = liên kết với chúng ta bè

2 (trang 30 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Use the correct forms of the verbs in 1 lớn complete the sentences. (Sử dụng những kiểu dáng đích của động kể từ vô bài bác 1 nhằm hoàn thành xong những câu)

1. I _________ the school trang web and found pictures of school activities.

2. Our teacher _________ a Clip of our last meeting in our diễn đàn for everyone lớn see.

3. She _________ with some old friends at the English club.

4. Tom _________ the notifications and saw some new posts.

5. Mi often _________ lớn her instagram tài khoản lớn chat with her friends.

Đáp án:

1. browsed

2. uploaded

3. connected

4. checked

5. logs

Giải thích:

1. browse a trang web = duyệt một trang web

2. upload a picture = chuyên chở hình họa lên

3. connect with friends = liên kết với chúng ta bè

Quảng cáo

4. kiểm tra notifications = đánh giá thông báo

5. log on lớn an tài khoản = singin vào một trong những tài khoản

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi duyệt trang web của ngôi trường và nhìn thấy hình hình họa về những hoạt động và sinh hoạt của ngôi trường.

2. Giáo viên của công ty chúng tôi vẫn chuyên chở lên forums một Clip về buổi họp sau cùng của công ty chúng tôi mang lại người xem coi.

3. Cô ấy kết phú với một số trong những chúng ta cũ ở câu lạc cỗ giờ Anh.

4. Tom vẫn đánh giá thông tin và thấy một số trong những bài bác đăng mới nhất.

5. Mi thông thường singin vô thông tin tài khoản instagram của tớ nhằm truyện trò với bạn hữu.

3 (trang 30 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Choose the correct answer A, B, or C. (Chọn câu vấn đáp đích A, B hoặc C)

1. Our class has a(n) __________, and we often post questions there lớn discuss.

A. office

B. forum

C. club

Quảng cáo

2. We try lớn meet our parents' ____________ but it is hard.

A. dreams

B. interests

C. expectations

3. He is a big __________ and scares his weaker classmates.

A. bully

B. forum

C. pressure

4. She was chatting with her friends, so sánh she couldn't _________ on the lesson.

A. concentrate

B. coach

C. advise

5. We have _________ from our exams, peers, and parents. This makes us feel very stressed.

Xem thêm: văn tả cảnh quê hương lớp 5 ngắn gọn

A. interests

B. pressure

C. friends

Đáp án:

1. B

2. C

3. A

4. A

5. B

Hướng dẫn dịch:

1. Lớp học tập của công ty chúng tôi mang trong mình một forums và công ty chúng tôi thông thường đăng thắc mắc lên cơ nhằm thảo luận.

2. Chúng tôi nỗ lực thỏa mãn nhu cầu kỳ vọng của thân phụ u tuy nhiên thiệt khó khăn.

3. Anh ấy là một trong kẻ hoặc bắt nạt và khiến cho chúng ta học tập yếu hèn rộng lớn kinh hoàng hãi.

4. Cô ấy đang được truyện trò với bạn hữu nên cô ấy ko thể triệu tập vô bài học kinh nghiệm.

5. Chúng tôi bị áp lực nặng nề kể từ những kỳ thi đua, bạn hữu và thân phụ u. Vấn đề này khiến cho công ty chúng tôi cảm nhận thấy rất rất căng thẳng mệt mỏi.

4 (trang 30 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and repeat the words. Pay attention lớn the sounds /ʊə/ and /ɔɪ/. Then put the words into the correct columns. (Nghe và nói lại những kể từ. Chú ý cho tới những âm /ʊə/ và /ɔɪ/. Sau cơ đặt điều những kể từ vô những cột chủ yếu xác)

Bài nghe:

Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

/ʊə/   

/ɔɪ/

tourist; ensure; sure; tournament  

boy; toy; avoid; choice

5 (trang 30 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and practise the sentences. Underline the words with /ʊə/ and circle the words with /ɔɪ/. (Nghe và thực hành thực tế những câu. Gạch bên dưới những kể từ đem /ʊə/ và khoanh tròn trặn những kể từ đem /ɔɪ/)

Bài nghe:

1. She is a noisy and curious girl.

2. They joined a full-day đô thị tour.

3. I found it enjoyable lớn watch the tournament.

4. She'll record our voices during the interview.

5. He is not acting very mature and is starting lớn annoy mạ.

Đáp án:

/ʊə/: curious; tour; tournament; during; mature

/ɔɪ/: noisy; join; enjoyable; voices; annoy

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy là một trong cô nàng tiếng ồn ào và tò mò mẫm.

2. Họ nhập cuộc chuyến tham lam quan tiền TP. Hồ Chí Minh một ngày dài.

3. Tôi thấy thú vị Lúc coi giải đấu.

4. Cô ấy tiếp tục thu thanh tiếng nói của công ty chúng tôi vô cuộc phỏng vấn.

5. Anh ấy hành vi ko chín chắn lắm và chính thức thực hiện tôi không dễ chịu.

Lời giải bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 3: Teenagers hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 3

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Getting Started (trang 28, 29)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31, 32)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Communication (trang 32, 33)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 1 (trang 33, 34)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Skills 2 (trang 35)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Looking Back (trang 36)

 • Tiếng Anh 8 Unit 3 Project (trang 37)

Xem tăng câu nói. giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 1
 • Tiếng Anh 8 Unit 4: Ethnic groups of Viet Nam
 • Tiếng Anh 8 Unit 5: Our customs and traditions
 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất đem đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: code stickman afk mới nhất

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-3-peoples-of-viet-nam.jspGiải bài bác luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học