soạn anh 9 unit 8


Collocation: Which word goes with which list below?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1 a

Bạn đang xem: soạn anh 9 unit 8

Video chỉ dẫn giải

Travel Plans

(Kế hoạch du lịch)

1. Listen and read.

(Nghe và phát âm.)

Nick: Hi, Chau. How are things?

Chau: Good. Have you made up your mind about where to lớn go on holiday? 

Nick: Well, I've narrowed it down to lớn two countries - my first choice is France and my second is nhật bản. What vì thế you think?

Chau: Well, France is one of the largest countries in Europe. Since we've got a four-week summer holiday, you could go on a cycling tour of the country or go on a package tour.

Nick: No, I'm not into package tours. I'd lượt thích to lớn visit the Alps, and climb Mont Blanc - the highest mountain in Western Europe. I'd also love to lớn explore Paris, and go sightseeing in the historic đô thị of Versailles.

Chau: Sounds exciting! I think it's quite warm there, much warmer than thở in Britain. I can just picture you, tanned and relaxed, tasting delicious local specialities lượt thích frogs' legs and snails!

Nick: Ha ha! That's not really my cup of tea. Perhaps I should go to lớn nhật bản and stay at a seaside resort, eating sushi and sashimi every day! Anyhow, nhật bản is only my second choice.

Chau: Right. So what vì thế your parents think about your plans?

Nick: Oh, they're cool. I'm glad that they let bu make my own decisions.

Chau: Lucky you. Whatever you decide, you'll have a good time.

Nick: So what about you? Planning anything?

Chau: Well, my family ... (fades out)

a. Find a word/phrase in the conversation that means:

(Tìm một kể từ hoặc cụm kể từ trong khúc đối thoại đem nghĩa như sau:)

1. made a decision: ____________ 

(đưa đi ra 1 quyết định)

2. reduced it: ____________

(giảm)

3. a trip where your travel and hotels are arranged for you: ____________

(một chuyến du ngoạn điểm nhưng mà trong suốt lộ trình và hotel và đã được bố trí cho tới bạn)

4. move around and discover things: ____________

(di gửi xung xung quanh và tìm hiểu từng thứ)

5. something you don't really like: ____________

(thứ gì này mà các bạn ko thực sự thích)

Phương pháp giải:

Dịch hội thoại:

Nick: Chào Châu. Mọi việc sau rồi?

Chau: Vẫn đảm bảo chất lượng. Quý khách hàng vẫn đưa ra quyết định chuồn ngủ non ở đâu chưa?

Nick: À, tôi vẫn thu hẹp lại còn nhị nước - lựa lựa chọn trước tiên của tôi là Pháp và loại nhị là Nhật Bản. Quý khách hàng nghĩ về sao?

Chau: À, Pháp là 1 trong những trong mỗi nước lớn số 1 ở châu Âu. Bởi vì thế Cửa Hàng chúng tôi vẫn đem kỳ ngủ hè 4 tuần ở cơ, bạn cũng có thể chuồn xe đạp điện vòng xung quanh nước nhà này hoặc di chuyển tour full.

Nick: Không, tôi ko mến những tour full. Tôi mong muốn cho tới sản phẩm Alps và leo Tột Đỉnh Blanc - ngọn núi tối đa ở Tây Âu. Tôi mong muốn tìm hiểu Paris, và chuồn ngắm nhìn TP. Hồ Chí Minh lịch sử vẻ vang của Versailles.

Chau: Nghe hoặc đó! Tôi nghĩ về ở trên đây khá rét, rét rất là nhiều đối với ở Anh. Tôi hoàn toàn có thể phác hoạ thảo cho chính mình, những vị trí tắm nắng và nóng, thư giãn giải trí, hương thụ những thức ăn ngón ở địa hạt như chân ếch và ốc.

Nick: Haha! Đó ko cần là sở trường của tôi. Có lẽ tôi nên chuồn Nhật Bản và ở lại khu vực nghỉ ngơi mặt mũi bờ biển cả, ăn sushi và sashimi thường ngày. À nhưng mà Nhật Bản chỉ là việc lựa lựa chọn loại nhị của tôi.

Chau: Đúng vậy. Vậy phụ huynh các bạn nghĩ về gì về plan của bạn?

Nick: Ồ, bọn họ cực kỳ tự do thoải mái. Tôi vui vẻ là bọn họ vẫn được chấp nhận tôi tự động đưa ra quyết định.

Chau: Bận thiệt như ý. Dù các bạn đưa ra quyết định thế này, các bạn cũng sẽ có được khoảng chừng thời hạn cực kỳ sung sướng.

Nick:  Vậy còn các bạn thì sao? Có plan gì không?

Chau: À mái ấm gia đình tôi...( vẻ mặt mũi buồn)  

Lời giải chi tiết:

1. made up your mind (quyết định)

2. narrowed it down (thu hẹp lại)

3. a package tour (chuyến chuồn trọn vẹn gói)

4. explore (khám phá)

5. not my cup of tea (không nằm trong sở trường của bạn)

Quảng cáo

Bài 1 b

b. Tick() true (T) or false (F).

(Chọn trúng (T) hoặc sai (F).) 

T

F

1. Chau and Nick are going to lớn have their winter holiday.

2. A package tour is not interesting to lớn Nick.

3. Chau is teasing her friend about eating frogs' legs.

4. Nick has decided to lớn stay at a seaside resort in nhật bản.

5. Nick's parents are very controlling.

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. F

1. F  

Chau and Nick are going to lớn have their winter holiday. =>summer holiday

(Châu và Nick sẽ có được kỳ ngủ tấp nập. => Sai - Châu và Nick chuẩn bị đem kỳ ngủ hè)

2. T 

(Một chuyến du ngoạn full không tồn tại gì thú vị với Nick. => Đúng)

3. T 

(Châu đang được trêu chọc người các bạn của cô ấy về sự ăn chân ếch. => Đúng)

4. F  

Nick has decided to lớn stay at a seaside resort in nhật bản. => nhật bản is only his second choice.

(Nick vẫn đưa ra quyết định ở lại một khu vực ngủ non ven bờ biển ở Nhật Bản. => Sai: Nhật Bản là lựa lựa chọn loại nhị của người sử dụng ấy.)

5. F  

Nick’s parents are very controlling. => They let him make his own decision.

(Bố u của Nick cực kỳ trấn áp. => Sai: Họ khiến cho Nick tự động đưa ra quyết định.)

Bài 1 c

c. Answer the following questions. 

(Trả điều những thắc mắc tại đây.)

1. What does ‘Oh, they're cool’ mean?

('Oh, they're cool’  tức thị gì?)

2. What is the weather lượt thích in France in the summer?

(Thời tiết ngày hè ở Pháp như vậy nào?)

3. What would Nick lượt thích to lớn vì thế in France?

(Điều gì nhưng mà Nick mong muốn thực hiện ở Pháp?)

4. What wouldn't Nick lượt thích to lớn vì thế in France?

(Điều gì nhưng mà Nick không thích thực hiện ở Pháp?)

5. How vì thế we know that Chau's parents don't allow her as much freedom as Nick's parents?

(Làm sao tất cả chúng ta biết phụ huynh Chau ko được chấp nhận cô ấy quá sự tự tại như phụ huynh ba mẹ của Nick?)

Lời giải chi tiết:

1. It means Nick's parents are relaxed and open-minded.

(Nó Tức là phụ huynh Nick cực kỳ tự do thoải mái và tháo dỡ cởi.)

2. It's quite warm (warmer than thở in Britain).

(Thời tiết khá rét - rét rộng lớn ở nước Anh.)

3. He would lượt thích to lớn visit the Alps, and climb Mont Blanc, explore Paris, and go sightseeing in the historic đô thị of Versailles.

(Bạn ấy mong muốn cho tới thăm hỏi núi Alps, và leo đỉnh Blanc, tìm hiểu Paris, và nom những di tích lịch sử lịch sử vẻ vang của Versailles.)

4. Eat frogs' legs and snails.

(Ăn chân ếch và ốc.)

5. She says ‘Lucky you’ when Nick says he can make his own decisions.

(Cô ấy trình bày " Quý khách hàng thiệt may mắn" khi Nick trình bày anh ấy hoàn toàn có thể tự động đưa ra quyết định.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Collocation: Which word goes with which list below?

Xem thêm: sử 12 bài 23

(Sự hòa phù hợp trong số những từ: Những kể từ này hoàn toàn có thể chuồn cùng theo với list bên dưới đây?) 

TOUR                                HOLIDAY                             RESORT                                       TRIP

1. summer, package, adventure: ______________

2. holiday, tourist, seaside: ______________

3. sightseeing, guided, package: ______________

4. boat, day, business: ______________

Lời giải chi tiết:

1. holiday

2. resort

3. tour

4. trip

1. summer, package, adventure - holiday 

(mùa hè, gói tư trang hành lý, thám hiểm - kỳ nghỉ)

2. holiday, tourist, seaside - resort

(kì ngủ, khác nước ngoài, mặt mũi bờ biển cả - khu ngủ dưỡng)

3. sightseeing, guided, package - tour

(ngắm cảnh, chỉ dẫn, gói tư trang hành lý - chuyến du lịch)

4. boat, day, business - trip

(thuyến, ngày, sale - chuyến đi)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Fill each blank with a word/phrase from the list.

(Điền nhập địa điểm trống trải với một từ/ cụm kể từ nhập list những kể từ  đã cho tới.)

luggage               price                in advance              seaside resort               delayed                 souvenirs                 destination                accommodation

Most people enjoy travelling abroad, and having the chance to lớn stay in an exotic đô thị or a (1) ____________. You can meet new people, learn new things, and take home page some interesting (2) ____________. But before you can vì thế that, you have to lớn reach your (3) ____________, and that can sometimes be a challenge! You need to lớn make lots of preparation. You will probably have to lớn reserve a seat (4) ____________on planes, trains or buses. If you fly, you may find that your flight has been (5) ____________ or you have problems with your (6) ____________. In addition to lớn the travel, it is offen difficult to lớn find good (7) ____________ at a (8) ____________ which you can afford. Nevertheless, most people love to lớn go on holiday.

Phương pháp giải:

luggage (n): hành lý

price: (n) giá

in advance (adv): trước

seaside resort (n.p): khu vực nghỉ ngơi mặt mũi bờ biển

delayed (adj): bị dừng, bị trễ rộng lớn kế tiếp hoạch

souvenirs (n): tiến thưởng lưu niệm

destination (n): địa điểm

accommadation (n): địa điểm ở  

Lời giải chi tiết:

1. seaside resort

2. souvenirs

3. destination

4. in advance

5. delayed

6. luggage

7. accommadation

8. price

Giải thích:

1.  Sau a là danh kể từ và sau or là một cụm danh kể từ đem nằm trong ngôi trường nghĩa với cụm danh từ xưa or 

2. Sau tính kể từ interesting là danh từ 

3. Sau your là danh từ

reach someone destination: cho tới được điểm đến chọn lựa vẫn định 

4. cũng có thể điền những kể từ không giống và sử dụng phép tắc loại trừ nếu khách hàng ko biết

do st in advance: làm cái gi cơ đem kễ hoạch sẵn sàng trước cho 1 mục tiêu nhập một khoảng chừng thời hạn hoặc sự khiếu nại nhập tương lai

5. Câu bị thiếu hụt động kể từ nên chắc hẳn rằng cần điền động kể từ và câu đem "has been" tức là động kể từ đang rất được phân chia ở thời điểm hiện tại triển khai xong và ở thể bị động

6. Sau your là danh từ 

7. good accommadation: địa điểm ở ĐK tốt

8. afford thông thường chuồn với giá bán chi phí, với ý tức thị hoàn toàn có thể chi trả được 

Most people enjoy travelling abroad, and having the chance to lớn stay in an exotic đô thị or a (1) seaside resort . You can meet new people, learn new things, and take home page some interesting (2) souvenirs. But before you can vì thế that, you have to lớn reach your (3) destination, and that can sometimes be a challenge! You need to lớn make lots of preparation. You will probably have to lớn reserve a seat (4) in advance on planes, trains or buses. If you fly, you may find that your flight has been (5) delayed or you have problems with your (6) luggage. In addition to lớn the travel, it is offen difficult to lớn find good (7) accommodation at a (8) price which you can afford. Nevertheless, most people love to lớn go on holiday.

Tạm dịch:

Hầu không còn quý khách đều mến chuồn phượt quốc tế, đem thời cơ ở trong một TP. Hồ Chí Minh kỳ lạ, một khu vực nghỉ ngơi mặt mũi bờ biển cả. Quý khách hàng hoàn toàn có thể gặp gỡ những người dân mới nhất, học tập những điều mới nhất và đem về mái ấm những phần quà lưu niệm thú vị. Nhưng trước lúc thực hiện được vấn đề này, các bạn cần cho tới được điểm đến chọn lựa và hoàn toàn có thể là cái gì gì cơ thách thức. Quý khách hàng cần thiết sẵn sàng nhiều loại. Quý khách hàng tiếp tục phải kê số chỗ ngồi trước bên trên máy cất cánh, xe lửa hoặc xe cộ buýt. Nếu các bạn chuồn máy cất cánh các bạn phải ghi nhận rằng chuyến cất cánh đem bị dừng hay là không và đem yếu tố về tư trang hành lý ko. Thêm nhập này sẽ khó khăn thăm dò địa điểm ở đảm bảo chất lượng với giá bán hợp lý. Dù vậy, đa số quý khách vẫn mến chuồn phượt.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. QUIZ (Câu đố)

Give the names of the following. Choose one and talk about it with a partner. 

(Cho biết thương hiệu của những địa điểm tại đây. Chọn 1 vị trí và trình bày với các bạn của tớ.)

1. The đô thị in Viet Nam where the International Fireworks Festival is held annually

(Thành phố ở nước ta, điểm tổ chứ liên hoan Pháo Hoa Quốc Tế sản phẩm năm)

2. A structure near Beijing, Trung Quốc, that is one of the New7Wonders of the World

(Công trình ngay gần Bắc Kinh, Trung Quốc, nó là 1 trong những nhập 7 kì quan tiền mới nhất cảu thế giới)

3. An island in Korea that is a popular place for a holiday.

(Một quần đảo ở Nước Hàn, là điểm ngủ lễ phổ biến)

4. A local product that you would lượt thích to lớn introduce to lớn foreign visitors

(Một thành phầm địa hạt nhưng mà mình thích reviews cho tới khác nước ngoài nước ngoài)

5. A custom of your locality that might surprise tourists

(Một phong tục của địa hạt, cái nhưng mà hoàn toàn có thể thực hiện kinh ngạc du khách)

6. Advice that you would lượt thích to lớn give to lớn a tour visiting your area

(Lời răn dạy nhưng mà mình thích gửi cho tới một đoàn thăm hỏi quan tiền cho tới chống của bạn)

Lời giải chi tiết:

1. Da Nang City (thành phố Đà Nẵng)

2. The Great Wall of China (Vạn Lý Trường Thành)

3. Jeju Island (đảo Jeju)

4. small wooden statues (những bức tượng phật được làm bằng gỗ nhỏ)

5. dying teeth black (nhuộm răng đen)

6. Tourist should visit my area in the spring to lớn join some traditional festivals here.

(Du khách hàng nên đế thăm hỏi quê tôi nhập mùaxuân nhằm tham gia một vài ba liên hoan truyền thống lâu đời ở trên đây.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới nhất - Xem ngay

Xem thêm: tả cánh đồng lớp 5

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện nhập lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định hùn học viên lớp 9 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.