Supremacy là gì

 - 
This idea, that black people have had no impact on history, is one of the foundational ideas of Trắng supremacy.

Bạn đang xem: Supremacy là gì


The one-time white-supremacy mentality in Africa, Australia, và North America brought misery to nonwhites—including the total genocide of the Aborigines in Van Diemen’s L& (now Tasmania).
Tinh thần cho rằng bạn da trắng tốt hơn vào một thời nghỉ ngơi Phi Châu, Úc Châu và Bắc Mỹ đang gây ra sự khốn khổ cho những người chưa hẳn là domain authority trắng—tất cả họa diệt chủng thổ dân ở Van Diemen’s Lvà (nay là Tasmania).
He liên kết his chiến dịch for White supremacy with a religious revival và says that those who take part in it will “be given the strength of providence on high, given the courage of He who died on Calvary .”
Ông liên kết chiến dịch của ông nhằm dành ưu thế cho tất cả những người domain authority trắng với bài toán phục hưng tôn giáo và bảo rằng những người tham gia vào chiến dịch này sẽ “được ban mang đến sức khỏe nhờ sự khuyên bảo của Đức Chúa Ttách, được ban cho việc dũng cảm của đấng đã bị tiêu diệt tại đồi Sọ ”.
Think of the secret teenage gangs that violently prey upon innocent victims, criminal associations like the secretive Mafia, Trắng supremacy groups lượt thích the Ku Klux Klan,* not to mention the many terrorist groups around the world that continue lớn thwart efforts lớn achieve world peace và security.
Hãy nghĩ đến những băng đảng tkhô giòn niên bí mật vẫn hung bạo tấn công những người vô tội, gần như tổ chức triển khai tội ác nlỗi tổ chức kín Mafia, hầu như nhóm theo tư tưởng ưu cầm cố của fan domain authority trắng như nhóm Ku Klux Klan,* đó là chưa kể đến những nhóm khủng bố bên trên khắp quả đât liên tiếp ngăn cản những cố gắng nhằm mục tiêu đạt cho độc lập và bình an trên quả đât.
Historians generally classify the KKK as part of the post-Civil War insurgent violence related not only to lớn the high number of veterans in the population, but also lớn their effort to control the dramatically changed social situation by using extrajudicial means khổng lồ restore White supremacy.
Các công ty sử học thường xuyên phân một số loại các KKK như thể một trong những phần của cuộc trả thù bạo lực sau Nội chiến, không những vị con số cao thành viên là các cựu chiến binh miền Nam, ngoài ra bởi cố gắng nỗ lực của KKK nhằm kiểm soát xóm hội bằng cách thực hiện các phương tiện đi lại trái phép nhằm khôi phục uy quyền tối cao của tín đồ da trắng.

Xem thêm: Tuệ Giác Là Gì - Tuệ Giác Của Thế Tôn


Regarding the government’s policy of White supremacy, Nelson Mandela, who became the first black president of South Africa, asserted: “The policy was supported by the Dutch Reformed Church, which furnished apartheid with its religious underpinnings by suggesting that Afrikaners were God’s chosen people and that blacks were a subservient species.
Về chế độ xem fan domain authority trắngthượng đẳng, tổng thống domain authority đen trước tiên của Nam Phi là ông Nelson Mandela nhấn xét: “Chính sách này đã được Giáo hội Canh tân Hà Lan đồng tình. Giáo hội này sẽ sản xuất đại lý mang đến chế độ apartheid bằng phương pháp ngụ ý rằng bạn Afrikaner (bạn Nam Phi da trắng) được Đức Chúa Ttách chọn, còn bạn da Black là loài phải chăng kém.
Notions of White supremacy & Aryan racial superiority were combined in the 19th century, with Trắng supremacists maintaining the belief that white people were members of an Aryan "master race" which was superior khổng lồ other races, particularly the Jews, who were described as the "Semitic race", Slavs, and Gypsies, which they associated with "cultural sterility".
Những ý niệm về quyền tối thượng của fan domain authority trắng và ưu ráng chủng tộc của tín đồ Aryan được phối hợp vào ráng kỷ 19, với những người dân theo nhà nghĩa tín đồ domain authority white thượng đẳng gia hạn niềm tin rằng tín đồ domain authority white là thành viên của một chủng tộc Aryan "cao cấp" ưu tú thượng đẳng hơn những chủng tộc không giống, nhất là bạn Do Thái được miêu tả là " chủng tộc Semetic ", Slavs và Gypsies, nhưng mà những người dân nằm trong chủng tộc này tương quan đến" văn uống hoá có hại suy thoái và phá sản ".
Play truyền thông media On August 13, the day following the rally, many groups organized vigils và demonstrations in a number of cities across the country with a variety of goals, including showing support for those against White supremacy, pushing for the removal of Confederate monuments, & denouncing fascism and actions and statements by the president of the United States.
Phát phương tiện Vào ngày 13 tháng 8, một hôm sau cuộc biểu tình, những người cỗ vũ ngăn chặn lại hận thù đang tổ chức các buổi cầu nguyện cùng những cuộc biểu tình sống một số thành phố trên mọi đất nước với nhiều mục đích khác nhau, bao hàm câu hỏi ủng hộ tín đồ dân mà lại số đông người chủ sở hữu trương thượng đẳng da trắng lên án, tăng nhanh Việc dịch chuyển các tượng đài của Liên minc miền Nam Hoa Kỳ, và tố giác nhà nghĩa vạc xkhông nhiều, hành động cùng tuyên cha của tổng thống Hoa Kỳ .
She said that tomboyism was more than a new fostering method or gender statement for the country"s young women; it was also a way to improve the genetic unique of the human population and at least a way lớn assert white racial supremacy.

Xem thêm: Chiếm Bao Nhiêu Phần Trăm Tiếng Anh Là Gì, 20 Cụm Động Từ Hay Gặp Trong Bài Thi Ielts


Cô nói rằng công ty nghĩa tomboys cá tính không chỉ là là một trong cách thức bồi dưỡng mới tốt tulặng cha giới tính cho thiếu nữ trẻ của khu đất nước; nó cũng là một cách để cải thiện chất lượng di truyền của trái đất với tối thiểu là một cách để khẳng định uy quyền chủng tộc da trắng.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tài liệu