Sworn Là Gì

 - 
And keeping with protocol, saigonmachinco.com.vnce President Reynolds is in an undisclosed location, being sworn in as the 46th president...

Bạn đang xem: Sworn là gì


Theo nguyên lý, phó tổng thống Reynolds sẽ được mang lại... một địa điểm kín nhằm tuyên ổn thệ thừa nhận chức, và biến hóa vị tổng thống lắp thêm 46 của Hoa Kỳ.
+ 44 Furthermore, Jehovah gave them rest on every side, just as he had sworn lớn their forefathers,+ và not one of all their enemies could st& against them.
+ 44 Bên cạnh đó, Đức Giê-hô-va còn ban mang đến bọn họ sự thận trọng tứ đọng bề, đúng thật ngài vẫn thề với tổ prúc chúng ta. + Không một quân thù nào của dân Y-sơ-ra-ên hoàn toàn có thể chống cự bọn họ.
Following municipal elections on 9 October 2011, at the young age of 38, Bettel was sworn in as Mayor of Luxembourg on 24 November 2011.
Sau phần đông cuộc bầu cử chủ yếu vào 9 mon 10 năm 2011, ở tuổi 38, Bettel tulặng thệ nhậm chức Thị trưởng Luxembourg vào trong ngày 24 tháng 1một năm 2011.
Moses declared in connection with the deliverance of Israel from slavery in Egypt: “It was because of Jehovah’s losaigonmachinco.com.vnng you, and because of his keeping the sworn statement that he had sworn khổng lồ your forefathers, that Jehovah brought you out with a svào h&.” —Deuteronomy 7:8.
Về sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên ngoài vòng nô lệ sống Ai Cập, Môi-se tuim bố: “Ấy vị Đức Giê-hô-va thương-yêu thương các ngươi, và duy trì lời thề mà lại Ngài đã lập thuộc tổ-prúc những ngươi, phải Đức Giê-hô-va nhờ tay dũng mạnh rút ít những ngươi ra”.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:8.
On 20 December, Kabila was sworn in for a second term, promising to invest in infrastructure and public sersaigonmachinco.com.vnces.
Ngày trăng tròn mon 12, Kabila tuyên ổn thệ nhậm chức nhiệm kỳ đồ vật nhì, có tương lai đầu tư chi tiêu vào cơ sở hạ tầng cùng hình thức dịch vụ công.
After PAP"s saigonmachinco.com.vnctory from the 1959 Singaporean elections, Yusof was appointed as Yang di-Pertuan Negara & was sworn on 3 December 1959.
Sau lúc PAP thành công trong cuộc Bầu cử Singapore, 1959, Yusof được bổ nhiệm như Yang di-Pertuan Negara và tuim thệ nhậm chức vào ngày 03 Tháng 12 năm 1959.

Xem thêm: Cung Kim Ngưu Là Con Gì : Chòm Sao Sinh Thành Vào Mùa Hoa Rực Rỡ Nhất Trong Năm


“Your prayers have sầu entered into the ears of the Lord ... & are recorded with this seal & testament—the Lord hath sworn và decreed that they shall be granted.
“Những lời cầu nguyện của những ngươi sẽ thấu mang đến tai Chúa ..., cùng được ghi tương khắc bằng vết đóng góp ấn và lời tuyên ổn phán này—Chúa đã thề và ban dung nhan lệnh rằng đa số lời nguyện cầu kia sẽ được đáp ứng.
Despite the negative sầu reactions from both the judicial institutions and the public, the newly sworn-in government secretly approved an ordinance modifying the Penal Code and Penal Procedure Code during the night of 31 January.
Bất chấp các bội phản ứng xấu đi từ bỏ cả những ban ngành tứ pháp và công chúng, chính phủ nước nhà vừa tuim thệ nhậm chức kín thông qua Pháp lệnh sửa thay đổi Sở giải pháp Hình sự cùng hình sự tố tụng vào hôm mai 31 mon 1.
Jehovah has sworn (& he will feel no regret): ‘You are a priest to lớn time indefinite according lớn the manner of Melchizedek!’”
Đức Giê-hô-va đang thề, không còn đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế-lễ đời đời, phụ thuộc vào ban Mên-chi-xê-đéc” (Thi 110:1, 4).
Hasaigonmachinco.com.vnng taken the coronation oath on his accession, George now argued that he had sworn to lớn uphold the Protestant faith, & could not tư vấn any pro-Catholic measures.
Đã từng tuyên thệ vào sự kiện lên ngôi, George lập luận rằng ông quyết trọng tâm đảm bảo an toàn đức tin Kháng Cách cùng không ủng hộ bất kì phương án giải pchờ Công giáo như thế nào.
Felix Manz, who had sworn lớn leave sầu Zürich và not to baptise any more, had deliberately returned & continued the practice.
Felix Manz, trước kia hứa đi khỏi Zürich và ko cử hành lễ báp têm, nay đưa ra quyết định trở về với thực hành thực tế thánh lễ.
18 But we are not allowed khổng lồ give sầu them wives from our daughters, because the people of Israel have sầu sworn: ‘Cursed is the one who gives a wife to lớn Benjamin.’”
18 Nhưng bọn họ không được gả đàn bà bản thân cho bọn họ, vày dân Y-sơ-ra-ên sẽ thề: ‘Đáng rủa chũm kẻ làm sao gả bé bản thân làm bà xã tín đồ Bên-gia-min’”.
Digressing từ bỏ dũng mãnh của một tín đồ bầy ông nồng nhiệt Thy tình yêu tuyên thệ nhậm chức, mà lại trống rỗng khai man,
On July 2, 1881, President Garfield was shot and killed by Charles J. Guiteau, but Garfield did not die until September 19 of that year, at which time Arthur was sworn in as president, sersaigonmachinco.com.vnng until March 4, 1885.

Xem thêm: Tâm Lý Trẻ Em Thích Gì - Điều Trẻ Cần Và Điều Trẻ Thích


Khi Garfield bị Charles Guiteau khiến trọng tmùi hương ngày 2 mon 7 năm 1881 nhưng ko tạ thế cho tới ngày 19 tháng 9 và vào thời đặc điểm này Arthur vẫn nhậm chức tổng thống cùng giữ lại chức này cho đến ngày 4 mon 3 năm 1885.
Danh sách tầm nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M