tác dụng của nói quá


Nói quá có tác dụng: trí tuệ, xung khắc thâm thúy rộng lớn thực chất đối tượng người sử dụng, ko nên là rằng sai thực sự, dối trá, nhấn mạnh vấn đề ý, thực hiện tuyệt vời, tăng sức biểu cảm cho tới lời văn

1. Tác dụng của nói quá

Nói quá là một giải pháp tu kể từ, nó sở hữu tính năng trí tuệ, xung khắc thâm thúy rộng lớn thực chất đối tượng người sử dụng.

Bạn đang xem: tác dụng của nói quá

Quảng cáo

- Nói vượt lên ko nên là rằng sai thực sự, dối trá.

- Nhấn mạnh ý.

- Gây ấn tượng

- Tăng sức biểu cảm cho tới lời văn

2. Ví dụ minh họa

Tác dụng của nói quá

Ví dụ

Nói vượt lên ko nên là rằng sai thực sự, rằng dối

“Chọc trời khuấy nước đem dầu

Dọc ngang nào là biết bên trên đầu sở hữu ai”

(Nguyễn Du)

Trong câu thơ bên trên, giải pháp tu kể từ rằng vượt lên góp thêm phần thực hiện tăng đặc thù hero ca vô hành vi của hero Từ Hải.

Nhấn mạnh ý

Xem thêm: tìm x lớp 3 có lời giải

“Đêm mon năm ko ở vẫn sang

   Ngày mon chục ko cười cợt vẫn tối”

(Tục ngữ)

Câu rằng bên trên phóng đại về đặc thù. Nhằm nhấn mạnh vấn đề đặc thù thời hạn, nhắc nhở người xem kiểm soát và điều chỉnh việc làm cho tới tương thích.

Gây ấn tượng

“Con đàng sút chạy trực tiếp đến tới chân trời”

(Báo Nhân dân)

Câu rằng bên trên phóng đại về quy tế bào. Cho thấy tuyến phố vô cùng lâu năm, tăng mức độ khêu cho tất cả những người gọi.

Tăng sức biểu cảm cho tới lời văn

  “Cày đồng đang được buổi ban trưa

          Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày”

(Ca dao)

Câu rằng bên trên phóng đại về cường độ, đã cho thấy sự vất vả của những người dân cày Khi thực hiện đi ra phân tử gạo.


Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí