tần suất là gì

Trong số những loại trạng kể từ không giống nhau, trạng kể từ chỉ tần suất được dùng nhằm mô tả thời gian hành vi được kể nhập câu đang được ra mắt hoặc Lúc căn nhà ngữ nhập câu đang được triển khai một hành vi. Bài ghi chép về trạng kể từ chỉ gia tốc này hãy nằm trong Aten English thảo luận về khái niệm và cơ hội dùng của bọn chúng.

1. Trạng kể từ chỉ tần suất là gì?

Trạng kể từ chỉ gia tốc là kể từ được dùng nhập câu nhằm cung ứng thêm thắt vấn đề về động kể từ, tính kể từ hoặc trạng kể từ không giống. Trạng kể từ chỉ gia tốc rất có thể được bịa đặt sau danh kể từ hoặc đại kể từ vào vai trò là căn nhà ngữ và trước động kể từ nếu như chỉ tồn tại một động kể từ nhập câu. Nếu với nhiều hơn thế nữa một động kể từ nhập một câu (ví dụ: trợ động từ), trạng kể từ chỉ gia tốc rất có thể được bịa đặt trước động kể từ chủ yếu.

Bạn đang xem: tần suất là gì

Trạng kể từ thay cho thay đổi hoặc xác lập ý nghĩa sâu sắc của câu bằng phương pháp cho tới tất cả chúng ta biết cường độ thông thường xuyên hoặc cường độ thông thường xuyên của một điều gì tê liệt xẩy ra được khái niệm là trạng kể từ chỉ gia tốc. Một trạng kể từ tế bào mô tả gia tốc xác lập là một trong trạng kể từ như weekly, daily, hoặc yearly. Trạng kể từ tế bào mô tả gia tốc ko xác lập không chỉ là tấp tểnh sườn thời hạn chủ yếu xác; ví dụ là sometimes, often, và rarely.

Từ ‘tần suất’, theo gót Từ điển Cambridge, được khái niệm là “số thứ tự điều gì tê liệt xẩy ra nhập một khoảng chừng thời hạn rõ ràng hoặc thực tiễn là vấn đề gì tê liệt xẩy ra thông thường xuyên hoặc với con số lớn”. Vì vậy, trạng kể từ chỉ gia tốc là trạng kể từ tế bào mô tả số thứ tự một hành vi xẩy ra nhập một khoảng chừng thời hạn rõ ràng. Từ điển Merriam Webster khái niệm kể từ ‘tần suất’ là “tốc phỏng tuy nhiên một điều gì tê liệt xẩy ra hoặc được lặp lại”. Do tê liệt, trạng kể từ chỉ tần suất rất có thể được khái niệm là trạng kể từ biểu thị vận tốc xẩy ra của một điều gì tê liệt.

Hinh-anh-trang-tu-chi-tan-suat-dinh-nghia-va-cach-su-dung-ban-da-biet-chua-1

Ví dụ:

 • Saturday mornings are typically when I go grocery shopping.
 • He is frequently tardy for work.
 • John is not often around.
 • My doctor advised bủ vĩ đại floss twice every day.

2. Các trạng kể từ chỉ gia tốc phổ biến

Dưới đấy là list những ví dụ về trạng kể từ chỉ gia tốc nhằm chúng ta tham lam khảo:

Ví dụ về trạng kể từ chỉ tần suất
Never Seldom Always
Every hour Everyday Often
Constantly Ever Eventually
Daily Frequently Hourly
Yearly Generally Monthly
Occasionally Regularly Sometimes
Rarely Usually Normally
Hardly ever Scarcely Now and then
Hinh-anh-trang-tu-chi-tan-suat-dinh-nghia-va-cach-su-dung-ban-da-biet-chua-2
Các trạng kể từ chỉ gia tốc phổ biến

Mức phỏng gia tốc rất có thể khiến cho bạn sử dụng trạng từ 1 cơ hội dễ dàng dàng

Tần suất Trạng kể từ chỉ tần suất Ví dụ
100% always always go vĩ đại bed before 10 p.m.
90% usually usually have nutritious cereal for breakfast.
80% normally / generally normally go vĩ đại the swimming pool.
70% often* / frequently often surf the Internet.
50% sometimes sometimes forget my husband’s birthday.
30% occasionally occasionally eat fast food.
10% seldom seldom read the book.
5% hardly ever / rarely hardly ever drink alcohol.
0% never never swim in the sea.

Chúng tao cũng rất có thể dùng những cụm kể từ tại đây Lúc ham muốn rõ ràng rộng lớn về tần suất:

 • every day
 • daily
 • four times a day
 • every other week
 • once a month
 • monthly
 • twice a year
 • yearly.

3. Quy tắc trạng kể từ chỉ tần suất

Có một trong những quy tắc cơ phiên bản tuy nhiên tất cả chúng ta nên tuân theo gót Lúc bọn chúng giải những bảng tính trạng kể từ chỉ gia tốc. Những quy tắc này sẽ hỗ trợ tất cả chúng ta xác lập trạng kể từ chỉ tần suất một cơ hội nhanh gọn.

 • Trạng kể từ chỉ gia tốc thông thường được đặt tại thân ái ngẫu nhiên câu này trước động kể từ và sau căn nhà ngữ. Ví dụ: “Ram often goes vĩ đại the park.” Tại trên đây, ‘often’, tức là trạng kể từ chỉ gia tốc, được bịa đặt trước động kể từ ‘goes’ và sau căn nhà ngữ ‘Ram’.
 • Nếu nhập câu với nhì động kể từ thì trạng kể từ chỉ gia tốc sẽ tiến hành bịa đặt trước động kể từ chủ yếu (main verb). Ví dụ: “Ron has frequently visited the hospital.” Tại trên đây, trạng kể từ chỉ gia tốc, tức là ‘frequently’, được bịa đặt trước động kể từ chủ yếu ‘visited’.
 • Trạng kể từ chỉ gia tốc được dùng nhằm biểu thị những hành vi lặp cút tái diễn hoặc những sinh hoạt thông thường ngày, chính vì thế nhập đa số những tình huống, trạng kể từ chỉ gia tốc được dùng trong những câu ở thì lúc này đơn. “The Sun always rises in the East.” Tại trên đây, trạng kể từ chỉ gia tốc, tức là ‘always’, được dùng nhập câu tế bào mô tả một sinh hoạt thông thường ngày.
 • Nếu một người ham muốn dùng trạng kể từ gia tốc muốn tạo trở thành một câu ngờ vực vấn hoặc phủ tấp tểnh, thì trạng kể từ gia tốc được bịa đặt trước động kể từ chủ yếu. Ví dụ, “Emma often goes vĩ đại work late.” Tại trên đây, ‘often’ được dùng trước động kể từ chủ yếu ‘goes’.

Tham khảo: Từ chỉ con số nhập giờ Anh- Đếm được hay là không kiểm đếm được?

4. Bài luyện về trạng kể từ chỉ tần suất

Bài luyện sau đây sẽ hỗ trợ chúng ta làm rõ rộng lớn về phương thức sinh hoạt của trạng kể từ chỉ gia tốc. Chọn câu vấn đáp trúng nhất nhằm hoàn thành xong từng câu.

1. I ________________ late on Sundays.

a. Get up usually

b. Get usually up

c. Usually get up

2. Jared ______________ late for work.

Xem thêm: phim ma kinh dị 2022

a. Never is

b. Is never

c. Never are

3. _______________ on weekends?

a. Often you tự travel

b. Do you often travel

c. Often tự you travel

4. Susan ________________ early for class.

a. Often are

b. Are often

c. Often is

d. Is often

5. When tự you ____________ go on vacation each year?

a. Always

b. Ever

Xem thêm: nguyệt đạo dị giới light novel

c. Usually

d. Never

Để mò mẫm hiểu cụ thể về điều giải, hãy nhập cuộc khóa huấn luyện Tiếng Anh online của Cửa Hàng chúng tôi nhé.