thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm

Câu hỏi:

Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao gồm?

Bạn đang xem: thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm

A. Khai báo độ cao thấp của trường

B. Tạo link trong những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng dẫn và chỉ định loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đích thị.

Đáp án đích thị D.

Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao hàm Khai báo độ cao thấp của ngôi trường, Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng dẫn và chỉ định loại tài liệu cho từng ngôi trường, đấy là nội dung cần thiết tiến hành muốn tạo bảng – bước trước tiên trong các việc tạo ra lập một hạ tầng tài liệu.

Giải mến nguyên do lựa chọn đáp án D:

Trong lịch trình Tin học tập lớp 12, tất cả chúng ta được học tập về Các thao tác với hạ tầng tài liệu mối quan hệ, gồm: Tạo lập hạ tầng tài liệu, Cập nhật tài liệu và Khai thác hạ tầng tài liệu.

Về tạo ra lập hạ tầng tài liệu, bước trước tiên trong các việc tạo ra lập một hạ tầng tài liệu mối quan hệ là dẫn đến một hoặc nhiều bảng. Để tiến hành điều này, rất cần được khai báo cấu tạo bảng, bao gồm:

+ Đặt thương hiệu những trường;

Xem thêm: truyện tổng tài (h+ full) sủng vợ

+ Chỉ tấp tểnh loại tài liệu cho từng trường;

+ Khai báo độ cao thấp của ngôi trường.

– Chọn khoá chủ yếu mang đến bảng bằng phương pháp nhằm hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu tự động hóa lựa chọn hoặc tớ xác lập khoá tương thích trong những khoá của bảng thực hiện khoá chủ yếu.

– Đặt thương hiệu bảng và lưu cấu tạo bảng.

– Tạo link trong những bảng bằng phương pháp xác lập những ngôi trường công cộng trong những bảng. Liên kết chung hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu biết liên kết những bảng ra làm sao nhằm đáp ứng việc kết xuất vấn đề.

Ngoài rời khỏi, những hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu đều được cho phép tớ hoàn toàn có thể thay cho thay đổi cấu tạo bảng, thay cho thay đổi khoá chủ yếu và xóa bảng…

Sau khi tạo ra cấu tạo tớ hoàn toàn có thể nhập tài liệu mang đến bảng. Thông thông thường việc nhập tài liệu được tiến hành kể từ keyboard. Quá trình update đáp ứng một vài buộc ràng trọn vẹn đang được khai báo.

Phần rộng lớn những hệ quản lí trị hạ tầng tài liệu được cho phép dẫn đến biểu kiểu nhập tài liệu nhằm việc nhập đơn giản rộng lớn, thời gian nhanh rộng lớn và giới hạn tài năng lầm lẫn.

Xem thêm: tổng đài bảo hành tivi samsung