thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu

Câu hỏi: Thao tác nào là tại đây ko nên là thao tác update dữ liệu?

A. Nhập tài liệu ban đầu

Bạn đang xem: thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu

B. Sửa những tài liệu ko phù hợp

C. Thêm phiên bản ghi

D. Sao chép CSDL trở nên phiên bản sao dự phòng

Đáp án trúng D.

Thao tác nào là tại đây ko nên là thao tác update tài liệu là Sao chép CSDL trở nên phiên bản sao dự trữ, vì chưng thao tác update tài liệu bao gồm những thao tác Nhập tài liệu lúc đầu, Sửa những tài liệu ko tương thích, Thêm phiên bản ghi, Xóa phiên bản ghi.

Lý giải việc lựa chọn đáp án D là do:

Tạo lập CSDL

– Tạo bảng: Cách thứ nhất trong các công việc tạo ra lập một CSDL mối quan hệ là dẫn đến một hoặc nhiều bảng. Để tiến hành vấn đề này, rất cần được khai báo cấu hình bảng, bao gồm:

+ Đặt thương hiệu những trường;

+ Chỉ toan loại tài liệu cho từng trường;

+ Khai báo độ cao thấp của ngôi trường.

Ví dụ: Giao diện tạo ra bảng nhập Access ​

Xem thêm: ý nghĩa của lễ hội đền hùng

– Chọn khoá chủ yếu mang lại bảng bằng phương pháp nhằm hệ QTCSDL tự động hóa lựa chọn hoặc tao xác lập khoá phù hợp trong số khoá của bảng thực hiện khoá chủ yếu.

– Đặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng.

– Tạo link trong những bảng bằng phương pháp xác lập những ngôi trường cộng đồng trong số bảng. Liên kết canh ty hệ QTCSDL biết liên kết những bảng ra sao nhằm đáp ứng việc kết xuất vấn đề.

Cập nhật dữ liệu

– Sau khi tạo ra cấu hình tao hoàn toàn có thể nhập tài liệu mang lại bảng. Thông thông thường việc nhập tài liệu được tiến hành kể từ keyboard. Quá trình update đáp ứng một vài buộc ràng vẹn toàn và được khai báo.

– Phần rộng lớn những hệ QTCSDL được cho phép dẫn đến biểu khuôn mẫu nhập tài liệu (hình 2) nhằm việc nhập đơn giản rộng lớn, thời gian nhanh rộng lớn và giới hạn kỹ năng lầm lẫn.

– Dữ liệu nhập nhập hoàn toàn có thể được sửa đổi, tăng, xoá:

+ Thêm phiên bản ghi bằng phương pháp bổ sung cập nhật một hoặc một vài ba cỗ tài liệu nhập bảng

+ Chỉnh sửa tài liệu là sự thay cho thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba nằm trong tínhcủa một cỗ.

+ Xoá phiên bản ghi là sự xoá một hoặc một vài cỗ của bảng.

Như vậy Sao chép CSDL trở nên phiên bản sao dự trữ ko nên là thao tác update tài liệu.

Xem thêm: anh ơi có phải ngoài trời đang mưa