thất nghiệp chuyển sinh tập 24

Tập loại 24 của cục truyện Thất Nghiệp Chuyển Sinh.

Giới thiệu[]

Thông tin cậy mới nhất về Geese và Ruijerd

Bạn đang xem: thất nghiệp chuyển sinh tập 24

Đã trị hiện tại tung tích của Ruijerd và Geese bên trên quốc gia Biheiril. Có nguy cơ tiềm ẩn đó là cạm bẫy của Hitogami, tuy rằng vậy Rudeus vẫn tiến bộ cho tới Irel, thành phố Hồ Chí Minh loại nhị của quốc gia Biheiril.

Các chương[]

 • Chương 1: Cuộc họp chiến lược
 • Chương 2: Thứ chúng ta đang được tìm
 • Chương 3: Người chúng ta đang được tìm
 • Chương 4: Làng Superd
 • Chương 5: Hắc Vương Vita
 • Chương 6: Đại dịch
 • Chương 7: Thiên tài
 • Phụ truyện: Một người vì như thế một người
 • Phụ truyện: Vita và Laxus
 • Chương 8: Vương đô
 • Chương 9: 4 ngày 3 tối và cuộc khảo sát ở xã Superd
 • Chương 10: Mất tích

Chuyển thể[]

Hình minh họa[]

Điều hướng[]

Danh sách tập

Tập 1 • Tập 2 • Tập 3Tập 4Tập 5Tập 6Tập 7Tập 8Tập 9Tập 10Tập 11Tập 12Tập 13Tập 14Tập 15Tập 16Tập 17Tập 18Tập 19Tập 20Tập 21Tập 22Tập 23Tập 24Tập 25Tập 26