thay đổi cấu trúc bảng là

YOMEDIA

Bạn đang xem: thay đổi cấu trúc bảng là

 • Câu hỏi:

  Hãy lựa chọn phương án đích nhất. Thay thay đổi cấu hình bảng là:

  • A. Thêm ngôi trường mới mẻ.
  • B. Thay thay đổi ngôi trường (tên, loại tài liệu, đặc điểm, …).
  • C. Xóa ngôi trường.
  • D. Tất cả những thao tác bên trên.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 77846

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: công thức tính chiều dài hình chữ nhật

Chủ đề :

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trường (field): thực chất là cột của bảng, thể hiện tại tính chất của đơn vị cần thiết quản ngại lý
 • Record là tổng số sản phẩm của bảng
 • Trong Access, Lúc nhập tài liệu mang đến bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True
 • Khi lựa chọn loại tài liệu mang đến ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ)
 • Khi lựa chọn tài liệu cho những ngôi trường chỉ chứa chấp 1 trong những nhì độ quý hiếm như: ngôi trường gioitinh”, trường  đoàn viên”, ...
 • Chọn loại tài liệu nào là mang đến truờng điểm Tóan”, Lý”,...
 • Trong Access Lúc tao nhập tài liệu mang đến ngôi trường Ghi chú” nhập CSDL nhưng mà nhiều hơn thế 255 kí tự động thì tao cầ
 • Khi tạo ra bảng, ngôi trường DiaChi” đem loại tài liệu là Text, nhập mục Field size tao nhập nhập số 300.
 • Giả sử ngôi trường DiaChi” đem Field size là 50.
 • Khi vẫn hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu mang đến bảng, Access sẽ không còn được chấp nhận nhập độ quý hiếm trùng hoặc nhằm trống trải độ quý hiếm nhập ngôi trường khóa chính
 • Thành phần hạ tầng của Access
 • Trong Access, mong muốn thao tác làm việc với đối tượng người sử dụng bảng, bên trên hành lang cửa số hạ tầng tài liệu tao lựa chọn nhãn
 • Đâu là loại tài liệu văn bạn dạng Access:
 • Trong Access, tài liệu loại tháng ngày được khai báo bằng
 • Để phanh một bảng ở cơ chế thiết kế
 • Trong của tuột CSDL đang được thao tác làm việc, sẽ tạo cấu hình bảng nhập cơ chế design, thao tác tiến hành mệnh lệnh nào là sau đây
 • Cửa tuột cấu hình bảng được chia thành phần nào?
 • Khi thao tác làm việc với cấu hình bảng, nhằm xác lập thương hiệu ngôi trường, tao gõ thương hiệu ngôi trường bên trên cột
 • Khi thao tác làm việc với cấu hình bảng, nhằm xác lập loại tài liệu của trường
 • Các ngôi trường nhưng mà độ quý hiếm của bọn chúng được xác lập độc nhất từng sản phẩm của bảng
 • Để hướng dẫn và chỉ định khóa chủ yếu cho 1 bảng, sau thời điểm lựa chọn trường
 • Trong Access, Lúc hướng dẫn và chỉ định khoá chủ yếu sai, mong muốn xóa sổ khoá chủ yếu vẫn chỉ định
 • Trong Lúc thao tác làm việc với cấu hình bảng, mong muốn xác lập khóa chính
 • Hãy lựa chọn phương án đích. Trong cơ chế design, một ngôi trường thay cho thay đổi khi
 • Để lưu cấu hình bảng, tao thực hiện:
 • Để phanh bảng ở cơ chế design, lựa chọn thương hiệu bảng rồi thực hiện…
 • Hãy lựa chọn phương án đích nhất. Thay thay đổi cấu hình bảng là:
 • Trong Acess sẽ tạo CSDL mới mẻ, thao tác tiến hành mệnh lệnh nào là sau đấy là đúng:
 • Bảng đang được hiển thị ở cơ chế design, mong muốn thêm 1 ngôi trường nhập bên trên ngôi trường thời điểm hiện tại, thao tác tiến hành l
 • Trong Lúc tạo ra cấu hình bảng, đặc điểm của ngôi trường được khai báo bên trên mục...

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: đổi tên facebook trên máy tính