Thôn phệ là gì

 - 
1. (Động) Sủa. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Khuyển to lâm trung tri hữu nhân” 犬吠林中知有人 (Tam Giang khẩu mặt đường dạ bạc 三江口塘夜泊) Chó sủa vào rừng, biết là bao gồm người.

Bạn đang xem: Thôn phệ là gì• Dạ tế - 夜濟 (Lâm Tắc Từ)• Hán Dương vãn bạc - 漢陽晚泊 (Dương Huy Chi)• Hồ đánh ca tống Hứa Minh Khiêm - 湖山歌送許鳴謙 (Hoàng Phủ Nhiễm)• Hữu ssống bốn - 有所思 (Khuyết danh Trung Quốc)• Liệp - 獵 (Nguyễn Du)• Loạn hậu quy - 亂後歸 (Trịnh Hoài Đức)• Lưu Thần, Nguyễn Triệu du Thiên Thai - 劉晨阮肇遊天台 (Tào Đường)• Quá Lý Tiếp trạch - 過李楫宅 (Vương Duy)• Tống Trịnh nhị bỏ ra Mao tô - 送鄭二之茅山 (Hoàng Phủ Nhiễm)• Tđọng thì điền viên tạp hứng - Vãn xuân kỳ 03 - 四時田園雜興-晚春其三 (Phạm Thành Đại)
1. (Động) Cắn. ◎Như: “xóm phệ” 吞噬 gặm nuốt, “bự tề vô cập” 噬臍無及 gặm rốn ko kịp (ý nói ăn năn ko kịp nữa).2. (Động) Thôn tính, xâm lăng. ◇Địch Nhân Kiệt 狄仁傑: “Hoành mập chỏng hầu” 橫噬諸侯 (Hịch cáo Tây Ssống Bá vương vãi văn uống 檄告西楚霸王文) Thôn tính clỗi hầu.
① Cắn. Thú bạo dạn gặm fan Call là to, vì thế đề xuất mình bêu dếu bạn, người lại tìm cách bêu dếu trả lại Điện thoại tư vấn là làm phản phệ 反噬.

Xem thêm: Tuổi Tỵ Đeo Đá Màu Gì - Hợp Phong Thủy, Hút Tài Lộc• Cố đô - 故都 (Hàn Ốc)• Cố vũ vệ tướng quân vãn trường đoản cú kỳ 2 - 故武衛將軍挽詞其二 (Đỗ Phủ)• Đãi phạt Côn Lôn - 待發崑崙 (Ngô Đức Kế)• Hành lộ nan kỳ 1 - 行路難其一 (Liễu Tông Nguyên)• Hữu đệ chi đỗ 1 - 有杕之杜 1 (Khổng Tử)• Kỷ sự kỳ 11 - 紀事其十一 (Lương Khải Siêu)• Lý gia trại tảo vạc - 李家寨早發 (Nguyễn Du)• Nghĩa cốt hành - 義鶻行 (Đỗ Phủ)• Thiên vấn - 天問 (Khuất Nguyên)• Tống Phàn nhị thập tam thị ngự phó Hán Trung phán quan - 送樊二十三侍御赴漢中判官 (Đỗ Phủ)

• Trùng dương nhật bồi Nguyên Lỗ Sơn Đức Tú đăng bắc thành, chúc đối tân tễ, nhân dĩ Tặng Kèm biệt - 重陽日陪元魯山德秀登北城,矚對新霽,因以贈別 (Tiêu Dĩnh Sĩ)
1. (Động) Bói cỏ thi. ◎Như: “bốc thệ” 卜筮 bói xấu xuất sắc (sử dụng mai rùa call là “bốc”, sử dụng cỏ thi hotline là “thệ”). 2. Ta thân quen đọc là “phệ”.

Xem thêm: Phân Biệt Khái Niệm Hộp Thư Điện Tử Là Gì ? Thư Điện Tử Là Gì ?• Cảm lưu vong - 感流亡 (Vương Vũ Xứng)• Đệ đỗ 4 - 杕杜 4 (Khổng Tử)• Manh 2 - 氓 2 (Khổng Tử)• Tiễn Tam ngulặng Trần Hy Tăng đưa ra Thăng Bình - 餞三元陳希曾之昇平 (Vũ Phạm Khải)• Tống nam cung xá nhân Triệu Tử Kỳ tuyên chiếu Giao Chỉ - 送南宮舍人趙子期宣詔交阯 (Ngu Tập)• Tự thuật kỳ 2 - 自述其二 (Nguyễn Khuyến)

1. (Danh) Một con cá biển cả, bản thân hình thoi, ăn uống được, gan lấy làm dầu cá rất tốt. § Còn mang tên là: “mã giao ngư” 馬蛟魚, “yến ngư” 燕魚.

Chuyên mục: Tài liệu