Thủ đô new delhi

 - 

Hôm này chúng ta sẽ gặp mặt lại nhau để thuộc nhau khám phá 1 góc phương Bắc Ấn Độ. Đợt 2019 mình gồm dịp đi công tác làm việc Ấn Độ và gồm tiện ké thăm vài địa danh danh tiếng thú vị nghỉ ngơi Ấn, mình đang viết lại vài yên cầu để mọi fan nếu tất cả dịp xẹp thăm có tư liệu xem thêm nhé.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*