tiếng anh 6 unit 9 skills 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 6 unit 9 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Work in groups. Discuss and answer the questions.

(Làm việc group. Thảo luận và vấn đáp những thắc mắc.)

1. Where is Bangkok?

(Bangkok ở đâu?)

2. What is Bangkok famous for?

(Bangkok với gì nổi tiếng?)

Lời giải chi tiết:

1. Bangkok is in central Thailand.

(Bangkok nằm tại vị trí trung tâm Thái Lan.)

2. It' s famous for its temples, markets, shopping centers, silk, street food, friendly people, and many type of entertainment.

(Nó có tiếng với những ngôi đền rồng, chợ, trung tâm sắm sửa, lụa, đồ ăn trên phố, người dân thân mật thiện và nhiều mô hình vui chơi.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen and tick T (True) or F (False).

(Nghe và khắc ghi T (Đúng) hoặc F (Sai).)

T

F

1. Bangkok is famous for palaces.

2. Things at Chatuchak market are expensive.

3. The float market is on the sea.

4. You can find food stalls all around Bangkok.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Bangkok is famous for its markets and street food.

Visit the Chatuchak, the largest weekend market in the world. There are over 15,000 stalls selling nearly everything, at cheap prices. It's only five minutes' walk from the station. When you visit this market, you can see part of Thai people's life.

Another interesting type of market is the floating market on the river. Don't forget to tát try street food in Bangkok. It's easy to tát find food stalls all around Bangkok, serving different Thai dishes. They are really delicious.

Tạm dịch bài xích nghe:

Bangkok có tiếng với những quần thể chợ và siêu thị trên phố.

Ghé thăm hỏi Chatuchak, chợ vào buổi tối cuối tuần lớn số 1 bên trên toàn cầu. Có rộng lớn 15.000 quầy hàng phân phối gần như là tất cả, với giá rất rẻ. Chỉ cơ hội mái ấm ga năm phút đi dạo. Khi các bạn truy vấn điều này chợ, bạn cũng có thể thấy 1 phần cuộc sống thường ngày của những người dân Thái Lan.

Một mô hình chợ thú vị không giống là chợ nổi bên trên sông. Đừng quên test những đồ ăn trên phố ở Băng Cốc. Thật đơn giản và dễ dàng nhằm nhìn thấy những quầy mặt hàng thức ăn bên trên từng Bangkok, đáp ứng những đồ ăn Thái Lan không giống nhau. Chúng thiệt sự thật tuyệt vời.

Lời giải chi tiết:

1. F (markets and street food)

Bangkok is famous for palaces.

(Bangkok có tiếng với những hoàng cung.) => Sai: Bangkok có tiếng về những chợ và siêu thị đàng phố

2. F (cheap)

Things at Chatuchak market are expensive.

(Các số loại ở chợ Chatuchak cực kỳ vướng.) => Sai: Chúng rẻ mạt.

3. F (on the river)

The float market is on the sea.

(Chợ nổi trên biển khơi.) => Sai: Chợ nổi bên trên sông.

4. T

You can find food stalls all around Bangkok.

(Bạn rất có thể nhìn thấy những quán ăn từng Bangkok.)

Xem thêm: sinh 12 bài 32

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again and fill each gap with ONE word / number.

(Nghe lại và điền vào cụ thể từng khoảng tầm trống rỗng vị 1 kể từ / số.)

1. Chatuchak market has over ________ stalls.

2. Chatuchak market is about ________ minutes’ walk from the station.

3. You can see part of Thai people's ________ at a market.

4. Street food in Bangkok is ________.

Lời giải chi tiết:

1. 15,000 2. five / 5 3. life 4. delicious

1. Chatuchak market has over 15,000 stalls.

(Chợ Chatuchak với rộng lớn 15.000 quầy mặt hàng.)

2. Chatuchak market is about 5 minutes’ walk from the station.

(Chợ Chatuchak cơ hội ga khoảng tầm 5 phút đi dạo.)

3. You can see part of Thai people's life at a market.

(Bạn rất có thể thấy 1 phần cuộc sống thường ngày của những người Thái bên trên một khu chợ.)

4. Street food in Bangkok is delicious.

(Thức ăn trên phố ở Bangkok thật tuyệt vời.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in groups. Talk about a đô thị in your country, using the questions below as a guide.

(Làm việc group. Nói về một TP. Hồ Chí Minh ở vương quốc của người tiêu dùng, dùng những thắc mắc bên dưới nhằm chỉ dẫn.)

- What đô thị is it?

(Thành phố gì?)

- What is it like? (the weather, the people, the food)

(Nó nhìn ra sao? (thời tiết, quả đât, thức ăn))

- What can you see and bởi there?

(Bạn rất có thể nhìn và làm những gì ở đây?)

Lời giải chi tiết:

- It is Hạ Long đô thị.

(Đó là TP. Hồ Chí Minh Hạ Long.)

- The weather is cool (the average temperature is over 21oC), the people are friendly and helpful, the food is fresh and delicious.

(Thời tiết thoáng mát (nhiệt chừng khoảng bên trên 21oC), người dân thân mật thiện, năng nổ, món ăn tươi tắn ngon.)

- In Hạ Long đô thị, you can visit Hạ Long Bay, go to tát Tuần Châu island, climb Poem mountain, visit Bái Tử Long Bay, Ba Vàng pagoda, Hạ Long night market, Quảng Ninh museum.

(Tại TP. Hồ Chí Minh Hạ Long, bạn cũng có thể tham lam quan tiền Vịnh Hạ Long, chuồn hòn đảo Tuần Châu, leo núi Bài Thơ, thăm hỏi vịnh Bái Tử Long, miếu Bà Vàng, phiên chợ đêm Hạ Long, kho lưu trữ bảo tàng Quảng Ninh.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a postcard of about 50 words about your holiday in a đô thị. Use the information in 4.

(Viết một tấm bưu thiếp khoảng tầm 50 kể từ về kỳ ngủ của người tiêu dùng ở một TP. Hồ Chí Minh. Sử dụng vấn đề vô 4.)

Lời giải chi tiết:

Dear Mum and Dad,

How are you? I’m having a really great time in Hạ Long đô thị. The weather is cool. People are friendly and helpful. The food, especially seafood, is fresh, cheap and delicious. In Hạ Long đô thị, I can visit Hạ Long Bay, go to tát Tuần Châu island, climb Poem mountain, visit Bái Tử Long Bay, Ba Vàng pagoda, Hạ Long night market, Quảng Ninh museum. You should come here one day.

Love,

Trang

Tạm dịch bài xích viết:

Gửi tía và u yêu thương,

Xem thêm: cách viết bản cam kết của học sinh

Bố u khỏe khoắn ko ạ? Con đang xuất hiện một khoảng tầm thời hạn thực sự ấn tượng ở TP. Hồ Chí Minh Hạ Long. Thời tiết thoáng mát. Mọi người thân trong gia đình thiện và năng nổ hỗ trợ. Đồ ăn, nhất là thủy sản tươi tắn, rẻ mạt và ngon. Tại TP. Hồ Chí Minh Hạ Long, con cái rất có thể tham lam quan tiền Vịnh Hạ Long, chuồn hòn đảo Tuần Châu, leo núi Bài Thơ, thăm hỏi vịnh Bái Tử Long, miếu Ba Vàng, phiên chợ đêm Hạ Long, kho lưu trữ bảo tàng Quảng Ninh. Thầy u nên cho tới trên đây vào một trong những thời nay bại ạ.

Yêu cha mẹ,

Trang