tiếng anh 7 unit 2 a closer look 1


1. Match the phrases on the left with the correct pictures on the right. 2. Complete the sentences with the correct words and phrases below. 3. Work in pairs. Discuss and tick () each activity in the tables as H (Healthy) or U (Unhealthy). 4. Listen and repeat. Pay attention to tướng the sounds /f/ and /v/. 5. Listen and repeat, paying attention to tướng the underlined words.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 2 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Match the phrases on the left with the correct pictures on the right.

(Nối cụm kể từ ở phía bên trái với tranh ảnh đích ở phía bên phải.)

Phương pháp giải:

- dim light: ánh sáng sủa mờ

- lip balm: son chăm sóc môi

- chapped lips: môi nứt nẻ

- coloured vegetables: rau củ có màu sắc sắc

- red spots: mụn đỏ

Lời giải chi tiết:

1. c

2. e

3. d

4. a

5. b

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences with the correct words and phrases below.

(Hoàn trở nên những câu sau với kể từ và cụm kể từ bên dưới.)

skin condition                 soft drinks                 coloured vegetables              sunburn                       fit

1. - Please name some __________.

    - Carrots and tomatoes

2. _________ are not good for your health.

3. My parents go cycling every Sunday. It keeps them _________.

4. The weather may effect our ___________.

5. - How vì thế we get ________?

   - When we spend a long time in the sun without a hat or suncream.

Phương pháp giải:

- skin condition: tình trạng da

- soft drinks: nước ngọt

- coloured vegetables: rau củ có màu sắc sắc

- sunburn: cháy nắng

- fit: cân đối

Lời giải chi tiết:

1. - Please name some coloured vegetables. (Hãy kể thương hiệu một vài loại rau quả với sắc tố.)

    - Carrots and tomatoes. (Cà rốt, quả cà chua.)

2. Soft drinks are not good for your health.

(Nước ngọt ko đảm bảo chất lượng mang lại sức mạnh của doanh nghiệp.)

3. My parents go cycling every Sunday. It keeps them fit.

(Bố u tôi cút xe đạp điện từng Chủ nhật mặt hàng tuần. Điều bại liệt lưu giữ chúng ta phẳng phiu.)

4. The weather may effect our skin condition.

(Thời tiết rất có thể tác động cho tới biểu hiện domain authority của tất cả chúng ta.)

5. - How vì thế we get sunburn? (Chúng tớ bị rám nắng bằng phương pháp nào?)

- When we spend a long time in the sun without a hat or suncream.

(Khi tất cả chúng ta bầy nắng nóng lâu nhưng mà không tồn tại nón hoặc kem kháng nắng nóng.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in pairs. Discuss and tick () each activity in the tables as H (Healthy) or U (Unhealthy).

(Làm việc bám theo group. Thảo luận và lựa chọn (✓) từng hoạt động và sinh hoạt ở vô bảng là H (tốt mang lại mức độ khỏe) hoặc U (không đảm bảo chất lượng mang lại mức độ khỏe).)

H

U

1. washing your hands often

2. reading in dim light

3. eating tofu and coloured vegetables

4. brushing your teeth twice a day

5. touching your face with dirty hands

Lời giải chi tiết:

H

(tốt mang lại mức độ khỏe)

U

(không đảm bảo chất lượng mang lại mức độ khỏe)

1. washing your hands often

(rửa tay thông thường xuyên)

 

2. reading in dim light

(đọc vô khả năng chiếu sáng mờ)

 

3. eating tofu and coloured vegetables

(ăn đậu phụ và rau củ của có màu sắc sắc)

 

4. brushing your teeth twice a day

(đánh răng nhị đợt một ngày)

 

5. touching your face with dirty hands

(chạm lên phía trên mặt với tay bẩn)

 

Bài 4

Xem thêm: hào môn sủng hôn

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation: /f/ and /v/

4. Listen and repeat. Pay attention to tướng the sounds /f/ and /v/.

(Nghe và nói lại. Chú ý cho tới những âm /f/ và /v/.)

activity                

vitamin                

avoid                    

food                     

active

breakfast

affect

fit

Lời giải chi tiết:

/f/

/v/

food /fuːd/ (n): thức ăn

breakfast /ˈbrek.fəst/ (n): bữa sáng

affect /əˈfekt/ (v): ảnh hưởng

fit /fɪt/ (adj): cân đối

activity /ækˈtɪv.ə.ti/ (n): hoạt động

vitamin /ˈvɪt.ə.mɪn/ (n): vitamin

avoid /əˈvɔɪd/ (v): tránh

active /ˈæk.tɪv/ (adj): năng động

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and repeat, paying attention to tướng the underlined words.

(Nghe và nói lại, để ý vô những kể từ được gạch men chân.)

1. Coloured vegetables are good food.

(Rau có màu sắc là đồ ăn đảm bảo chất lượng.)

2. My favourite outdoor activity is cycling.

(Hoạt động ngoài thiên nhiên yêu thương mến của tôi là giẫm xe pháo.)

3. We need vitamin A for our eyes.

(Chúng tớ cần thiết Vi-Ta-Min A mang lại đôi mắt.)

4. Being active helps keep you fit.

(Năng động giúp cho bạn giữ vị body phẳng phiu.)

5. Jack never eats fish.

(Jack ko khi nào ăn cá.)

Lời giải chi tiết:

1. Coloured vegetables are good food

vegetables /ˈvedʒ.tə.bəls/

food /fuːd/

2. My favourite outdoor activity is cycling. 

favourite /ˈfeɪ.vər.ɪt/

activity /ækˈtɪv.ə.ti/

3. We need vitamin A for our eyes. 

vitamin /ˈvɪt.ə.mɪn/

for /fɔːr/

4. Being active helps keep you fit

active /ˈæk.tɪv/

fit /fɪt/

5. Jack never eats fish

never /ˈnev.ər/

fish /fɪʃ/

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 A Closer Look 2

  1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S if the subject is missing from the sentence and V if the verb is. 3. Rearrange the words and phrases to tướng make simple sentences. 4. Write complete sentences from the prompts. You may have to tướng change the words or add some. 5. Work in pairs. Discuss and write a simple sentence from the two given sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to tướng the highlighted parts. 2. Make similar conversations for the health problems below. 3. Read the passage and choose the correct title for it. 4. Work in pairs. Discuss and make a list of the tips which help the Japanese live long lives. Present it to tướng the class. 5. Work in groups. Discuss and make a list of the tips that the Vietnamese can vì thế to tướng live longer. Present it to tướng the class. Does the class agree with you?

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and write each word or phrase under the correct picture. Which skin condition is the most common among teenagers? 2. Read the passage and match the beginnings in A with the endings in B. 3. Read the passage again and choose the correct answer A,B, or C. 4. Work in pairs. Read the passage again. Pick the tips which you can easily follow. Share your ideas with your partner. 5. Work in groups. Read about the health problems below. Discuss and make notes of some tips you ca

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss and tick () the habits you think are good for your health. 2. Listen and tick (✓) the habits mentioned. 3. Listen again and give short answers to tướng the questions. 4. Work in groups. Discuss and make notes of the tips from the listening. Then share them with the class. 5. Write a passage of about 70 words to tướng give advice on how to tướng avoid viruses.

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Looking back

  1. Complete the sentences with the verbs below. 2. Write the words below next to tướng their definitions. 3. Tick (✓) simple sentences. 4. Change the following sentences into simple ones.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: truyện tranh lạc trì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.