tiếng anh 9 unit 10 looking back


Complete the sentences using the prompts provided.

Tổng ăn ý đề thi đua thân ái kì 2 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 10 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Complete the sentences using the prompts provided. 

(Hoàn trở nên những câu sau dùng kể từ khêu ý.)

1. Vinasat-1 is Viet Nam's first telecommunication sa_______, which was launched in 2008.

2. Experiencing microgravity on a p_______ fl_______ is part of astronaut training programmes.

3. In năm ngoái NASA discovered an Earth-like planet which might be ha_______ because it has ‘just the right' conditions to lớn tư vấn liquid water and possibly even life.

4. On the ISS astronauts have to lớn at_______ themselves ví they don't float around.

5. It is cheaper to lớn build an unmanned sp_______ kêu ca the one that is manned.

6. One of the largest me_______ found on Earth is the Hoba from southwest Africa, which weighs about 54,000 kilogam.

Lời giải chi tiết:

1. satellite

2. parabolic flight

3. habitable

4. attach

5. spacecraft

6. meteorites

1. Vinasat-1 is Viet Nam's first telecommunication satelite, which was launched in 2008.

(Vinasat -1 là vệ tinh ranh viễn thông trước tiên của nước Việt Nam, loại và được phóng vô năm 2008.)

2. Experiencing microgravity on a parabolic flight is part of astronaut training programmes.

(Trải nghiệm hiện trạng ko trọng tải bên trên chuyến cất cánh tế bào phỏng là một trong những phần của công tác đào tạo và huấn luyện phi hành gia.)

3. In năm ngoái NASA discovered an Earth-like planet which might be habitable because it has ‘just the right’ conditions to lớn tư vấn liquid water and possibly even life.

(Năm năm ngoái NASA tiếp tục tò mò một hành tinh ranh như là Trái Đất loại tuy nhiên rất có thể sinh sinh sống được vì như thế nó với những ĐK tương thích nhằm hỗ trợ nước và thậm chí là với sự sinh sống.)

4. On the ISS astronauts have to lớn attach themselves ví they don't float around.

(Ở ISS những phi hành gia cần bám chặt chúng ta lại cùng nhau nhằm mà người ta ko trôi lửng lơ xung xung quanh.)

5. It is cheaper to lớn build an unmanned spacecraft kêu ca the one that is manned.

(Rẻ rộng lớn nhằm xây một tàu ngoài trái đất ko người lái đối với với người lái.)

6. One of the largest meteorites found on Earth is the Hoba from southwest Africa, which weighs about 54,000 kilogam.

(Một trong mỗi mẩu thiên thạch lớn số 1 bên trên Trái Đất là Hoba kể từ tây-nam châu Phi, nặng nề khoảng chừng 54,000kg.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Which verbs go with which phrases? 

(Động kể từ nào là cút với những cụm kể từ sau?)

Lời giải chi tiết:

1. f

2. d

3. e

4. a

5. c

6. b

1. to lớn launch a spacecraft (phóng tàu vũ trụ)

2. to lớn orbit Earth (quay xung quanh Trái Đất)

3. to lớn experience microgravity (trải nghiệm hiện trạng ko trọng lực)

4. to lớn live aboard the ISS (sống ở trạm ISS)

5. to train to become an astronaut (tập luyện nhằm phát triển thành phi hành gia)

6. to lớn bởi experiments (làm thí nghiệm)

Bài 3 a

Video chỉ dẫn giải

3. a. These are the things that Jack had done before his birthday buổi tiệc ngọt last week. Report them to lớn your partner.

(Đây là những việc tuy nhiên Jack đã từng trước buổi tiệc sinh nhật tuần trước đó. Kể lại với chúng ta của tôi.)

clean the house                 make a cake                 huyệt up balloons                 buy candles

select a nice music playlist                 choose a funny movie

1. clean the house: ___________

2. make a cake: ___________

3. huyệt up balloons:  ___________

4. buy candles: ___________

5. select a nice music playlist: ___________

6. choose a funny movie: ___________

Lời giải chi tiết:

1. He had cleaned the house.

(Anh ấy tiếp tục quét dọn ngôi nhà.)

2. He had made a cake.

(Anh ấy đã từng bánh.)

3. He had hung up balloons.

(Anh ấy tiếp tục treo bóng lên.)

4. He had bought candles.

(Anh ấy tiếp tục mua sắm nến.)

5. He had selected a nice music playlist.

(Anh ấy tiếp tục chọn một list nhạc hoặc.)

6. He had chosen a funny movie.

(Anh ấy tiếp tục lựa chọn 1 tập phim vui nhộn.)

Bài 3 b

3b. Look at the following training tasks that Mai had completed before she became a professional astronaut. Report them to lớn your partner.

(Nhìn vô những bài bác rèn luyện sau tuy nhiên Mai tiếp tục hoàn thiện trước lúc phát triển thành phi hành gia chuyến nghiệp. Kể lại với chúng ta của người tiêu dùng.)

pass a swimming test                 study spacecraft systems                 learn about the ISS

experience microgravity                 take parabolic flights                 try crew activities

1. pass a swimming test: ____________

2. learn about the ISS: ____________

3. take parabolic flights: ____________

4. study spacecraft systems: ____________

5. experience microgravity: ____________

6. try crew activities: ____________

Lời giải chi tiết:

1. She had passed a swimming test.

(Cô ấy tiếp tục băng qua bài bác đánh giá lượn lờ bơi lội.)

2. She had learnt about the ISS.

(Cô ấy tiếp tục học tập về ISS.)

3. She had taken parabolic flights.

Xem thêm: hack blox fruit trên điện thoại

(Cô ấy tiếp tục test những chuyến cất cánh tế bào phỏng.)

4. She had studied spacecraft systems.

(Cô ấy tiếp tục phân tích khối hệ thống tàu không khí.)

5. She had experienced microgravity.

(Cô ấy tiếp tục thưởng thức hiện trạng ko trọng tải.)

6. She had tried crew activities.

(Cô ấy tiếp tục test những sinh hoạt nằm trong phi hành đoàn.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Circle the best answer.

(Khoanh tròn trặn đáp án chính nhất.) 

1. A visit to lớn the ISS will be a life-changing experience whose/when/ X you'll never forget.

2. Have you talked to lớn the student which/who/X has won this year's karate championship? He's over there.

3. Have you heard of Kepler-186f? It's a planet which/ who/X is similar in size to lớn Earth.

4. ‘The Martian? That's exactly the film whose/ when/X I've been reading about!' Phuc said.

5. Could we meet in the café who/when/where we saw each other last time?

6. Becoming an astronaut is one profession who/X/that needs a lot of training.

Lời giải chi tiết:

1. X

2. who

3. which

4. X

5. where

6. that

1. A visit to lớn the ISS will be a life-changing experience X you'll never forget.

(Chuyến tham ô quan liêu cho tới ISS là một trong những thưởng thức lênh láng thử thách tuy nhiên các bạn sẽ ko lúc nào quên.)

2. Have you talked to lớn the student who has won this year's karate championship? He's there.

(Bạn tiếp tục bao gờ chuyện trò với học viên tiếp tục giàng giải vô địch karate. Em ấy trên đây,)

3. Have you heard of Kepler-186f? It's a planet which is similar in size to lớn Earth.

(Bạn với từng nghe về Kepler -186 f? Nó là một trong những hành tinh ranh tương tự động độ dài rộng của Trái Đất.)

4. 'The Martian? That's exactly the film X I've been reading about!’ Phuc said.

("Người sao hỏa? Đó và đúng là tập phim tôi tiếp tục phát âm," Phúc rằng.)

5. Could we meet in the café where we saw each other last time?

(Chúng tao rất có thể gặp gỡ nhau vô quán cafe điểm tất cả chúng ta tiếp tục gặp gỡ nhau đợt trước không?)

6. Becoming an astronaut is one profession that needs a lot of training.

(Trở trở nên phi hành gia là một trong những sự nghiệp cần thiết nhiều luyện tập.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAME: THE LONGEST SENTENCE IN THE WORLD! 

(Trò chơi: câu lâu năm nhất bên trên thế giới)

As a class, agree on a famous person/thing that will be described. In groups, pass a piece of paper around among the group members. Each thành viên adds a defining relative clause to lớn describe the person. After five minutes, the group which has the longest sentence is the winner.

(Trong cả lớp, thống nhất lựa chọn 1 người hay là 1 vật phổ biến sẽ tiến hành mô tả. Trong group, chuyền 1 mẩu giấy tờ cho những member vô group. Mỗi member thêm 1 mệnh đề mối quan hệ nhằm tế bào mô tả người cơ. Sau 5 phút, group nào là với câu lâu năm nhất tiếp tục thắng.)

Alternatively, each group can choose a famous person (without mentioning his/her name) and write a sentence as long as possible with relative clauses for other groups to lớn guess who the person being described is.

(Tương tự động, từng group rất có thể lựa chọn 1 người phổ biến ( ko nhắc tên) và viết lách những câu lâu năm nhất rất có thể với mệnh đề mối quan hệ mang đến group không giống đoán người đang rất được tế bào mô tả là ai.)

Example: (a footballer)

(Ví dụ: một cầu thủ)

    This is a footballer who comes from Britain… (Đây là cầu thủ người Anh.)

    …who used to lớn play for Manchester United… (người từng nghịch ngợm mang đến MU)

    …who is married to lớn a famous singer… (kết thơm với ca sĩ nổi tiếng)

    …who has four children… (có 4 người con)

It’s David Beckham! (Đó là David Beckham!)

Lời giải chi tiết:

Example 1:

This is a male singer... (Đây là một trong những phái mạnh ca sĩ ...)

...who is a Canadian... (... người Canada ...)

...who is born in 1994... (... người sinh vào năm 1994 ...)

...who became the first artist to lớn have 7 songs from a debut record chart on Billboard Hot 100...

(... người đang trở thành người nghệ sỹ trước tiên với 7 bài bác hát kể từ bảng xếp thứ hạng kỷ lục đầu tay bên trên Billboard Hot 100 ...)

...who has a famous single called “Baby”... (... người dân có đĩa đơn phổ biến "Baby" ...)

=> It's Justin Bieber! (Đó là Justin Bieber!)

Example 2:

This is a politician coming from America... (Đây là một trong những chủ yếu trị gia tới từ Mỹ ...)

... who was the first Đen to lớn hold the president of USA. (là người domain authority đen giòn trước tiên lưu giữ chức tổng thống Hoa Kỳ.)

... who had 8 years of working in White house. (người tiếp tục với 8 năm thao tác bên trên Nhà Trắng.)

... who was recognized to lớn be one of the most powerful people in the world.

(người được thừa nhận là một trong những trong mỗi người quyền lực tối cao nhất toàn cầu.)

=> It's Barack Obama. (Đó là Barack Obama.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Role-play. In groups of four, take turns to lớn be two interviewers for 4Teen radio station and two astronauts who have spent time on the ISS. The interview should focus on daily life on the ISS.

(Phân vai. Nhóm 4 người thay cho phiên nhau vô nhì cuộc phỏng vấn mang đến đài phân phát thanh 4Teen và nhì phi hành gia từng ở ISS. Buổi phỏng vấn nên triệu tập vô cuộc sống hằng ngày bên trên ISS.)

Lời giải chi tiết:

- Did you have không lấy phí time when you were on the ISS? What did you bởi in your không lấy phí time?

(Bạn với thời hạn rảnh Khi phía trên ISS không? quý khách đã từng gì vô thời hạn rảnh?)

- What food did you usually eat when you were on the ISS? Did the food taste good?

(Thức ăn nào là chúng ta thông thường ăn Khi phía trên ISS? Thức ăn với ngon không?)

- How did you communicate with your family and friends? How often bởi you communicate with them?

(Làm thế nào là chúng ta liên hệ với mái ấm gia đình và đồng minh của bạn? quý khách với thông thường xuyên liên hệ với chúng ta không?)

- Did you have any problem with your teammates when working in the ISS? How did you solve these problems?

(Bạn với gặp gỡ yếu tố gì với đồng team Khi thao tác vô ISS không? Làm thế nào là chúng ta xử lý những yếu tố này?)

- What did you find most difficult when living in the ISS? How did you overcome this difficulty? 

(Điều gì thực hiện chúng ta cảm nhận thấy trở ngại nhất lúc sinh sống vô ISS? Làm thế nào là chúng ta băng qua trở ngại này?)


Bình luận

Chia sẻ

 • Project Unit 10 trang 57 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng ăn ý bài bác tập luyện Project Unit 10, với đáp án và câu nói. giải chi tiết

 • Skills 2 Unit 10 trang 55 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Look at the pictures and discuss with your partner what is happening in them. Can you guess what the recording is about? Now listen and kiểm tra.

 • Skills 1 Unit 10 trang 54 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Do you recognise the Vietnamese astronaut in these photos? Discuss with a partner what you know about him. Then turn the page around and read the Quick Facts box.

 • Communication Unit 10 trang 52 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Put a tick (√) under the things you think that astronauts bởi and a cross (X) under the things they don't. Then read the text and kiểm tra answers.

 • A Closer Look 2 Unit 10 trang 50 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Look at the timeline and put the verbs in brackets into the correct tense.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng có nhiệm vụ

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định chung học viên lớp 9 học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.