tiếng anh lớp 6 trang 64

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 trang 64

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Reading the passages and decide who says sentences 1-5.

(Đọc những đoạn văn và ra quyết định ai phát biểu những câu 1-5.)

I often go to tướng Times Square with my parents to tướng welcome the New Year. When the clock strikes midnight, colourful fireworks light up the sky. Everybody cheers and sings.

On New Year's Day, we dress beautifully and go to tướng our grandparents' houses. We wish them Happy New Year and they give us lucky money. Then we go out and have a day full of fun.

I learn some customs about Tet from my parents. People give rice to tướng wish for enough food and buy salt to tướng wish for good luck. Dogs are lucky animals but cats are not. A cat's cry sounds lượt thích "poor" in Vietnamese.

A. Russ      B. Wu       C. Mai

Statements

Who

1. Dogs are lucky animals.

2. We welcome the New Year at Times Square.

3. Children get lucky money.

4. We give rice to tướng wish for enough food.

5. Children dress beautifully.

C

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài bác đọc:

Russ – Mỹ: Tôi thông thường nằm trong cha mẹ cho tới Quảng ngôi trường Thời đại để tiếp năm mới tết đến. Khi đồng hồ đeo tay điểm nửa tối, những chùm pháo bông chan chứa sắc tố thắp sáng sủa khung trời. Mọi người khích lệ và hát.

Wu – Trung Quốc: Ngày Tết, công ty chúng tôi ăn diện rất đẹp và về căn nhà các cụ nước ngoài. Chúng tôi chúc chúng ta năm mới tết đến niềm hạnh phúc và chúng ta mang lại công ty chúng tôi mừng tuổi. Sau bại liệt công ty chúng tôi đi dạo và sở hữu một ngày chan chứa thú vui.

Mai – Việt Nam: Tôi học tập một số trong những phong tục về Tết kể từ phụ thân u tôi. Người tớ mang lại gạo nhằm cầu ngóng đầy đủ ăn, mua sắm muối hạt nhằm ước may mắn. Chó là loại động vật hoang dã như mong muốn tuy nhiên mèo thì ko. Tiếng kêu của mèo nghe tương tự "nghèo" nhập giờ đồng hồ Việt.

Lời giải chi tiết:

Statements

(Câu nói)

Who

(Ai)

1. Dogs are lucky animals.

(Chó là loại vật như mong muốn.)

2. We welcome the New Year at Times Square.

(Chúng tôi đón năm mới tết đến bên trên Quảng ngôi trường Thời đại.)

3. Children get lucky money.

(Trẻ em được mừng tuổi.)

4. We give rice to tướng wish for enough food.

(Chúng tớ mang lại gạo nhằm ngóng sở hữu đầy đủ đồ ăn.)

5. Children dress beautifully.

(Trẻ em ăn diện rất đẹp.)

C

A

B

C

B

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Test your memmory!

Tick (✓) the things which appear in the passages and cross (x) the ones which don't.

(Kiểm tra kĩ năng ghi nhớ của em! Đánh vệt (✓) vấn đề xuất hiện nay nhập bài bác phát âm và khắc ghi (x) mang lại vấn đề ko xuất hiện nay nhập bài bác phát âm.)

a. lucky money

b. a day full of fun

c. a cat's cry

d. decorating the house

e. fireworks

f. saying wishes

g. cheering and singing

h. visiting relatives

Phương pháp giải:

a. lucky money: chi phí lì xì

b. a day full of fun: một ngày tràn đầy niềm vui

c. a cat's cry: tiếng mèo kêu

d. decorating the house: tô điểm nhà

e. fireworks: pháo hoa

f. saying wishes: chúc điều đảm bảo chất lượng đẹp

g. cheering and singing: reo hò và hát

h. visiting relatives: thăm chúng ta hàng

Lời giải chi tiết:

- The things appear in the passages: a, b, c, e, f, g

(Những vấn đề xuất hiện nay nhập bài bác đọc: a, b, c, e, f, g)

- The things don't appear in the passages: d, h

(Những vấn đề ko xuất hiện nay nhập bài bác đọc: d, h)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: tái sinh đam mỹ

Speaking

3. Work in groups. These are some activities from the reading passages in 1. Tell your group if you bởi them during Tet.

(Làm việc theo gót group. Có một số trong những hoạt động và sinh hoạt kể từ bài bác phát âm bài bác 1. Kể mang lại group em nghe em sở hữu thực hiện những hoạt động và sinh hoạt này vào trong ngày Tết ko.)

Example: 

(Ví dụ: )

go to tướng Times Square to tướng welcome the New Year

=> I don't go to tướng Times Square to tướng welcome the New Year.

(Tôi ko cho tới Quảng ngôi trường Thời đại để tiếp Năm mới mẻ.)

1. watch fireworks on New Year's Eve

(xem pháo bông nhập tối uỷ thác thừa)

2. sing when the New Year comes

(hát khi Năm mới mẻ đến)

3. get lucky money

(nhận lì xì)

4. go out and have fun

(đi vui sướng chơi)

5. dress beautifully

(ăn khoác đẹp)

6. buy salt for happiness

(mua muối hạt sẽ được hạnh phúc)

Lời giải chi tiết:

- I always watch fireworks on New Year's Eve.

(Tôi luôn luôn coi pháo bông nhập tối uỷ thác quá.)

- I don’t sing when the New Year comes.

(Khi Tết cho tới tôi ko hát.)

- I always get lucky money at Tet.

(Tết này tôi cũng khá được mừng tuổi.)

- I usually go out and have fun with my friends.

(Tôi thông thường cút vui sướng nghịch tặc với bằng hữu.)

- I always dress beautifully at Tet.

(Tôi luôn luôn ăn diện rất đẹp nhập cơ hội Tết.)

- I don’t buy salt for happiness.

(Tôi ko mua sắm muối hạt để sở hữu thú vui.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in groups. Read the list and discuss what you should or shouldn't bởi at Tet.

(Làm việc theo gót group. Đọc list và thảo luận việc em nên hoặc tránh việc thực hiện nhập cơ hội Tết.)

- break things

- make a wish

- dress beautifully

- say "Have fun!" to tướng friends

- help decorate our houses

- play games all night

- invite friends home

- ask for lucky money

- play loud music

 Example: 

(Ví dụ: )

A: We should dress beautifully at Tet.

(Chúng tớ nên ăn diện rất đẹp vào trong ngày Tết.)

B: I agree. Should we ask for lucky money?

(Mình đồng ý. Chúng bản thân sở hữu nên van lơn mừng tuổi ko nhỉ?)

C: No, we shouldn't.

(Không, tất cả chúng ta tránh việc.)

Phương pháp giải:

 - break things: làm vỡ đồ

- make a wish: có điều ước

- dress beautifully: ăn khoác đẹp

- say "Have fun!" to tướng friends: nói “Chúc vui sướng vẻ” với bạn

- help decorate our houses: chung tô điểm căn nhà cửa

- play games all night: nghịch tặc trò nghịch tặc cả đêm

- invite friends home: mời chúng ta cho tới căn nhà chơi

- ask for lucky money: hỏi van lơn chi phí lì xì

- play loud music: chơi nhạc to

Lời giải chi tiết:

A: We should help decorate our houses.

(Chúng tớ nên chung tô điểm căn nhà cửa ngõ.)

B: I agree. Should we play games all night?

(Mình đồng ý. Chúng bản thân sở hữu nên nghịch tặc trò nghịch tặc  cả tối ko nhỉ?)

C: No, we shouldn't.

(Không, tất cả chúng ta tránh việc.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

Xem thêm: những câu nói hay khi đi chùa

5. 

6. 

7.