tiếng anh lớp 8 unit 1 my friends

Bình chọn:

4.2 bên trên 1030 phiếu

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 8 unit 1 my friends

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 1 Tiếng Anh 8 Tổng ăn ý kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh lớp 8 unit 1 Xem cụ thể

Thì thời điểm hiện tại đơn - The simple present tense

Thì thời điểm hiện tại đơn thao diễn miêu tả một thói quen thuộc hoặc việc thông thường thực hiện ở tiến độ thời điểm hiện tại.

Xem cụ thể

Thì quá khứ đơn - The simple past tenseThì quá khứ đơn thao diễn miêu tả một hành vi xẩy ra và xong xuôi hẳn nhập một điểm thời hạn hoặc khoảng tầm thời hạn xác lập nhập quá khứ. Xem cụ thể

Quảng cáo

decumar

Getting started - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8Describe these groups of friends and their favorite activities. (Hãy tế bào miêu tả những group các bạn và những sinh hoạt mà người ta yêu thương mến.) Xem câu nói. giải

Listen and read - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8

Xem thêm: phân tích bài thu vịnh

Practice the dialogue with a partner.

Xem câu nói. giải

Speak - Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 8Read the dialogue Xem câu nói. giải Read - Unit 1 trang 13 SGK Tiếng Anh 8Choose the best answer and write. (Hãy lựa chọn và ghi chép câu vấn đáp trúng nhất) Xem câu nói. giải

Write - Unit 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 8

Read the information about Tam. (Hãy gọi vấn đề ghi chép về Tâm.)

Xem câu nói. giải

Language focus - Unit 1 trang 16 SGK Tiếng Anh 84. Complete the dialogues. Use (not) adjective + enough. (Hoàn trở thành đối thoại, sử dụng (not) adjective + enough.) Xem câu nói. giải