tính điện trở tương đươngBài viết lách Cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau, mạch tuy vậy tuy vậy, mạch cầu với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau, mạch tuy vậy tuy vậy, mạch cầu.

Cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau, mạch tuy vậy tuy vậy, mạch cầu

A. Phương pháp & Ví dụ

    - Mạch năng lượng điện vướng tiếp nối đuôi nhau những năng lượng điện trở: R = R1 + R2 + ... + Rn

Bạn đang xem: tính điện trở tương đương

Quảng cáo

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    - Mạch năng lượng điện vướng tuy vậy song những năng lượng điện trở:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Nếu sở hữu 2 năng lượng điện trở:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Nếu sở hữu n - R0 tương đương nhau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    - Mạch năng lượng điện trở phức tạp sở hữu đoạn nối tắt (dây nối ko năng lượng điện trở) thì:

    + Đồng nhất những điểm nằm trong năng lượng điện thế (chập mạch).

    + Vẽ lại sơ vật dụng lí thuyết và triển khai đo lường và tính toán theo gót sơ vật dụng.

Quảng cáo

    - Trong tình huống đoạn mạch sở hữu kết cấu đối xứng, hoàn toàn có thể lí luận nhờ vào sự đối xứng nhằm lăm le những điểm hệt nhau về năng lượng điện thế.

    Trường hợp ý quánh biệt

    Mạch cầu cân nặng bằng: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    Ta quăng quật R5 hoặc chập 2 điểm M và N lại và vẽ lại mạch như 1 trong 2 hình sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    Mạch cầu ko cân nặng bằng: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    Ta trả kể từ mạch tam giác lịch sự mạch hình sao hoặc ngược lại.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Ví dụ 1:Cho đoạn mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong số đó R1 = 10Ω, R2 = 6Ω, R3 = 2Ω, R4 = 2Ω, R5 = 4Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch cơ.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Quảng cáo

Hướng dẫn:

    + Vì R3 và R5 vướng tiếp nối đuôi nhau nên tao có: R35 = R3 + R5 = 6Ω

    + Vì R4 vướng tuy vậy song với R35 nên:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Vì R1 vướng tiếp nối đuôi nhau với R345 nên: R1345 = R1 + R345 = 10 + 1,5 = 11,5Ω

    + Vì R2 vướng tuy vậy song với R1345 nên:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Ví dụ 2:Cho đoạn mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong số đó R1 = 6Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch cơ.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

    + Gọi M là vấn đề nối thân thiết năng lượng điện trở R2 và R3. M và A nối thẳng cùng nhau nên M trùng với A.

    + Gọi N là vấn đề nối thân thiết năng lượng điện trở R1 và R2. N và B nối thẳng cùng nhau nên N trùng với B.

    Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Vì (R1 // R2 // R3) nên:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Ví dụ 3: Cho đoạn mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong số đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, R3 = 10Ω, R4 = 10Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch cơ.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

Quảng cáo

    + Gọi M là vấn đề nối thân thiết năng lượng điện trở R2 , R3 và R4.

    Mạch năng lượng điện được vẽ lại như sau:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Vì (R3 // R4) nên:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Vì (R2 nt R34) nên:

    + Vì (R1 // R234) nên:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Ví dụ 4: Ba năng lượng điện trở R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Hỏi sở hữu từng nào cơ hội vướng những năng lượng điện trở này với nhau? Tìm năng lượng điện trở tương tự trong những tình huống.

Hướng dẫn:

    Các cơ hội vướng 3 năng lượng điện trở R1, R2, R3 là:

    – [R1 nt R2 nt R3]: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 1 + 2 + 3 = 6Ω.

    – [R1 // R2 // R3]:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    – [R1 nt (R2 // R3)]:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    – [R1 // (R2 nt R3)]:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    – [R2 nt (R1 // R3)]:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    – [R2 // (R1 nt R3)]:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    – [R3 nt (R1 // R2)]:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    – [R3 // (R1 nt R2)]:

Xem thêm: đấu phá chi vô thượng chi cảnh

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    Vậy: Có 8 cơ hội vướng 3 năng lượng điện trở R2, R1, R3 như bên trên.

Ví dụ 5: Dây dẫn sở hữu năng lượng điện trở R = 144 Ω. Phải hạn chế chạc đi ra từng nào đoạn đều nhau nhằm Lúc vướng những đoạn cơ tuy vậy song nhau, năng lượng điện trở tương tự là 4Ω?

Hướng dẫn:

    Điện trở của từng đoạn chạc sau thời điểm hạn chế là:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    Điện trở tương tự của n đoạn chạc tương đương nhau vướng // :

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Ví dụ 6: Có nhị loại năng lượng điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω. Hỏi cần cần thiết từng loại bao nhiêu kiểu nhằm Lúc ghép tiếp nối đuôi nhau, bọn chúng sở hữu năng lượng điện trở tương tự là 55Ω?

Hướng dẫn:

    Gọi x là số năng lượng điện trở R1, hắn là số năng lượng điện trở R2 cần thiết dùng: x, hắn nguyên vẹn, dương.

    – Điện trở tương tự Lúc hệ ghép nối tiếp:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    – Vì hắn nguyên vẹn, dương nên: 11 – 0,6x ≥ x ⇒ x ≤ 18,3.

    • x = 0 ⇒ hắn = 11: mạch bao gồm 11 năng lượng điện trở R2 ghép tiếp nối đuôi nhau.

    • x = 5 ⇒ hắn = 8 : mạch bao gồm 5 năng lượng điện trở R1 và 8 năng lượng điện trở R2 ghép tiếp nối đuôi nhau.

    • x = 10 ⇒ hắn = 5: mạch bao gồm 10 năng lượng điện trở R1 và 5 năng lượng điện trở R2 ghép tiếp nối đuôi nhau.

    • x = 15 ⇒ hắn = 2: mạch bao gồm 15 năng lượng điện trở R1 và 2 năng lượng điện trở R2 ghép tiếp nối đuôi nhau.

Ví dụ 7: Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường R1 = R3 = 2Ω, R2 = R5 = 4Ω, R4 = 5Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Hướng dẫn:

    + Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án mạch cầu ko cân đối.

    + Trước tiên tao trả mạch sở hữu dạng tam giác AMN trở thành mạch hình sao.

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    Với: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Mạch năng lượng điện được vẽ lại đẩy đầy đủ hình.

    Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Lại có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Vậy năng lượng điện trở tương tự của mạch là:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

B. Bài tập

Bài 1. Tính năng lượng điện trở tương tự của những đoạn mạch năng lượng điện hình mặt mày, hiểu được những năng lượng điện trở đều đều nhau và vị R = 12Ω

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

    a) Hình 1: Vì R1 và R2 vướng tiếp nối đuôi nhau nên tao có: R = R1 + R2 = 24 Ω

    b) Hình 2: Vì R2 và R3 vướng tiếp nối đuôi nhau nên tao có: R23 = R2 + R3 = 24 Ω

    + Vì R1 vướng tuy vậy song với R23 nên:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    c) Hình 3 : Vì R2 và R3 vướng tiếp nối đuôi nhau nên tao có: R23 = R2 + R3 = 24 Ω

    + Vì R1 vướng tuy vậy song với R23 nên:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Vì R vướng tiếp nối đuôi nhau với R1-23 nên: R = R + R1-23 = 12 + 8 = 20Ω

Bài 2. Hai chạc dẫn, Lúc vướng tiếp nối đuôi nhau sở hữu năng lượng điện trở rộng lớn tất tả 6,25 phiên Lúc vướng tuy vậy tuy vậy. Tính tỉ số năng lượng điện trở của nhị chạc.

Lời giải:

    Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Bài 3. Có nhị loại năng lượng điện trở 5Ω và 7Ω. Tìm số năng lượng điện trở từng loại sao mang lại Lúc ghép tiếp nối đuôi nhau tao được năng lượng điện trở tổng số là 95Ω với số năng lượng điện trở nhỏ nhất.

Lời giải:

    Gọi x và hắn theo thứ tự là số năng lượng điện trở loại 5Ω và 7Ω (với x và hắn là những số nguyên vẹn ko âm)

    + Theo đưa ra tao có: 5x + 7y = 95 Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

    + Vì x ≥ 0 ⇒ Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án ⇒ hắn ≤ 13,6(*)

    + Để x là số nguyên vẹn ko âm thì hắn cần là bội của 5 hoặc hắn = 0 và vừa lòng ĐK (*). Vậy: hắn = 0 thì x = 19; hoặc hắn = 5 thì x = 12; hoặc hắn = 10 thì x = 5

    Vì tổng số năng lượng điện trở nhỏ nhất nên lựa chọn x = 5 và hắn = 10. Vậy cần cần thiết tối thiểu 5 năng lượng điện trở loại 5Ω và 10 năng lượng điện trở loại 7Ω.

Bài 4. Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. tường R1 = R3 = 2Ω, R2 = R5 = 4Ω, R4 = 4Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của mạch

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Lời giải:

    Ta có: Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án mạch cầu cân đối nên loại năng lượng điện qua quýt R5 vị 0 nên quăng quật đoạn R5 lên đường tao sở hữu mạch (R1 nt R2)// (R3 nt R4).

    Ta có: R12 = R1 + R2 = 2 + 4 = 6, R34 = R3 + R4 = 2 + 4 = 6

    Vậy năng lượng điện trở tương tự của mạch:

Vật Lí lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 sở hữu đáp án

Xem tăng những dạng bài bác luyện Vật Lí lớp 11 sở hữu vô đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Trắc nghiệm tính điện trở tương đương mạch tiếp nối đuôi nhau, mạch tuy vậy tuy vậy, mạch cầu
 • Dạng 2: Định luật Ôm mang lại đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau và tuy vậy song
 • Trắc nghiệm Định luật Ôm mang lại đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau và tuy vậy song
 • Dạng 3: Tìm số chỉ của Ampe tiếp và Vôn kế
 • Trắc nghiệm Tìm số chỉ của Ampe tiếp và Vôn tiếp
 • 50 bài bác luyện trắc nghiệm Định luật Ôm mang lại đoạn mạch chỉ mất năng lượng điện trở R sở hữu đáp án (phần 1)
 • 50 bài bác luyện trắc nghiệm Định luật Ôm mang lại đoạn mạch chỉ mất năng lượng điện trở R sở hữu đáp án (phần 2)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tường thành không cô độc

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


dinh-luat-om-cho-doan-mach-chi-co-dien-tro-r.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học