toán 5 trang 136

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán 5 trang 136

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) 24 phút 12 giây : 4 ;                                b) 35 giờ 40 phút : 5;

c) 10 giờ 48 phút : 9 ;                                  d) 18,6 phút : 6.

Phương pháp giải:

- Ta bịa tính như so với quy tắc phân chia những số bất ngờ.

- Chia từng số đo ở số bị phân chia cho số phân chia (theo trật tự kể từ trái khoáy quý phái phải).

- Khi tính sau từng thành phẩm tớ cần ghi đơn vị chức năng đo ứng.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một người thợ thuyền thao tác làm việc kể từ khi 7 giờ một phần hai tiếng cho tới 12 giờ và thực hiện được 3 công cụ. Hỏi tầm người cơ thực hiện 1 công cụ không còn từng nào thời gian?

Phương pháp giải:

- Tính thời hạn người cơ thực hiện 3 công cụ = 12 giờ – 7 giờ một phần hai tiếng.

- Tính thời hạn người cơ thực hiện 1 công cụ = thời hạn người cơ thực hiện 3 công cụ : 3.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: truyện tranh hài hước

Tóm tắt

3 dụng cụ: kể từ 7 giờ một phần hai tiếng cho tới 12 giờ

1 dụng cụ: ....?

Bài giải

Người cơ thực hiện 3 công cụ không còn số thời hạn là:

            12 giờ – 7 giờ một phần hai tiếng = 4 giờ 30 phút

Trung bình người cơ thực hiện 1 công cụ không còn số thời hạn là:

            4 giờ một phần hai tiếng : 3 = 1 giờ 30 phút

                               Đáp số: 1 giờ một phần hai tiếng.

Lý thuyết

a) Ví dụ 1 : Hải tranh tài 3 ván cờ không còn 42 phút 30 giây. Hỏi tầm Hải tranh tài từng ván cờ không còn bao lâu ?

Ta cần tiến hành quy tắc chia:

                42 phút 30 giây : 3 = ?

Ta bịa tính rồi tính như sau:

Vậy:      42 phút 30 giây : 3 = 14 phút 10 giây.

b) Ví dụ 2 : Một vệ tinh anh tự tạo tảo xung xung quanh Trái Đất 4 vòng không còn 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh anh cơ tảo xung xung quanh Trái Đất 1 vòng không còn bao lâu ?

Ta cần tiến hành quy tắc chia:

                7 giờ 40 phút : 4 = ?

Xem thêm: giải bài tập tiếng anh lớp 5

Ta bịa tính rồi tính như sau:

Vậy:      7 giờ 40 phút : 4 = 1 giờ 55 phút.