toán lớp 4 trang

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ tương đối đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Viết số tương thích vô bên dưới từng vạch của tia số: 

b) Viết số tương thích vô khu vực chấm: 36 000 ; 37 000 ;  ... ;  ... ;  ... ;  41 000 ;  ... 

Phương pháp giải:

a) Quan sát tớ thấy nhì vạch cạnh nhau bên trên tia số rộng lớn kém cỏi nhau 10 000 đơn vị chức năng.

b) Dãy số đang được nghĩ rằng sản phẩm số tròn xoe ngàn, nhì số ngay lập tức nhau rộng lớn kém cỏi nhau 1000 đơn vị chức năng.

Lời giải chi tiết:

a) 

b) 36000 ;  37000 ;  38000 ;  39000 ;  40000 ;  41000 ;  42000.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết bám theo mẫu:

Phương pháp giải:

Ta phát âm (hoặc viết) những số đương nhiên bám theo trật tự kể từ ngược sang trọng nên.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

a) Viết từng số sau trở thành tổng (theo mẫu): 8723; 9171; 3082; 7006.

    Mẫu:         8723 = 8000 + 700 + trăng tròn + 3

b) Viết bám theo mẫu:

Xem thêm: unit 10 our houses in the future

    Mẫu:         9000 + 200 + 30 + 2 = 9232

     7000 + 300 + 50 + 1                                   6000 + 200 + 3

     6000 + 200 + 30                                         5000 + 2

Phương pháp giải:

- Xác định vị trị của từng chữ số bám theo những sản phẩm.

- Viết số đang được bên dưới dưới dạng tổng tương tự động như ví dụ kiểu.

Lời giải chi tiết:

a) 9171 = 9000 + 100 + 70 + 1

    3082 = 3000 + 80 +2

    7006 = 7000 + 6

b) 7000 + 300 + 50 + 1 = 7351

    6000 + 200 + 3 = 6203

    6000 + 200 + 30 = 6230

    5000 + 2 = 5002

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tính chu vi những hình sau: 

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội mò mẫm chu vi những hình:

- Chu vi hình tứ giác = Tổng phỏng lâu năm 4 cạnh

- Chi vi hình chữ nhật = (Chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

- Chu vi hình vuông vắn = Độ lâu năm một cạnh x 4

Lời giải chi tiết:

- Chu vi hình tứ giác ABCD là:

            6 + 4 + 3 + 4 = 17 (cm)

- Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

            (4 + 8) × 2 = 24 (cm)

- Chu vi hình vuông vắn GHIK là:

Xem thêm: thời sự 19h vtv1

           5 × 4 = trăng tròn (cm)

Đáp số: 17 centimet, 24 centimet, trăng tròn cm

Loigiaihay.com