toán lớp 5 quãng đường

Tổng phù hợp đề đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và điều giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: toán lớp 5 quãng đường

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Một ca nô cút với véc tơ vận tốc tức thời \(15,2km/\)giờ. Tính quãng lối đi được của ca nô nhập \(3\) giờ.

Phương pháp giải:

Muốn tính quãng đàng tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

                            \(s = v × t\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 15,2 km/giờ

Thời gian: 3 giờ

Quãng đường: ...km?

Bài giải

Quãng lối đi được của ca nô nhập \(3\) giờ là:

\(15,2 × 3 = 45,6\; (km)\) 

          Đáp số: \(45,6km\).

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một người cút xe đạp điện nhập \(15\) phút với véc tơ vận tốc tức thời \(12,6 km/\)giờ. Tính quãng lối đi được của những người tê liệt.

Phương pháp giải:

- Đổi số đo thời hạn thanh lịch đơn vị chức năng giờ.

- Tính quãng đàng tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

                           \(s = v \times t\)

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thời gian: 15 phút

Vận tốc: 12,6km/giờ

Quãng đường: ...km?

Đổi \(15\) phút \(= 0,25\) giờ.

Quãng lối đi được của xe đạp điện là:

 \(12,6 × 0,25 = 3,15\;(km)\)

                  Đáp số: \(3,15km\).

Xem thêm: lời bài hát trang ngã tư không đèn

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một xe pháo máy cút kể từ A khi 8 giờ đôi mươi phút với véc tơ vận tốc tức thời 42km/giờ, cho tới B khi 11 giờ. Tính chừng nhiều năm quãng đàng AB.

Phương pháp giải:

- Tính thời hạn xe pháo máy cút kể từ A cho tới B = thời hạn khi cho tới B - thời hạn cút kể từ A.

- Đổi thành phẩm vừa phải tìm ra thanh lịch số đo với đơn vị chức năng là giờ.

- Tính quãng đàng tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đi kể từ A: 8 giờ đôi mươi phút

Đến B: 11 giờ

Vận tốc 42km/giờ

Quãng đàng AB: ....?

Bài giải

Xe máy cút kể từ A cho tới B không còn số thời hạn là : 

       11 giờ – 8 giờ đôi mươi phút = 2 tiếng 40 phút

Đổi: 2 tiếng 40 phút = \(2\dfrac{40}{60}\) giờ = \(2\dfrac{2}{3}\) giờ = \(\dfrac{8}{3}\) giờ.

Độ nhiều năm quãng đàng AB là :

                  42 × \( \dfrac{8}{3}\) = 112 (km)

                                    Đáp số: 112km.

Lý thuyết

a) Bài toán 1: Một xe hơi cút nhập 4 giờ với véc tơ vận tốc tức thời 42,5km/giờ. Tính quãng lối đi được của xe hơi.

Bài giải:

Quãng đàng xe hơi cút được nhập 4 giờ là:

42,5 × 4 = 170 (km)

                    Đáp số: 170km.

Nhận xét: Để tính quãng đàng xe hơi cút được tớ lấy quãng đàng xe hơi cút được trong một giờ hoặc véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi nhân với thời hạn cút.

Muốn tính quãng đàng tớ lấy véc tơ vận tốc tức thời nhân với thời hạn.

Ta có:        \(s = v \times  t\)

b) Bài toán 2 : Một người cút xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 12km/giờ nhập 2 tiếng một phần hai tiếng. Tính quãng đàng người này đã cút được.

Bài giải:

2 giờ một phần hai tiếng = 2,5 giờ

Xem thêm: phim phù đồ duyên thuyết minh

Quãng đàng người này đã cút được là:

12 × 2,5 = 30 (km)

                    Đáp số: 30km.