toán lớp 5 trang 138 139

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 138 139

Video chỉ dẫn giải

Một người cút xe cộ máy cút nhập 3h được 105km. Tính véc tơ vận tốc tức thời của những người cút xe cộ máy.

Phương pháp giải:

Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tao lấy quãng lối phân chia mang đến thời hạn.

                    \(v =  s : t\)

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của những người cút xe cộ máy là: 

105 : 3 = 35 (km/giờ)

              Đáp số: 35km/giờ.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một máy cất cánh bay được 1800km nhập 2,5 giờ. Tính véc tơ vận tốc tức thời của dòng sản phẩm cất cánh.

Phương pháp giải:

Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tao lấy quãng lối phân chia mang đến thời hạn.

                       v =  s : t

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của dòng sản phẩm cất cánh là:

1800 : 2,5 = 720 (km/giờ)

                        Đáp số: 720km/giờ.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một người chạy được 400m trong một phút đôi mươi giây. Tính véc tơ vận tốc tức thời chạy của những người ê với đơn vị chức năng đo là m/giây.

Xem thêm: lời bài hát lê bảo bình lá xa lìa cành

Phương pháp giải:

- Đổi thời hạn quý phái đơn vị chức năng là giây.

- Tính véc tơ vận tốc tức thời tao lấy quãng lối phân chia mang đến thời hạn.

                          v =  s : t

Lời giải chi tiết:

Đổi: 1 phút đôi mươi giây = 80 giây.

Vận tốc chạy của những người ê là:

400 : 80 = 5 (m/giây)

                     Đáp số: 5m/giây.

Lý thuyết

a) Bài toán 1: Một xe hơi cút được quãng lối nhiều năm 170km không còn 4 giờ. Hỏi tầm từng giờ xe hơi ê cút được từng nào ki-lô-mét?

Bài giải:

Trung bình từng giờ tô tô cút được là:

              170 : 4 = 42,5 (km)

                         Đáp số: 42,5km.

Nhận xét: Trung bình từng giờ xe hơi cút được 42,5km. Ta nói vận tốc trung bình hay thưa vắn tắt vận tốc của xe hơi là bốn mươi nhị phẩy năm ki-lô-mét giờ, ghi chép tắt là 42,5 km/giờ.

Vậy véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi là:

                    170 : 4 = 42,5 (km/giờ)

Muốn tính véc tơ vận tốc tức thời tao lấy quãng lối phân chia mang đến thời hạn.

\(v =  s : t\)

b) Bài toán 2: Một người chạy được 60m nhập 10 giây. Tính véc tơ vận tốc tức thời chạy của những người ê.

Bài giải:

Xem thêm: fifa mobile nexon code

Vận tốc chạy của những người ê là:

60 : 10 = 6 (m/giây).

                   Đáp số : 6m/giây.