toán tuổi thơ lớp 5

Đề đua Toán tuổi hạc thơ Tiểu học

Bộ đề chia sẻ Toán tuổi hạc thơ cung cấp ngôi trường lớp 5 năm 2022 - 2023 là tư liệu xem thêm hoặc giành riêng cho những em học viên ôn tập luyện gia tăng những dạng bài xích Toán tuổi hạc thơ đái học tập, mặt khác cũng chính là tư liệu giảng dạy dỗ xem thêm hoặc giành riêng cho những thầy giáo viên tu dưỡng học viên chất lượng tốt. Mời những em và những thầy cô xem thêm.

Bạn đang xem: toán tuổi thơ lớp 5

Đề tham khảo Câu lạc cỗ Toán tuổi hạc thơ môn Toán lớp 5 Số 1

I- Trắc nghiệm

Câu 1: Cho 4 chữ số 1; 2; 3; 4. Viết được từng nào số đem 3 chữ số không giống nhau?

A.10

B. 12

C. 18

D. 24

Câu 2: Tìm x biết: Đề Toán tuổi hạc thơ lớp 5

A. 25

B. 9

C. 29

D. 30

Câu 3: Tìm x biết: 100 x (X + 4,9) = 542,6

x =........

Câu 4: Kết trái ngược của sản phẩm tính Đề Toán tuổi hạc thơ lớp 5 bằng:

Đề Toán tuổi hạc thơ lớp 5

Câu 5: Tích của nhì số là 46,8. Nếu cuống quýt quá số loại nhất lên gấp đôi và cuống quýt quá số loại nhì lên 3 phiên thì tích của nhì số mới nhất là:

A. 6

B. 93,6

C. 140,4

D. 280,8

Câu 6: Trong những luật lệ phân chia tiếp sau đây, luật lệ phân chia này đem thương rộng lớn nhất?

A. 4,26 : 40

B. 42,6 : 0,4

C. 426 : 0,4

D. 426 : 0,04

Câu 7: Tìm 2 số biết tổng của nhì số phân chia mang đến 12 thì được 5 và dư 5. Hiệu 2 số phân chia mang đến 6 thì được 2 và dư 3. Số rộng lớn và số nhỏ nhắn tiếp tục là:

A. 40 và 25

B. 40 và 15

C. 25 và 45

D. 50 và 40

Câu 8: Có toàn bộ 18 trái ngược táo, cam và xoài. Số trái ngược cam vì như thế một nửa số trái ngược táo. Số trái ngược xoài cuống quýt 3 phiên số trái ngược cam. Số trái ngược táo là:

A. 12

B. 3

C. 6

D. 9

Câu 9: Tìm nhì số chẵn thường xuyên x và giống ý cho: x < 12,5 < y

x = ................................. ; nó = ...............................

Câu 10: Trung bình nằm trong của nhì số là 48, hiệu của bọn chúng vì như thế 14. Tìm nhì số cơ.

Câu 11: Một nhà bếp ăn dự trữ đầy đủ gạo mang đến 120 người ăn vô trong suốt 12 ngày. Nếu chỉ mất 80 người thực ăn và nút ăn của từng người là như nhau thì địa điểm gạo dự trữ cơ đầy đủ sử dụng vô từng nào ngày?

A. 18

B. 36

C. 8

D. 16

Câu 12: Kết trái ngược của biểu thức: Đề Toán tuổi hạc thơ lớp 5là:

Đề Toán tuổi hạc thơ lớp 5

II- Tự luận

Câu 13: Tìm một số ít hiểu được nếu như rước số cơ phân chia mang đến 12 thì được thương là 119 và số dư là số dư rộng lớn nhất?

Câu 14: Một miếng vườn hình chữ nhật đem chu vi vì như thế chu vi đám khu đất hình vuông vắn cạnh 80 m. Tính diện tích S miếng vườn. tường rằng nếu như hạn chế chiều lâu năm của miếng vườn chuồn 30 m và tăng chiều rộng lớn tăng 10 m thì miếng vườn phát triển thành hình vuông vắn.

Câu 15: Một ban ngành dự tính một số trong những chi phí để sở hữ một số trong những truyện làm quà tặng cho những con cháu . Tính đi ra nếu như mua sắm loại 4000 đồng / 1 quyển thì một vừa hai phải không còn số chi phí dự tính. Nếu mua sắm loại 3500 đồng /1 quyển thì còn quá 62500 đồng. Hỏi ban ngành cơ dự tính từng nào chi phí để sở hữ truyện?

Đề tham khảo Câu lạc cỗ Toán tuổi hạc thơ môn Toán lớp 5 Số 2

(Thời gian tham thực hiện bài: 60 phút, ko kể thời hạn phó đề)

I- Điền thành quả vô bài xích thực hiện của em

Câu 1: Để số 27a38 phân chia không còn mang đến 9 thì nên thay cho a bằng văn bản số nào?

Câu 2: Phân số nhỏ nhắn nhất trong những phân số Đề Toán tuổi hạc thơ lớp 5 là phân số nào?

Câu 3: Rút gọn gàng phân số\frac{595959}{636363} trở nên phân số tối giản tớ được phân số nào?

Câu 4: Diện tích 1 hình chữ nhật tiếp tục tăng bao nhiêu phiên nếu như cuống quýt chiều lâu năm lên 5 phiên và chiều rộng lớn lên 6 lần?

Câu 5: Cho biết: 18,987 = 18 + ........ + 0,08 + 0,007.

Số phù hợp nhằm điền vô địa điểm chấm là số nào?

Câu 6: Có từng nào số bất ngờ nhỏ rộng lớn 2013?

Câu 7: Viết năm số thập phân to hơn 2,3 và nhỏ hơn 2,4

Câu 8: Viết phân số \frac{1}{60} bên dưới dạng số thập phân.

Câu 9: Ghi thành quả của A và B

A. 2,012 x 46 + 5,4 x đôi mươi,12 = .....

B. 1,204 x 144 – 4,4 x 12,04 = ....

Câu 10: Hiện ni u rộng lớn con cái 24 tuổi hạc và tuổi hạc con cái vì như thế 1/3 tuổi hạc u.

Cách trên đây 3 năm tuổi hạc của con cái là: ............. tuổi

Câu 11: Tìm số phù hợp điền vô dù trống: 22 x 22 = 22 x 2 + 22 + 22 x ....

Câu 12: Ba số chẵn thường xuyên đem tổng vì như thế 108 là 3 số nào?

Câu 13: Chữ số tận nằm trong của thành quả sản phẩm tính 1981 + 1982 + 1983 +...+ 1989 là chữ số nào?

Câu 14: Tìm phân số vì như thế phân số 4/7 và đem hiệu thân thuộc khuôn mẫu số và tử số là 15.

II- Hãy giải vấn đề sau:

Câu 1: Một luật lệ phân chia đem thương là 5, số dư là 2. Tổng của số bị phân chia, số phân chia và số dư là 106. Tìm số bị phân chia, số chia?

Câu 2: Hiện ni tầm nằm trong tuổi hạc của nhì bằng hữu là 14. Hai năm vừa qua tuổi hạc em vì như thế 3/5 tuổi hạc anh. Hỏi lúc bấy giờ em từng nào tuổi?

Câu 3: Một hình chữ nhật đem chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 7 m. Nếu tăng chiều lâu năm 2m, chiều rộng lớn tăng 1m thì trở nên hình chữ nhật mới nhất đem chiều rộng lớn vì như thế 1/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S hình chữ nhật thuở đầu.

Đề tham khảo Câu lạc cỗ Toán tuổi hạc thơ môn Toán lớp 5 Số 3

(Thời gian tham thực hiện bài: 60 phút, ko kể thời hạn phó đề)

Phần I- Ghi thành quả vô bài xích thực hiện của em.

Câu 1: Tìm số bất ngờ, biết: 1,8 < x < 2,3

Câu 2: Tìm 5 độ quý hiếm của m là số thập phân sao cho: 0,03 < x < 0,04

Câu 3: Tìm X, biết: 110,25 – X = 17,2 x 3 + 5,6

Câu 4: Một thửa khu đất hình thoi đem chu vi là 1480 m, đem độ cao là 3/2 hm. Tính diện tích S thửa khu đất cơ.

Câu 5: Hai vòi vĩnh nước nằm trong chảy vào một trong những bể. Nếu chảy 1 mình thì vòi vĩnh I chảy đẫy bể vô 6 giờ, vòi vĩnh II chảy đẫy bể vô 8 giờ. Trong bể đang được đã có sẵn ¼ bể nước. chất vấn nhì vòi vĩnh nằm trong chảy bao lâu thì đẫy bể?

Câu 6: Mẹ Lan mua sắm 10, 5 kilogam ngô không còn 131 250 đồng. Hỏi với số chi phí cơ nếu như mua sắm khoai với giá bán 10 000 đồng một ki - lô – gam thì sẽ tiến hành từng nào ki - lô - gam khoai?

Câu 7: Năm ni ông nội Hoa 68 tuổi hạc. Tuổi của tía Hoa vì như thế một nửa tuổi hạc ông và tăng 2 tuổi hạc nữa. Tuổi Hoa vì như thế 1/4 tuổi hạc tía thêm vào đó 2 tuổi hạc. Hỏi cách đó bao nhiêu năm tuổi hạc Hoa vì như thế 1/6 tuổi hạc bố?

Câu 8: Tìm nhì số thập phân, biết tổng của bọn chúng vì như thế 4 và thương của bọn chúng cũng vì như thế 4.

Câu 9: Nhân thời điểm khai trường, Mai mua sắm 10 quyển vở, Lan mua sắm 12 quyển vở. Đào mua sắm số vở vì như thế tầm nằm trong của nhì các bạn bên trên. Cúc mua sắm rộng lớn tầm nằm trong của tất cả 4 các bạn là 3 quyển . Hỏi Cúc mua sắm từng nào quyển vở ?

Câu 10: Cho 4 số: 12; 15; a; và 18. Tìm số a, biết số a vì như thế tầm nằm trong của tứ số.

Câu 11: Người tớ cưa một khúc mộc lâu năm 56 dm trở nên từng đoạn nhỏ đều bằng nhau lâu năm 7dm. Mỗi phiên cưa một quãng tổn thất 5 phút. Hỏi người cơ cưa hoàn thành khúc mộc không còn từng nào thời gian?

Phần II – Giải bài xích tập luyện sau

Câu 11: Một hình chữ nhật đem diện tích S là 299,3 cm2. Sau Khi tăng chiều lâu năm tăng 3,2 centimet thì diện tích S gia tăng 46,72 cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật thuở đầu.

Câu 12: tường rằng 3 thùng mật ong thì đựng được 27l. Trong kho đem 12 thùng, ngoài cửa hàng đem 5 thùng. Hỏi toàn bộ đem từng nào lít mật ong?

Câu 13: Tìm X, biết: 29 – (209/10 x X – 80) : 2010 / 29 = 0

Đề ôn luyện chia sẻ tuổi hạc thơ môn Toán lớp 5

(Đề đua cá nhân) (20đ)

Câu 1: (1đ) Tìm số bất ngờ nhỏ nhắn nhất sao mang đến tổng những chữ số của chính nó vì như thế đôi mươi.

Xem thêm: bang ngoc ngo khong

* Trả lời: Số bất ngờ cơ là: ..............................................

Câu 2: (1đ) Tổng của nhì số là 12. Nếu tăng chữ số 3 vô ở bên phải một số trong những thì tổng mới nhất là 51. Tìm nhì số cơ. * Trả lời: Số nhỏ nhắn là: ……………….; Số rộng lớn là: …………………….

Câu 3: (1đ) Cho: 668 x a - 668 x 45 = 6680. * Trả lời: Số a = ...............................

Câu 4: (1đ) Tính tổng của 50 số lẻ thường xuyên thứ nhất. * Trả lời: Tổng cơ là: ......................

Câu 5: (1đ) Tìm số đem nhì chữ số, hiểu được tổng nhì chữ số của chính nó vì như thế 13. Nếu thay đổi vị trí 2 chữ số của số nên mò mẫm thì số cơ tăng thêm 9 đơn vị chức năng. * Trả lời: Số cơ là: ....................................

Câu 6: (1đ) Quý Khách Huyền Anh nhìn thấy sách tuy nhiên bị thiếu thốn một vài ba tờ. Khi banh cuốn sách các bạn thấy số 24 phía bên trái và số 45 ở ở bên phải. * Trả lời: Vậy số tờ bị thiếu thốn là:…………….

Câu 7: (1đ)Tổng của nhì số vì như thế 5 phiên số nhỏ nhắn. Hiệu của nhì số cơ vì như thế 1983. * Vậy số rộng lớn là.…

Câu 8: (1đ) Dùng vệt, luật lệ tính (+ , - , x , : và =) với tám chữ số 8, hãy lập trở nên một biểu thức đem thành quả là 1000. * Trả lời: Biểu thức cơ là: ……………….....................…………

Câu 9: (1đ) Hiệu của nhì số vì như thế 41. tường nếu như hạn chế số nhỏ nhắn chuồn 19 đơn vị chức năng và thêm nữa số rộng lớn 12 đơn vị chức năng thì số thì số nhỏ nhắn vì như thế 3/5 số rộng lớn. Tìm số rộng lớn.

* Trả lời: Số rộng lớn là: .........................................

Câu 10: (1đ) Hiệu của nhì số vì như thế gấp đôi số nhỏ nhắn. Tổng của nhì số này là số lớn số 1 đem 4 chữ số không giống nhau. * Trả tiếng : Số rộng lớn là : ..................................................

Câu 11: (1đ) Cho phân số \frac{a}{b} đem hiệu thân thuộc khuôn mẫu số và tử số là 18. Sau Khi rút gọn gàng phân số \frac{a}{b}ta được phân số \frac{5}{7}. Tìm phân số \frac{a}{b}. * Trả tiếng : Phân số là .....................

Câu 12: (1đ) Tích sau đem tận nằm trong vì như thế chữ số nào?

2 x 12 x 22 x 32 x ..... 82 x 92. * Trả tiếng : Chữ số tận nằm trong là: ...................

Câu 13: Cho nhì số thập phân 17,86 và 9,32. Hãy mò mẫm số A sao mang đến Khi giảm sút A ở nhì số cơ tớ được nhì số đem tỉ số là 3. (1đ). * Trả lời: Số A này là : .................................

Câu 14:(1đ) Tính tổng của một trăm mươi lăm số lẻ đem thân phụ chữ số thứ nhất. * Đáp số: …………

Câu 15:(1đ) Cho những chữ số: 0, 3, 8, 9. cũng có thể lập được toàn bộ từng nào số bất ngờ đem 4 chữ số không giống nhau kể từ những chữ số bên trên. Phân số cần thiết mò mẫm là: ..........................

Câu 16 (5đ) (phần tự động luận): Hãy giải vấn đề sau:

Ba rổ đem toàn bộ 54 trái ngược cam. Số trái ngược cam ở rổ 1 cuống quýt 3 phiên số trái ngược cam ở rổ 2, số trái ngược cam ở rổ 2 cuống quýt gấp đôi số trái ngược cam ở rổ 3. chất vấn từng rổ đem bao nhiêu trái ngược cam?

Đề đua đồng group (10đ)

Câu 1: (1đ) Cho tứ chữ số: 0, 3, 4, 5. cũng có thể lập toàn bộ từng nào số thập phân tuy nhiên phần thập phân đem nhì chữ số và ở từng số đem đầy đủ đem đầy đủ 4 chữ số đang được mang đến. Đáp số: …………….. số.

Câu 2: (1đ) Tìm chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của sản phẩm tính sau:

1 x 3 x 5 x 7 x ...... x 17 x 19 + 1 x 2 x 3 x ....... x 9. Đáp số: …………………..

Câu 3: (1đ) Thêm nhì số hạng vô vào sản phẩm số sau:

1, 3, 6, 10, 15, .........,.............,............... . Đáp số: …………………..

Câu 4: (1đ) Tìm hiệu của nhì số, hiểu được nếu như số bị trừ trừ tăng 19,75 và số trừ tăng 19,45 thì hiệu mới nhất là đôi mươi,06. Đáp số: …………………..

Câu 5:(1đ) Có 3 xe cộ chở gạo. Xe loại nhất chở 4,9 tấn. Xe loại nhì chở 4,3 tấn. Xe loại thân phụ chở tầm thường nút tầm nằm trong của tất cả thân phụ xe cộ là 0,2 tấn. Hỏi:

a) Mức tầm nằm trong của 3 xe cộ là: ...................;

b/ Xe loại thân phụ chở ...........................tấn.

Câu 6: (5đ) (Trình bày bài xích giải) An và Bình đem toàn bộ 48 hòn bi. Nếu An mang đến Bình 3 hòn bi và Bình mang đến lại An 1 hòn bi thì nhì người dân có số bi đều bằng nhau. Hỏi trước lúc lẫn nhau, từng người dân có từng nào hòn bi.

Đáp án Đề luyện chia sẻ Toán tuổi hạc thơ lớp 5

Phần trắc nghiệm: (câu 1 cho tới câu 15) - Đúng từng bài xích cho một điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đ/A

299

4; 8

55

2500

67

10

2644

888+88+8+8+8=1000

9

10

11

12

13

14

15

168

7407

45/63

4

5,05

24725

18 số

Phần tự động luận (Câu 16): 5 điểm

Giải

- Rổ loại nhất là 6 phần. Rổ loại nhì là 2 phần. Rổ loại thân phụ là 01 phần.

Tổng số phần đều bằng nhau là : 6 + 2 + 1 = 9 (phần)

Rổ loại nhất đem số cam là : 54 : 9 = 6 (quả)

Rổ loại nhì đem là: 6 x 2 = 12 (quả)

Rổ loại thân phụ đem là: 12 x 3 = 36 (quả)

Đáp số: rổ loại nhất: 36 quả; rổ loại 2: 12 quả; rổ loại 3: 6 quả

Đáp án đề đua đồng đội

Câu

01

02

03

04

05

06

Ghi chú

Đ/A

18

5

21; 28

19,76

a/ 4.5T

b) 4,3 tấn

26; 22

Số bi của từng người sau thời điểm mang đến là: 48 : 2 = 24 (bi)

Số bi của An trước lúc mang đến là: 24 + (3 – 1) = 26 (bi)

Xem thêm: code tam quốc chí chiến lược

Số bi của Bình Trước Khi mang đến là: 48 - 26 = 22 (bi)

Đáp số: An: 26 bi; Bình: 22 bi

Bộ đề chia sẻ Toán tuổi hạc thơ cung cấp ngôi trường lớp 5 năm 2022 - 2023 bao hàm 4 đề đua, khối hệ thống lại những kiến thức và kỹ năng đang được học tập cho những em học viên xem thêm rèn luyện, gia tăng những dạng Toán lớp 5, ôn đua học viên chất lượng tốt lớp 5, ôn tập luyện sẵn sàng cho những kì đua Olympic lớp 5.